Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus) :
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta : KORJAUSILMOITUS: Virkistysalue Sinisten Aaltojen aluehoitajapalvelut

16.03.2017 10:19
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-006946

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2017-006805
Hankinnan nimi
Virkistysalue Sinisten Aaltojen aluehoitajapalvelut, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Y-tunnus 0952029-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Yhteyshenkilö Siru Erkkilä
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase4.fdflogcom@mil.fi
Internet-osoite (URL) www.puolustusvoimat.fi
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
KORJAUSILMOITUS: Virkistysalue Sinisten Aaltojen aluehoitajapalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
1414/2017
Hankinnan kuvaus

Korjaus 15.3.2017:

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 25 §:n mukaan lakia ei sovelleta hankintasopimuksiin tai käyttöoikeussopimuksiin, joiden ennakoitu arvo alittaa kansalliset kynnysarvot.

Puolustusvoimien palvelukeskuksen hallinnoima neljän hehtaarin suuruinen virkistysalue Siniset Aallot sijaitsee Saimaan rannalla Taipalsaarella.

Virkistysalueen aluehoitaja vastaa alueen varaus- ja vuokraustoimintaan liittyvistä yleisistä tehtävistä kuten avainten hallinnasta, asiakaspalvelusta ja huoneistojen lähtötarkastusten tekemisestä Puolustusvoimien palvelukeskuksen ohjeiden mukaan.

Aluehoitajan palvelut tuotetaan vuosittain kesäkaudella 1.6. - 30.9. maanantaista perjantaihin klo 10 - 14. Työaika on 20 tuntia viikossa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Majoituspalvelut. (98341000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.6.2017 - 30.9.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Muu
Menettelyn ja sen etenemisvaiheiden kuvaus:

Tarjouskilpailu

Tarjousten käsittely toteutetaan kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

3. Tarjousten vertailu

Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa 31.5.2017 asti

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=279&g=49e75c8f-dcfa-4543-9cd5-ae175cde95f6&tpID=104659

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta Kaupallinen osasto
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kirjaamo.pvlogle@mil.fi
Maa Suomi
Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
355,398