Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : BM16995, runkosonarin huolto

17.03.2017 16:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-006996
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 055-102861

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka TAMPERE
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Vastaanottaja Inkeri Pekkala
Puhelin +358299570452
Sähköpostiosoite inkeri.pekkala@mil.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

BM16995, runkosonarin huolto

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Purunpää aluksen runkosonarin (HMS) 6-vuotis määräaikaishuoltoa koskeva hankinta

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Sota-alusten korjaus ja huolto. (50640000-3)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

450456 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
Alin hinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero

BM16995

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin


Suorahankintaa koskeva ilmoitus, Ilmoituksen numero EUVL:ssa:
2016/S 226-412820, 22.11.2016

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
7000035371
Nimi
Runkosonarin huoto
V.1 Sopimuksentekopäivä
20.11.2016
V.2 Saatujen tarjousten lukumäärä

1

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä

1

V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Atlas Elektronik GmbH
Kansallinen henkilötunnus DE813727335
Postiosoite Sebaldsbruecker Heerstrasse 235
Postinumero 28309
Postitoimipaikka BREMEN
Maa Saksa
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Alustava arvio sopimuksen kokonaisarvosta: 450456 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

Sopimuksen lopullinen arvo:

450456 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

Jos kyseessä on vuosi- tai kuukausikohtainen arvo: 8 kuukautta

V.5 Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
16.3.2017
Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
355,414