Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Puolustus ja turvallisuus) :
Puolustusvoimat/Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta : F/A-18 HORNET HÄVITTÄJÄKALUSTON MOOTTOREIDEN JÄLKIPOLTTIMEN KULUTUSVARAOSIEN HANKINTA

01.03.2017 16:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-005558
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 043-079488

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa vapaaehtoisesti muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ennakkotietoja
Direktiivi 2009/81/EY (Puolustus ja turvallisuus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat/Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:TAMPERE
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:purchase3.fdflogcom@mil.fi
Faksi:+358 299570109
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.mil.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
F/A-18 HORNET HÄVITTÄJÄKALUSTON MOOTTOREIDEN JÄLKIPOLTTIMEN KULUTUSVARAOSIEN HANKINTA
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Avaruus- ja ilma-alusten moottorit ja moottorien osat sotilaskäyttöön. (35641100-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

F/A-18 HORNET HÄVITTÄJÄKALUSTON MOOTTOREIDEN JÄLKIPOLTTIMEN KULUTUSVARAOSIEN HANKINTA

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1213569 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

F/A-18 HORNET HÄVITTÄJÄKALUSTON MOOTTOREIDEN JÄLKIPOLTTIMEN KULUTUSVARAOSIEN HANKINTA

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
F/A-18 Hornet hävittäjäkaluston moottoreiden jälkipolttimen kulutusvaraosien hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
1.3.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:GKN Aerospace
Postinumero:46181
Postitoimipaikka:Trollhättän
Maa:Ruotsi
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1213569 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.3.2017

Liite D3 - Puolustus ja turvallisuus

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Hankinta kohdistetaan HN-kaluston moottorin jälkipolttimen suunnittelijalle ja ainoalle valmistajalle GKN Aerospace:lle.

Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
353,869