Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : PALVELUSOPIMUS MAJOITUS- JA YLLÄPITOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ EUFOR ALTHEA JA KFOR -KRIISINHALLINTAOPERAATIOISSA

26.01.2017 16:46
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-002050
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 019-032825

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite contracts.fdflogcom@mil.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

PALVELUSOPIMUS MAJOITUS- JA YLLÄPITOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ EUFOR ALTHEA JA KFOR -KRIISINHALLINTAOPERAATIOISSA

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Majoitus- ja ylläpitopalveluiden järjestäminen EUFOR ALTHEA ja KFOR -kriisinhallintaoperaatioissa.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. (98000000-3)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

3315648 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Nopeutettu rajoitettu menettely
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
Alin hinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero

Tarjouspyyntö 4000000637

Hankintapäätös BM17720

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2016/S 207-375828 26.10.2016

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi
Palvelusopimus majoitus- ja ylläpitopalveluiden järjestämisestä EUFOR ALTHEA ja KFOR -kriisinhallintaoperaatioissa
V.1 Sopimuksentekopäivä
9.1.2017

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
25.1.2017
Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
353,861