Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Puolustus ja turvallisuus) :
Puolustusvoimat : HN-kaluston lennonohjausjärjestelmän varaosa

17.03.2017 16:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-006943
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 055-102853

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa vapaaehtoisesti muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ennakkotietoja
Direktiivi 2009/81/EY (Puolustus ja turvallisuus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Puhelin:+358 299800
Sähköpostiosoite:purchase3.fdlogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.mil.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
HN-kaluston lennonohjausjärjestelmän varaosa
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ilma-alukset sotilaskäyttöön. (35610000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HN-kaluston lennonohjausjärjestelmän varaosahankinta

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 511208 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HN-kaluston lennonohjausjärjestelmän varaosan, elektrohydraulisen servoventtiilin hankinta.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
7000042425
Nimi:
HN-kaluston lennonohjausjärjestelmän varaosa

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
15.3.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Associated Aircraft Manufacturing ans Sales, Inc.
Postitoimipaikka:Ft. Lauderdale
Maa:Yhdysvallat
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:511208 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.3.2017

Liite D3 - Puolustus ja turvallisuus

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu rajoitetussa menettelyssä

3. Selitys

Hankinnan toteutus puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla on perusteltua, sillä rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta.

Varaosa on ollut yhtenä nimikkeenä mukana hankinnassa, joka on kilpailutettu EU:n kynnysarvon ylittävänä tarjouskilpailuna. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus nro 2016–020818 ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 2016/S 167–300104 päivämäärällä 31.8.2016.

Tarjouskilpailussa oli yhteensä 32 lennonohjausjärjestelmän varaosaa, osatarjoukset hyväksyttiin. Nyt hankittavaan varaosaan ei määräaikaan mennessä saatu lainkaan tarjouksia.

Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
353,855