aluskartta

  1. T

    Meriliikenteen aluskartta, aluksien seuranta ja tietokanta (AIS)

    Oli puhetta tuolla "Venäjän maakaupat" -lirpakkeessa, että onnistuuko kartan teko, no onnistuu se jotenkin. Nyt on mpnettiläisillä (EXCLUSIVE) mahdollisuus osallistua meriliikenne aluskartan kehitykseen, kartan missä voi seurata aluksia Suomen lähivesillä reaaliaikaisesti. AIS-tiedot tulevat...
Top