Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Suorahankintaa koskeva ilmoitus:
Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunta : Kotimaisen ohjelmistoradion taktiset reitittimet ja radio-osat

14.02.2017 16:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-003992
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 032-058698

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa vapaaehtoisesti muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ennakkotietoja
Direktiivi 2009/81/EY (Puolustus ja turvallisuus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunta
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pekka.mononen@mil.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.puolustusvoimat.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Puolustustarvikkeiden ja - palveluiden hankinta

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kotimaisen ohjelmistoradion taktiset reitittimet ja radio-osat
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Taktiset ohjaus-, valvonta- ja viestintäjärjestelmät. (35712000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kotimaisen ohjelmistoradion taktiset reitittimet ja radio-osat

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4675222 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kotimaisen ohjelmistoradion taktiset reitittimet ja radio-osat

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Kotimaisen ohjelmistoradion taktiset reitittimet ja radio-osat

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
13.2.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Bittium Wireless Oy
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Internet-osoitewww.puolustusvoimat.fi
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:4675222 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.2.2017

Liite D3 - Puolustus ja turvallisuus

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Hankinta on puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 1 momentin 3 kohdan tarkoittama suorahankinta; teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

Alkuperäinen hankinta kotimaisen ohjelmistoradion kehittämiseksi (puolus-tusministerin 29.8.2011 tekemä hankintapäätös (FI.PLM.2011-3699 798/30.00.00/2011, PV:n asiakirjatunnus AH18589) on tehty suorahankintana käyttäen asetusta 342/1994 ja toimittajaksi on tuolloin valittu Elekt-robit Wireless Communications Oy.

Hankinnan toteuttaminen puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti suoraan Bittium Wireless Oy:ltä (ex. Elekt-robit Wireless Communications Oy) perustuu siihen, että kotimaisen oh-jelmistoradion valmistajana Bittium Wireless Oy kykenee ainoana toimitta-jana valmistamaan siihen kuuluvat laitteet.

Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
353,852