Hilma arkisto

Hilma arkisto (pv, raja)

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Request to Participate: ROLLS-ROYCE 250 (C20B) ENGINE AND ITS LRU, SRU AND SPARE PARTS REPAIR, OVERHAUL AND MODIFICATION SERVICES (20055509)

19.03.2017 14:46
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-006341
Osallistumishakemukset 5.4.2017 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Contract Manager Minna Gustafsson
PL 69
33541
Tampere
Puh. +358299800

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Vastaanottaja Contract Manager Minna Gustafsson
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase5.fdflogcom@mil.fi
Osoite, josta saa lisätietoja

Ks. edellä yhteyspiste(et)

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja)

Ks. edellä yhteyspiste(et)

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä yhteyspiste(et)

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Request to Participate: ROLLS-ROYCE 250 (C20B) ENGINE AND ITS LRU, SRU AND SPARE PARTS REPAIR, OVERHAUL AND MODIFICATION SERVICES (20055509)

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
II.1.3 Ilmoituksessa on kyse
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4 Puitejärjestelyä koskevat tiedot
Puitejärjestely, jossa on yksi toimija
Puitejärjestelyn kesto36 kuukautta
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Rolls-Royce 250 (C20B) engine and its LRU and SRU spare parts repair, overhaul and modification services.

Frame Work Agreement for years 2017 - 2019

This procurement will be executed in accordance with the Finnish Act on Public Defence and Security Contracts (1531/2011).

The procurement process is a restricted procedure with the publication of a contract notice (1531/2011 20 §).

If more than three (3) acceptable Request to Participate is received, the number of the qualified tenderers will be limited to three based on the net sales figures (three biggest).

Request to participate shall be sent to address: purchase5.fdflogcom@mil.fi

and refer to number 20055509 also in the subject line.

Failure to comply with any of the required requirements will lead to rejection of the participate.

The Finnish Defence Forces Logistics Command is entitled, at its own discretion, to accept or reject the request to participate.

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut. (75000000-6)
II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Lisäkohde (-kohteet)
Päänimikkeistö
Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden korjaus ja huolto. (50600000-1)
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

1050000 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1 Hankintasopimukseen liittyvät ehdot

III.1.4 Hankinnan toteutukselle asetetut muut erityisehdot, erityisesti toimitusvarmuutta ja tietoturvaa koskevat erityisehdot

Kyllä

III.2 Osallistumisehdot

III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

The Supplier shall commit to required requirements

III.2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

The Participant shall furnish proof of his economical ability to perform the Contract by announcing their net sales (turnover value) e.g. from the past 3 years.

Information: If more than three (3) acceptable Requests to Participate are received, the number of the qualified tenderers will be limited to three based on the net sales figures (the three biggest).

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t)

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

The quality management system and the operation of the Supplier shall fulfil at least the requirements of ISO 9001:2008 and AQAP 2110 Edition No 3 later versions. If the request for quotation will lead to a contract, the Supplier´s performance shall be according to the requirements of the standards mentioned above.

III.2.3 Tekninen suorituskyky

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

REFERENCES:

Participant shall furnish proof of his technical and professional ability to perform the Contract:

- The Supplier shall have a written permit from the original manufacturer (Rolls-Royce RR250) to repair the engines, modules and equipment and shall be licensed according to RR250 AMROC.

- The Supplier shall list reference contracts (RR250 LRU repair, overhaul and modification services including testrig and testbench capabilities) together with the names of the contract parties.

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Nopeutettu rajoitettu menettely

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin
Ei
IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
5.4.2017 klo 23.59
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

englanti (EN), suomi (FI)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Lisätietoja

The Participant shall fulfil the form "Request to Participate 20055509".

The completed form shall be sent to: purchase5.fdflogcom@mil.fi

In the Request to Participate the Participant shall inform the contact details (incl. name of the point of contact) and reply for the following requests:

1.

The quality management system and the operation of the Supplier shall fulfil at least the requirements of ISO 9001:2008 and AQAP 2110 Edition No 3 later versions. If the request for quotation will lead to a contract, the Supplier´s performance shall be according to the requirements of the standards mentioned above.

2.

The Supplier shall furnish proof of his technical and professional ability to perform the Contract:

- The Supplier shall have a written permit from the original manufacturer (Rolls-Royce RR250) to repair the engines, modules and equipment and shall be licensed according to RR250 AMROC.

- The Supplier shall list reference contracts (RR250 LRU repair, overhaul and modification services including testrig and testbench capabilities) together with the names of the contract parties.

3.

The Supplier shall furnish proof of his economical ability to perform the Contract by announcing their net sales (turnover value) e.g. from the past 3 years.

Information: If more than three (3) acceptable Requests to Participate is received, the number of the qualified tenderers will be limited to three based on the net sales figures (three biggest).

In case any additional information is required please contact e-mail address: purchase5.fdflogcom@mil.fi

and refer to number 20055509 in the subject line.

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
17.3.2017
Julkaistu:
11.07.2014
Sivun katseluita:
355,400