Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : PVSAP ylläpito- ja kehittämispalvelut

20.01.2017 16:46
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-001628
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 015-025163

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka TAMPERE
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase1.fdflogcom@mil.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

PVSAP ylläpito- ja kehittämispalvelut

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut
Palvelun pääluokka Tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvät palvelut (13)
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnalla tuotetaan PVSAP -järjestelmän ylläpito- ja kehittämispalvelut sekä niihin liittyvät koulutuspalvelut vuosille 2017–2020 sekä kolmen vuoden optio vuosille 2021–2023.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

42000000 - 60000000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon

Vertailuperuste Painotus
1. Hinta 60
2. Laatu 40
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero

4000000270

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2015/S 249-455903 12.12.2015
Muita aiempia ilmoituksia:
2016/S 010-013440, 15.1.2016 ; 2016/S 013-018678, 20.1.2016

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
60000074
Nimi
PVSAP ylläpito- ja kehittämispalveluiden ja niihin liittyvien koulutuspalveluiden puitesopimus
V.1 Sopimuksentekopäivä
14.12.2016
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Accenture Oyj
Kansallinen henkilötunnus 0718166-8
Postitoimipaikka HELSINKI
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Sopimuksen lopullinen arvo:

42000000 - 60000000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
20.1.2017
Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
355,407