Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Merenkulkusimulaattorin päivitys

28.02.2017 16:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-005412
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 042-077610

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka TAMPERE
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Vastaanottaja Inkeri Pekkala
Puhelin +358299570452
Sähköpostiosoite inkeri.pekkala@mil.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Merenkulkusimulaattorin päivitys

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa Hankinta
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka Helsinki
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Tulenjohto- ja valvontatoiminnallisuuksien laajennus vedenalaisen valvonnan simulaattoriin.

Näiden toiminnallisuuksien laajentaminen jo olemassa olevaan vedenalaisen valvonnan simulaattoriin

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Sota-aluksiin liittyvä koulutus ja simulointi. (80640000-2)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

984500 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
Alin hinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero

BN1000

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin


Suorahankintaa koskeva ilmoitus, Ilmoituksen numero EUVL:ssa:
2017/S 023-040569, 3.2.2017

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
7000039521
Nimi
Merenkulkusimulaattorin päivitys
V.1 Sopimuksentekopäivä
31.1.2017
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Image Soft Oy
Kansallinen henkilötunnus 0844499-2
Postiosoite Nuijamiestentie 5 B
Postinumero 00440
Postitoimipaikka HELSINKI
Maa Suomi
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Alustava arvio sopimuksen kokonaisarvosta: 159500 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

Sopimuksen lopullinen arvo:

159500 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

Jos kyseessä on vuosi- tai kuukausikohtainen arvo: 8 kuukautta

V.5 Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
28.2.2017
Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
353,870