Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Suorahankintaa koskeva ilmoitus:
Puolustusvoimat : MERENKULKUSIMULAATTORIN PÄIVITYS

01.02.2017 16:17
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-002605
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 023-040569

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa vapaaehtoisesti muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ennakkotietoja
Direktiivi 2009/81/EY (Puolustus ja turvallisuus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:TAMPERE
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Inkeri Pekkala
Puhelin:+358 299570452
Sähköpostiosoite:inkeri.pekkala@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://puolustusvoimat.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
MERENKULKUSIMULAATTORIN PÄIVITYS
Viitenumero:
BN1000
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sota-aluksiin liittyvä koulutus ja simulointi. (80640000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tulenjohto- ja valvontatoiminnallisuuksien laajennus vedenalaisen val-vonnan simulaattoriin.

Näiden toiminnallisuuksien laajentaminen jo olemassa olevaan vedenalaisen valvonnan simulaattoriin.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 984500 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sota-aluksiin liittyvä koulutus ja simulointi. (80640000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (FI181)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tulenjohto- ja valvontatoiminnallisuuksien laajennus vedenalaisen val-vonnan simulaattoriin.

Toiminnallisuuksien laajentaminen jo olemassa olevaan vedenalaisen valvonnan simulaattoriin.

Hankintakokonaisuus sisältää seuraavat päivitykset vaatimusmäärittelyn (CR) mukaisesti:

1. Laseretäisyysmittari ja lämpökamera

2. Dokumentaatio

3. Koulutus

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiot vuodelle 2017 ja 2018.

1. Vaatimusmäärittelyn ensisijaiset vaatimukset (PR), 3 kappaletta

2. Vaatimusmäärittelyn toissijaiset vaatimukset (SR), 3 kappaletta

3. Irrotettavan laajennuksen toteutus, 2 kappaletta

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
7000039521
Nimi:
Merenkulkusimulaattorin päivitys

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
31.1.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Image Soft Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0844499-2
Postiosoite:Nuijamiestentie 5 B
Postinumero:00440
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (FI181)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:159500 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:159500 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31.1.2017

Liite D3 - Puolustus ja turvallisuus

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina

3. Selitys

Hankintaa sovelletaan julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annettua lakia (1531/2011, jäljempänä ”puolustus- ja turvallisuushan-kintalaki”).

Hankinnan kohteena olevan VEVA -simulaattorin päivitys on puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:n 2 momentin 2 kohdan tarkoittama palvelu, joka liittyy puolustustarvikkeen elinkaaren vaiheeseen. Hankittava päivitys kohdistuu Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon (2016/C 122/01) ML14 kohta d alakohdan 4 (Erikoisvarustus sotilas-koulutukseen; sukellusveneiden vastaisen sodankäyntiin) mukaiseen tarvikkeeseen, jonka käyttötarkoitus on sotilaallinen.

Hankinnan toteuttaminen puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla suoraan Image Soft Oy:ltä on perusteltua, sillä yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

Hankinta toteutetaan suorahankintana Image Soft Oy:ltä. Image Soft Oy on VEVA -simulaattorin valmistaja ja näin ollen tuntee simulaattorin tekniset yksityiskohdat ja kehitysnäkymät sekä omistaa tuotteen ja oh-jelmistojen immateriaalioikeudet, jolloin tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolella on kielletty

Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
353,871