Arvostelu: Dry Fire Training Cards

Dry Fire Training Cards

Tässä on Kontrollin numeroon 5/2014 tekemäni arvostelu kuivaharjoitteluun keskittyvästä harjoitteluapuvälineestä. Samassa lehdessä on enemmänkin juttua kuivaharjoittelusta, sen voi ladata Lehtiluukusta: http://www.lehtiluukku.fi/pub?id=60514


Dry Fire Training Cards

Ammuntaohjelma pakasta vetämällä? Nyt se on mahdollista.

Kuivaharjoittelu on erinomainen harjoittelun muoto tukemaan varsinaista ampumaharjoittelua. Kuitenkin kunnollisen harjoitusohjelman tai -metodin puute vähentää harjoittelun tehoa ja vähentää motivaatiota jatkaa harjoittelua. Kuivaharjoittelusta on kirjoitettu monia opaskirjoja, mutta harva on niin helposti lähestyttävä kuin Dry Fire Training Cards.

Dry Fire Training Cards on nimensä mukaisesti korttipakka, joka on tarkoitettu kuivaharjoittelun apuvälineeksi. Pakassa on viitisenkymmentä korttia, joissa jokaisessa on yksi harjoitus. Harjoitukset on jaettu viiteen kategoriaan, ja kortit on värikoodattu helpottamaan tietyn kategorian korttien löytämistä. Kategoriat ovat perusteet, edistyneet harjoitukset, fyysinen harjoite + ammunta, monimutkainen liike + ammunta sekä pimeätoiminta. Näiden kategorioiden lisäksi pakassa on muutamia kortteja, joissa kerrataan kuivaharjoittelun turvasäännöt, annetaan linkkejä hyödyllisille nettisivuille ja neuvotaan sopivien harjoitusmaalien valinnassa.
28637

Korteissa kuvatut harjoitukset ovat yksinkertaisia, yleensä yhden motorisen taidon kehittämiseen tähtääviä harjoitteita. Esimerkiksi perusharjoittelukortissa saatetaan käskeä tekemään hitaita kotelosta vetoja niin, että yksi suoritus kestää kymmenen sekuntia. Edistyneissä harjoitteissa harjoitus saattaa esimerkiksi sisältää aseen kotelosta vetämisen ja useiden maalien ”ampumisen” pelkästään tukikättä käyttämällä. Fyysinen harjoite + ammunta saattaa olla esimerkiksi nopea liikkuminen suojaan ja kohteen ampuminen suojan takaa. Monimutkainen liike + ammunta saattaa sisältää esimerkiksi makuuasennosta ampumista ja asennon vaihtamista maassa kierien. Pimeätoimintaharjoitus on esimerkiksi maalitaulun häikäiseminen valaisimella samaan aikaan kun sitä tähdätään aseella.

Yksittäiset harjoitteet ovat yksinkertaisia ja nopeita tehdä, joten niitä voidaan ottaa useita yhteen harjoitussessioon. Suositeltavampi vaihtoehto kuitenkin on, että harjoituskerran ajallinen kestoaika pidetään lyhyenä. Korttien tekijä, David Morris, kehottaa harjoittelemaan vain niin kauan kuin ajatus pysyy kunnolla mukana harjoittelussa ja harjoittelija pystyy tekemään täydellisiä suorituksia. Tämä tarkoittaa yleensä maksimissaan noin 15-20 minuutin harjoitussessioita. Koska kortit ovat normaalien pelikorttien kokoisia, korttipakka on helppo ottaa mukaan minne vain, joten harjoittelu ei kaadu siihen, että harjoitusohjelma ei tullut mukaan.

Korttien lisäksi pakettiin kuuluu e-kirjamuodossa oleva kirjanen, jossa annetaan ohjeita kuivaharjoittelun järjestämiseksi sekä selitetään jokainen korteissa kuvattu harjoitus tarkemmin kuin mitä kortteihin on painettu. Useissa harjoituksissa kerrotaan myös tapoja tehdä harjoitus perusmuotoista helpommaksi tai vaikeammaksi. Kirjasessa on myös taktiikkaosio, jossa käydään läpi rakennusten tarkastamiseen liittyvää perustaktiikkaa kuten kulmatekniikka, oviaukkojen ja käytävien tarkastaminen ja niin edelleen. Tarkoituksena on antaa aseistetulle siviilille eväitä tarkastaa oma koti läpikotaisin, kun kuistilta kuulunut rikkoontuneen lasin helinä herättää kesken unien.

E-kirjan lisäksi korttien ostaja saa ladattavakseen kortit myös sähköisessä muodossa. Tällä tavalla tilaajan ei tarvitse odottaa, että Kusti saa poljettua paketin perille, ja ennen kaikkea kortteja voi printata omaan käyttöönsä niin paljon kuin haluaa. Tämä on suuri etu, jos haluaa esimerkiksi pitää yhdet kortit kotona ja viedä toiset työpaikalle. Printatut kortit voi esimerkiksi liimata normaalien pelikorttien päälle. Itse sijoitin printtaamani kortit ylimääräisen taskukokoisen valokuva-albumin taskuihin, ja vein taskualbumin työpaikalle varustekassiini ja toisen kouluttajakassiini.

Dry Fire Training Cards on erinomainen apuväline kuivaharjoittelun mielenkiintoisemmaksi tekemisessä. Mitä mielenkiintoisempaa ja hauskempaa harjoittelu on, sitä varmemmin sitä tulee tehtyä säännöllisesti, ja sitä enemmän harjoittelusta hyötyy. Kyseessä ei kuitenkaan ole ainutlaatuinen tuote, vaan markkinoilta löytyy muitakin vastaavanlaisia tuotteita. Nyt esitellyn tuotteen etuna muihin tietämiini vastaaviin on korttien mukana tuleva kirjanen, joka syventää ja avaa korteissa kuvattuja harjoituksia. Kirjan suurin puute on, että siinä ei ole mitään jäsenneltyä harjoitusohjelmaa, eikä lukijalle edes neuvota, miten kortteja tulisi käyttää. Vedetäänkö pakasta satunnaisesti kortteja, vai onko parempi noudattaa jotain etukäteen laadittua ohjelmaa? Koska Morrisilla lienee runsaasti kokemusta kuivaharjoittelusta, hänellä luulisi olevan jonkinlainen näkemys asiasta, ja mahdollisesti jopa useita erilaisia valmiita harjoitusohjelmia. Niiden jakaminen olisi lisännyt korttien käyttökelpoisuutta huomattavasti.

Teksti: Seppo Vesala
Kuva: Amazon.ca
 
Back
Top