Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : NH90-helicopter spare parts, 9 items (4000000692)

18.01.2017 09:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-001083
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 013-020458
Osallistumishakemukset 20.2.2017 mennessä osoitteeseen:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Tarkastaja Minna Gustafsson
PL 69
33541
Tampere
Puh. +358299800

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Vastaanottaja Tarkastaja Minna Gustafsson
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase5.fdflogcom@mil.fi
Osoite, josta saa lisätietoja

Ks. edellä yhteyspiste(et)

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja)

Ks. edellä yhteyspiste(et)

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä yhteyspiste(et)

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

NH90-helicopter spare parts, 9 items (4000000692)

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

NH90-helicopter spare parts, 9 items (4000000692)

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet. (35000000-4)
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin

Kyllä

Tarjoukset voivat koskea: Yhtä tai useampaa osaa

II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

1898302 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1 Hankintasopimukseen liittyvät ehdot

III.1.4 Hankinnan toteutukselle asetetut muut erityisehdot, erityisesti toimitusvarmuutta ja tietoturvaa koskevat erityisehdot

Kyllä

III.2 Osallistumisehdot

III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Requirement to participate:

The quality management system and the operation of the Supplier shall fulfil at least the requirements of ISO 9001:2008 and AQAP 2110 Edition No 3 or later versions. If the request for quotation will lead to a contract, the Supplier's performance shall be according to the requirements of the standards mentioned above.

The participate shall be able to provide Airworthiness Approval tags ( EASA form one, JAA form one, FAA 8130-3) or manufacturers certificate of conformity.

Fullfillment of Airworthiness Approval tags ( EASA form one, JAA form one, FAA 8130-3) or manufacturers certificate of conformity shall be stated in the quotation.

Airworthiness Approval tags ( EASA form one, JAA form one, FAA 8130-3) or manufacturers certificate of conformity shall be provided at the time of delivery.

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Alin hinta

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin
Ei
IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.2.2017
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

englanti (EN), suomi (FI)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Lisätietoja

A notice to participate to this procurement should be sent to e-mail address: purchase5.fdflogcom@mil.fi.

Our reference number "NH90 helicopter spare parts (9 items) (4000000692)" should be mentioned in the notice.

In the participate notices should include contact details incl. participants e-mail address.

The Request for Quotation documents will be sent to the accepted participants after 20th February, 2017.

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
16.1.2017
Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
355,406