Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Hankintailmoitus:
Puolustusvoimat : Puolustusvoimien Kaasuhuolto 2017-2021

26.01.2017 16:46
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-001618
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 019-031795
Tarjoukset 03.03.2017 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Puolustusvoimat
PL 69
33541
Tampere
Puh. +358299800

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Puhelin:+358 299800
Sähköpostiosoite:contracts.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.puolustusvoimat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-001618

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Puolustusvoimien Kaasuhuolto 2017-2021
Viitenumero:
4000000690
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kaasut. (24100000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (myöhemmin hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne Puolustusvoimien Kaasuhuollon järjestämisestä ajalle 1.4.2017–31.3.2021.

Hankinnan tarkoituksena on ottaa koko Puolustusvoimissa käyttöön yhdenmukainen toimintamalli Kaasuhuollon järjestämisessä 1.4.2017 alkaen. Kaasuhuollon uuden toimintatapamallin perusajatuksena on yhdenmukainen malli kaasujen toimittamisesta kaikkiin Puolustusvoimien tarpeisiin ympäri Suomen. Pääsääntöisesti kaasujen toimittaminen toteutetaan vuokrapullojen avulla, mutta Puolustusvoimat käyttää myös omistuspulloja.

Hankintaan sisältyy mahdollisuus Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen (PHRAKL) tukeutua tähän hankintakokonaisuuteen.

Katso tarkemmat tiedot tarjouspyyntö-asiakirjoista.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1500000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Katso tarkemmat tiedot tarjouspyyntöasiakirjoista

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.4.2017 - 31.3.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen (PHRAKL) on omalla päätöksellään ja omalla kustannuksellaan mahdollista hyödyntää tämän kilpailutuksen tuloksena solmittavan hankintasopimuksen ehtoja (ml. hinnat) koko hankintasopimuksen voimassaoloaikana. Tämän lisähankintavarauksen arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 200 000,00 euroa. Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyyntö-asiakirjoista

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso tiedot tarjouspyyntö-asiakirjoista

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.3.2017 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.3.2017
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:3.3.2017 14:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.1.2017

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
4000000690.pdf
Liite 1 Hintalomake.xls
Liite 2 ESPD_lomake.doc
Liite 3 Tekninen vaatimusmäärittely.pdf
Liite 4 Sopimusluonnos Kaasuhuolto.pdf
Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
353,851