Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Kansallinen hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta : Koivukuitu

21.02.2017 09:02
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-004736
Tarjoukset 13.3.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Y-tunnus 0952029-9
Postiosoite Hatanpään valtatie 30
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite contracts.fdflogcom@mil.fi
Faksi +358299570309
Internet-osoite (URL) http://www.puolustusvoimat.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=105628&tpk=9249d8cc-2592-4803-8616-353f25c4399c
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Koivukuitu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
1124/2017
Hankinnan kuvaus

Hankinta koskee Kainuun prikaatin Vuosangan harjoitusalueella vuoden 2017 sekä optiovuoden 2018 aikana tarvitsemaa koivukuitua. Kainuun prikaati käyttää koivukuidun polttopuiden valmistamiseen. Hankittava määrä on noin 1400 m3/vuosi. Polttopuista tehdään yksi tilaus/vuosi. Tavoitteena on tehdä vuotta 2017 koskeva tilaus maaliskuussa 2017. Toimitukset tilauksen perusteella jäljempänä ilmoitettuun toimitusaikaan mennessä.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
110000.00 - 120000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Raakapuu. (03414000-5)
Voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

YLEISTÄ Tarjouskilpailu toteutetaan hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) mukaisesti kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana. Tarjouksen laatimisesta ja jättämisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta Tarjoajille korvausta. Tarjoaja vastaa itse sille tarjouskilpailuun osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista. Hankintayksikkö voi perustellusta ja todellisesta syystä keskeyttää hankinnan hankintalain 125 §:n perusteella. Mikäli hankinta joudutaan keskeyttämään, hankintayksikkö antaa tästä perustellun kirjallisen päätöksen. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittely on kolmivaiheinen. 1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 2. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen Ennen tarjousten käsittelyä tarkistetaan täyttävätkö Tarjoajat Soveltuvuusvaatimukset-kohdassa asetetut vaatimukset. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoajat, jotka eivät täytä soveltuvuusvaatimuksia tai joita koskevat hankintalain 80 §:ssä ilmoitetut poissulkemisperusteet. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea myös Tarjoaja, jota koskee 81 §:ssä mainitut poissulkemisperusteet. 2. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta. 3. Tarjousten vertailu Tarjousten vertailu tehdään Päätöksenteon perusteet -kohdassa ilmoitetulla tavalla.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
13.3.2017 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
355,413