Hakutulos

  1. V

    Vallankaappausuhka kai?????????????

    Volanen sanoo pelkäävänsä, että poliitikkojen sivuuttaminen johtaa puolustusvoimissa maavoimien ja aluepuolustuksen alasajoon. Esimerkiksi maavoimien operatiivisia prikaateja on vähennetty nopeammin kuin eduskunnan hyväksymässä puolustusselonteossa linjattiin. Sama ilmiö näkyy...
  2. V

    Armeija marssii vatsallaan.

    Mielelläni kuulisin myös erilaisia näkemyksiä leipäviljan ja väkilannoitteiden saatavuudesta sotien aikana sekä niiden vaikutuksesta poliittisiin/sotilaallisiin päätöksiin.
Top