Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : PVCISSI TUKI- JA YLLÄPITOPALVELUT

17.02.2017 16:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-004347
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 035-064416

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase4.fdflogcom@mil.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitewww.mil.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

PVCISSI TUKI- JA YLLÄPITOPALVELUT

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

PVCISSI tuki- ja ylläpitopalvelut vuosille 2017 - 2019

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

750000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2016/S 092-165431 12.5.2016

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
PVSOP 457/2016
Nimi
PVCISSI tuki- ja ylläpitopalvelut 2017-2019
V.1 Sopimuksentekopäivä
26.1.2017
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi CGI SUOMI OY
Postiosoite PL 38
Postinumero 00381
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
16.2.2017
Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
353,859