Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Hankintailmoitus:
Puolustushallinnon rakennuslaitos : KUNTOARVIOT PHRAKL 2016

26.01.2017 16:46
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-001658
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 019-031782
Tarjoukset 01.03.2017 klo 9.00 mennessä osoitteeseen:

www.phrakl.fi

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustushallinnon rakennuslaitos
Postiosoite:Isoympyränkatu 10, PL 1
Postinumero:49401
Postitoimipaikka:Hamina
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hankinta-asiantuntija Annikki Laisto
Puhelin:+358 299831061
Sähköpostiosoite:annikki.laisto@phrakl.fi
Faksi:+358 299835150
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.phrakl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-001658

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)www.phrakl.fi

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Puolustushallinnon rakennuslaitos
Postitoimipaikka:Hamina
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@phrakl.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.phrakl.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KUNTOARVIOT PHRAKL 2016
Viitenumero:
Drno 115/0400/2016
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen organisaatio muodostuu Keskusyksiköstä ja 9 palveluyksiköstä: Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kajaani, Kouvola, Sodankylä, Säkylä, Tampere ja Turku. Hankinnan kohteena on kuntoarviot Puolustushallinnon rakennuslaitoksen asiakkaiden kohteisiin ympäri Suomea. Lisäksi sopimusta voivat käyttää puolustushallinnon kohteissa Puolustusvoimat ja Senaatti kiinteistöt. Tilaajat hankkivat kuntoarvioita sopimuskauden aikana kunkin sen hetkisten todellisten tarpeiden mukaan sekä vuosittaisten (kalenterivuosi) budjettiensa puitteissa. Toimitusosoitteet sekä niiden määrät voivat muuttua sopimuksen voimassaoloaikana ja tilausten määrät voivat vaihdella. Rakennuslaitoksella ei ole hankinnan kohteena olevien kuntoarvioiden osalta määräostovelvoitetta.

Hankinnan tavoitteena on saada tarjouskilpailun kohteena olevat kuntoarviot tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta kustannustehokkaasti, ympäristömyötäisesti, oikea-aikaisesti ja laadukkaasti.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 650000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:Tarjoaja voi antaa liitteessä 1 tarjoukset 1 - 9 palveluyksikön alueilta. Jos yritys voittaa useamman osatarjouksen, tehdään yksi sopimus johon liitetään kaikkien osa-alueiden tarjoukset.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
KUNTOARVIOT PHRAKL 2016
Osa nro:
PYKS: Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kajaani, Kouvola, Sodankylä, Säkylä, Tampere, Turku
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Suomi (FI1A), Itä-Suomi (FI13), Etelä-Suomi (FI18), Länsi-Suomi (FI19), Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

1.Kouvola 2.Helsinki 3.Turku

4.Säkylä 5.Hämeenlinna 6.Tampere 7. Jyväskylä 8.Kajaani 9.Sodankylä. Tarjouspyynnön liitteessä 1 on eriteltynä palveluyksiköiden pääasialliset suorituspaikat.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kts. tarjouspyyntö liitteineen

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.4.2017 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tavoitteena on tehdä sopimuksen voimassaoloaikana pitkäjänteistä yhteistyötä palveluntuottajan ja Rakennuslaitoksen välillä.

Sopimuksen aikana voidaan ottaa 1 - 9 palveluyksikön alueella käyttöön uusia menetelmiä jotka pilotoidaan tai ohjelmia jotka synkronoidaan PHRAKL:n omiin ohjelmiin. Sopimusta voidaan jatkaa 1.4.2020 - 31.3.2022.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksen pituus on 1 v + 3 optiota. Optiovuosien jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella vuodella. Sopimukseen piiriin voidaan liittää tilaajan tarpeita palvelevia toimintamalleja tai ohjelmia.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kts tarjouspyyntö.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kts. tarjouspyyntö

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Kts. tarjouspyyntö

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Kts. tarjouspyyntö

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kts. tarjouspyyntö

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.3.2017 9:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.6.2017
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:3.3.2017 10:00
Paikka:Tarjoukset avaa ja vertailee PHRAKL:n Kuntoarviot kilpailutustyöryhmä joka koostuu alla olevien palveluyksiköiden henkilöistä:KYKS / Satu Alander-Mattila, Merja Artinsalo,Annikki LaistoTURUN PYKS / Kaj LindholmTAMPEREEN PYKS / Jani Haataja, Jorma SillmanSÄKYLÄN PYKS / Markus Raittinen, Veli-Matti OllonqvistSODANKYLÄN PYKS / Ari Hirvelä.Avaustilaisuus ei ole jullkinen.
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Vertailut ja esitys hankinnasta esitellään: hallintojohtaja Ritva Peuralle ja johtaja Pekka Salojärvelle, jotka tekevät lopullisen hankintapäätöksen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

VI.3) Lisätiedot:

Kts. tarjouspyyntö.

Lisäksi tarjouspyynnön kohta 6. Hankinnan turvallisuusvaatimukset. Palveluntuottajan tulee ennen sopimuksen allekirjoittamista toimittaa asiakkaalle voimassa oleva rikosrekisteriottee henkilöistään, jotka ovat palveluntuottajan hallinto,- johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai käyttävät edustus-, päätös,- tai valvontavaltaa. Rikosrekisteriotteet koskevat myös palveluntuottajan alihankkijoita jotka ovat yrityksessään edelle mainituista tehtävissä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.1.2017

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
KUNTOARVIOT PHRAKL 2016.pdf
Kuntoarviot_LIITE 01_Hinta-, laatuliite, vertailu.xlsx
Kuntoarviot_LIITE 02_ESPD Vakiolomake.doc
Kuntoarviot_LIITE 02_ESPD Alihankkijat.docx
Kuntoarviot_LIITE 03_Tarjoajan tiedot.xlsx
Kuntoarviot_LIITE 04_Katakri 2015 ote.pdf
Kuntoarviot_LIITE 04_Turvallisuuskäytännöt.pdf
Kuntoarviot_LIITE 04_Yhteistyökohtainen turvallisuussopimus.pdf
Kuntoarviot_LIITE 05_Henkilöturvallisuusselvityshakemus_Info.pdf
Kuntoarviot_LIITE 05_Henkilöturvallisuusselvityshakemus_Malli.pdf
Kuntoarviot_LIITE 06_Vaitiolovakuutus_lomakepohja.docx
Kuntoarviot_LIITE 07_KSE 2013 ehdot.pdf
Kuntoarviot_LIITE 08_Vähimmäisvaatimukset.xlsx
Kuntoarviot_LIITE 09_Referenssit.xlsx
Kuntoarviot_LIITE 10_Ympäristöpolitiikka 2012.pdf
Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
353,878