Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : BN2717, operaattoriyksikkö hankinta

14.03.2017 16:46
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-006541
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 052-096974

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka TAMPERE
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Vastaanottaja Inkeri Pekkala
Puhelin +358299570452
Sähköpostiosoite inkeri.pekkala@mil.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

BN2717, operaattoriyksikkö hankinta

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa Hankinta
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka Tampere
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankintakokonaisuus sisältää yhden (1) operaattoriyksikön protokappaleen ja 27 kappaletta operaattoriyksikköä vuodelle 2017. Lisäksi tarjouspyynnössä oli pyydetty optioina operaattoriyksiköitä 20-30 kappaletta/per vuosi vuosille 2018-2020

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Elektroniset järjestelmät sotilaskäyttöön. (35700000-1)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

661553 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
Alin hinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero

4000000571

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2016/S 196-354225 12.10.2016

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
7000042440
Nimi
Operaattoriyksikkö
V.1 Sopimuksentekopäivä
13.3.2017
V.2 Saatujen tarjousten lukumäärä

4

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä

4

V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Laivasähkötyö Oy
Kansallinen henkilötunnus 0141135-4
Postiosoite Rautatehtaankatu 22
Postinumero 20200
Postitoimipaikka TRUKU
Maa Suomi
Puhelin +35825100300
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Alustava arvio sopimuksen kokonaisarvosta: 661553 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

Sopimuksen lopullinen arvo:

661553 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

Jos kyseessä on vuosi- tai kuukausikohtainen arvo: 4 vuotta

V.5 Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
14.3.2017
Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
355,410