Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : C-295M-kaluston ylläpitosopimus

14.02.2017 16:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-003521
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 032-058946

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase5.fdflogcom@mil.fi

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

C-295M-kaluston ylläpitosopimus

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

C-295M-kaluston huoltoa ja ylläpitoa koskeva jatkosopimus vuosille 2017-2021 sisältäen teknisen tuen ja option seuraavalle 5 vuodelle.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

26498611 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Suorahankinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin


Suorahankintaa koskeva ilmoitus, Ilmoituksen numero EUVL:ssa:
2016/S 249-460176

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
350/08
V.1 Sopimuksentekopäivä
23.1.2017
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Airbus Defence & Space S.A.U
Postitoimipaikka Madrid
Maa Espanja
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Alustava arvio sopimuksen kokonaisarvosta: 26498611 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
14.2.2017

Liite D3: Perustelut ilman tarjouskilpailua toteutetun neuvottelumenettelyn valinnalle

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä: täytetään liite D3

1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut:

  • teknisistä syistä

2) Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä

Jotta edellä mainittu määräajan lyhennys voidaan hyväksyä, selitetään edellä merkittävien kohtien lisäksi selvästi ja tyhjentävästi, miksi sopimuksen tekeminen ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä on lainmukaista, ja ilmoitetaan kaikissa tapauksissa relevantit tosiseikat ja tarvittaessa direktiivin 2009/81/EY artiklojen mukaiset oikeudelliset päätelmät.:
Kaluston huolto- ja ylläpitotoiminta vaatii konetyyppikohtaiset jakonetyyppihyväksytyt työvälineet, ohjeistuksen ja taitotiedon. Ainoastaan lentokoneen valmistajalta on saatavissa kalustoon liittyviä teknisen tuen palveluita, koska kenelläkään muulla ei ole tarvittavaa taitotietoa kuin itse lentokoneen valmistajalla. Esimerkiksi tietyissä vikatilanteessa kukaan muu ei pysty antamaan ilmavoimille toimenpideohjeita. Osa konetyyppikohtaisista varaosista ja laitehuolloista on saatavilla ainoastaan lentokoneen valmistajalta, koska kyseiset varaosat ja laitteet ovat koneen valmistajan suunnittelemia ja valmistamia ja heillä on yksioikeus kyseisten laitteiden piirustuksiin.

Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
353,865