Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Hankintailmoitus:
Puolustusvoimat : Puukäyttöinen kenttäkeitin

05.02.2017 14:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-002826
Tarjoukset 31.03.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Puolustusvoimat
PL 69
33541
Tampere
Puh. +358299800

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Puhelin:+358 299800
Sähköpostiosoite:purchase3.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.puolustusvoimat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-002826

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Puukäyttöinen kenttäkeitin
Viitenumero:
4000000677
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kenttäkeittiöt. (44211400-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunta pyytää tarjoustanne kenttähuoltojoukkojen käyttöön tulevista PUUKÄYTTÖISISTÄ KENTTÄKEITTIMISTÄ tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Kenttäkeitin on puolustusvoimien kenttähuoltojoukkojen käytössä osana kenttämuonitusjärjestelmää. Kenttäkeittimessä on kyky valmistaa lämpimät ateriat ja juomat komppanialle (n. 150–250 henkilöä). Kenttäkeittimen tulee soveltua maastossa tapahtuvaan ruoanvalmistukseen ja tilanteiden vaatimiin siirtymisiin ajoneuvolla vetäen tiellä/urilla tai maastossa lyhyitä etäisyyksiä miesvoimin työntäen. Nopean siirtymisen mahdollistamiseksi puukäyttöisellä laitteella tulee voida valmistaa ruokaa myös liikkeellä ollessa. Kenttäkeittimen on toimittava kaikissa sääolosuhteissa lämpötilan vaihteluvälillä - 40°C…+40°C.

Kenttäkeitintä käytetään Suomessa ja kriisinhallintatehtävissä.

Katso tarkemmat tiedot tarjouspyyntö-asiakirjoista.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4800000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunta hankkii kenttähuoltojoukkojen käyttöön tulevia PUUKÄYTTÖISIÄ KENTTÄKEITTIMIÄ 30 kpl vuonna 2017, 30 kpl vuonna 2018, 30 kpl vuonna 2019 ja 30 kpl vuonna 2020.

Tarjouksessa tulee esittää lisäksi diesel-varustus, joka tulee olla myöhemmin asennettavissa kenttäkeittimeen.

Hankinnan tarkempi kuvaus on varsinaisessa tarjouspyyntöaineistossa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:3.7.2017 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy lisähankintavaraus diesel-varustuksesta, jota mahdollisesti ollaan hankkimassa vuosien 2019–2020 aikana.

Arvioitu määrä on 10 kpl/vuosi.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso tiedot tarjouspyyntö-asiakirjoista

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.3.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.7.2017
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:3.4.2017 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.2.2017

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Kenttäkeitin tarjouspyyntö.pdf
LIITE 1 Kenttäkeitin Hintailmoituslomake.docx
LIITE 2 Kenttäkeitin toimitusosoitteet.pdf
LIITE 3 Kenttäkeitin ESPD-lomake 4000000677.docx
LIITE 4 Kenttäkeitin Kenttäkeittimen järjestelmävaatimukset.xls
LIITE 5 Kenttäkeitin Sähköjärjestelmien järjestelmävaatimukset.xls
LIITE 6 Kenttäkeitin Sähkövoimakoneen järjestelmävaatimukset.xls
LIITE 7 Kenttäkeitin sopimusluonnos.pdf
Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
353,880