Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Spare Parts For Hawk Aircraft, 4000000716

15.02.2017 16:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-004080
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 033-060490
Osallistumishakemukset 19.3.2017 mennessä osoitteeseen:
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
PL 69
33541
Tampere
Puh. +358299800

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase4.fdflogcom@mil.fi
Osoite, josta saa lisätietoja

Ks. edellä yhteyspiste(et)

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja)

Ks. edellä yhteyspiste(et)

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä yhteyspiste(et)

I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Spare Parts For Hawk Aircraft, 4000000716

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Invitation to participate: Spare Parts For Hawk Aircraft, tender round 4000000716

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Koulutuslentokoneet. (35611500-5)
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin

Kyllä

Tarjoukset voivat koskea: Yhtä tai useampaa osaa

II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

1000000 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2 Osallistumisehdot

III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Requirement to participate:

1. The quality management system and the operation of the Participant shall fulfil at least the requirements of SFS EN ISO 9001:2008 or later versions. If the request for quotation will lead to a contract, the Tenderer’s performance shall be according to the requirements of the standards mentioned above.

2. The participate shall be able to provide Airworthiness Approval tags ( EASA form one, JAA form one, FAA 8130-3) or manufacturers certificate of conformity for standard material requirement.

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.3.2017
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

englanti (EN), suomi (FI)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Lisätietoja

A notice to participate to this procurement should be sent to e-mail address: purchase4.fdflogcom@mil.fi.

Our reference number "4000000716" should be mentioned in the notice.

In the participate notices should include contact details incl. participants e-mail address.

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
14.2.2017
Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
355,415