Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Hankintailmoitus:
Rajavartiolaitos : Perämoottoreiden hankinta 2017-2019

08.02.2017 16:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-003538
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 028-049460
Tarjoukset 10.03.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=103882&tpk=ee4e5fb6-e818-4b8a-bc54-b46138f40c72

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Rajavartiolaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI02460035
Postiosoite:Vilhonvuorenkatu 6
Postinumero:00500
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutukset@raja.fi
NUTS-koodi:Uusimaa (FI181)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.raja.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=103882&tpk=ee4e5fb6-e818-4b8a-bc54-b46138f40c72

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Perämoottoreiden hankinta 2017-2019
Viitenumero:
RVLDno-2016-2049
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Perämoottorit. (42111100-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat perämoottoreita vuosille 2017 - 2019. Hankinnan tavoitteena on hankkia uusia perämoottoreita rikkoutuneiden ja kuluneiden tilalle Rajavartiolaitoksen NV sekä AV veneisiin. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen. Osa-alue 1: bensiinikäyttöiset perämoottorit Osa-alue 2: dieselkäyttöiset perämoottorit

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät: Hankintayksikkö voi yhdistää molemmat osa-alueet samaan hankintasopimukseen.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Bensiinikäyttöiset perämoottorit
Osa nro:
Osa-alue 1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Perämoottorit. (42111100-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI183)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on hankkia uusia perämoottoreita rikkoutuneiden ja kuluneiden tilalle Rajavartiolaitoksen NV sekä AV veneisiin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Dieselkäyttöiset perämoottorit
Osa nro:
Osa-alue 2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Perämoottorit. (42111100-1), Dieselkäyttöinen (CB09-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI183)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on hankkia uusia perämoottoreita rikkoutuneiden ja kuluneiden tilalle Rajavartiolaitoksen NV sekä AV veneisiin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään
Lisätietoa sähköisestä huutokaupasta:

Tarjoaja jättää alustavan tarjouksen niiden osa-alueiden osalta joihin se haluaa osallistua. Alustavan tarjouksen jättöajan jälkeen tarjoukset avataan, ehdokkaiden soveltuvuus tarkistetaan ja tarjoajille lähetetään kutsu sähköiseen huutokauppaan. Kutsusta tarjoaja näkee alustavasta tarjouksesta muodostuneet pohjapisteet. Sähköinen huutokauppa käynnistyy kutsussa ilmoitettuna aikana.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.3.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.3.2017 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.2.2017
Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
353,874