Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : UHF III+Antennas (Omni-directional and directional)

31.01.2017 16:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-002431
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 022-038379
Osallistumishakemukset 1.3.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
PL 69
33541
Tampere
Puh. +358299800

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase4.fdflogcom@mil.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitewww.puolustusvoimat.fi

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

UHF III+Antennas (Omni-directional and directional)

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

The Finnish Defence Forces Logistics Command HQ has initiated tender round number VTU/1/2017 for UHF III+Antennas and invites potential Suppliers to submit their applications to participate in the restricted procurement procedure.

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Elektroniset sodankäyntijärjestelmät ja elektroninen häirintä ja harhautus. (35730000-0)
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

2000000 - 2000000 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2 Osallistumisehdot

III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

1) Supplier shall be a duly registered Company.

2) Supplier shall have fullfilled all obligations imposed by its country of registration regarding taxes, duties etc.

3) Supplier shall have sufficient economic performance to fulfill the potential contract. Supplier's turnover shall be no less than EUR 1 milloin per annum for the preceding three fiscal years. If the Company has functioned for a shorter period, fulfillment of this requirement will be evaluated based on all provided financial reports. Assurance and Evidence (Financial reports) required.

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.2 Tarjous- tai osallistumispyynnön saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset

Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:
5

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero

VTU/1/2017

IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.3.2017 klo 12.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

englanti (EN), suomi (FI)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
30.1.2017

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

/fi/notice/attachment/304368/rfp_V.pdf

Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
353,857