HS: Sodan ajan tarpeet ovat jääneet taka-alalle

Tässä aika pitkä lainaus tämän päivän Hesarista. Sitä ei valitettavasti voinut linkittää.
Arvoisien palstalaisten vaivoja helpottamaan olen koonnut tähän muutaman arvatavissa olevan argumentin. Ne on siitä sitten helppo kopioida suoraan omaan vastaukseensa:

"Kenraalit on perseennuolijoita, odottakaas kun pääsee eläkkeelle"
"Kuulin yhdeltä kapteenilta, ettei pidä paikkaansa"
"Miksei meille aktiiviressuille kerrota kaikkea, salailu on vain oman selustan turvaamista"
"Kreikkalla ja suomenruotsalaisilla on sormensa pelissä"
"Ei kenraalien saa antaa mitään päättää"
"Miksi vanhaa kalustoa stenattiin?"
"Voikko sinä Adami käännättää tämmän ruotsiksi?"

HS Mielipide 6.4.2012

Sodan ajan tarpeet ovat jääneet taka-alalle keskustelussa Puolustusvoimien uudistuksesta

"Kaikissa puolustushaaroissa kevennetään hallintoa ja tukipalveluita, joihin suurimmat leikkaukset kohdistuvat, eivät niinkään joukko-osastorakenteeseen."Mika Peltonen
kenraaliluutnantti
Puolustusvoimien operaatiopäällikköViime viikkojen aikana keskustelu puolustusvoimauudistuksesta on ajautunut sivuun tärkeimmästä lähtökohdasta, nimittäin siitä, miten ja millaisilla joukoilla Suomea aiotaan tulevaisuudessa puolustaa. Vellova varuskuntakeskustelu ja säästöjen kyseenalaistaminen eivät tätä asiaa avaa. Päinvastoin.

Se, miten puolustus toteutetaan, on kirjattu puolustussuunnitelmaan. Puolustussuunnittelua tekeviä ammattilaisia on aina ollut vähän. Heidän työnsä tulos on ymmärrettävästi salaista.

Keskustelun kannalta on valitettavaa, että todelliset asiantuntijat eivät voi julkisesti kommentoida "väärin sammutettu" -väitteitä. Siksi onkin hämmentävää, että julkisuudessa asiaa kommentoivat asiantuntijoina monet sellaiset henkilöt, joiden kokemus puolustussuunnittelusta on joko vanhentunutta, ylipäätään vähäistä tai olematonta tai heillä ei ole edes koulutusta siihen.

Kyseenalaistaa toki saa, mutta pitää muistaa, että säästöissä on kyse nollasummapelistä: hallituksen määrittämät leikkaukset on uudistuksen yhteydessä tehtävä tavalla tai toisella. Uudistuksen tärkein lähtökohta on, että puolustuskykyä menetetään mahdollisimman vähän, ja tulevaisuudessakin kyetään täyttämään annetut tehtävät.

Jotain puolustussuunnittelusta voidaan todeta julkisuuteen. Puolustussuunnitelma on yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen puolustukseen perustuva suunnitelma, jossa on perusteellisesti arvioitu niin uhkatekijät kuin omat kyvyt ja toimintaedellytyksetkin. Suunnitelma rakentuu realismille – myös alenevan rahoitustason suhteen. Se on valtiojohdon hyväksymä ja luo pitävän perustan puolustusvoimauudistukselle. Puolustussuunnitelma siis määrittää, millaiset sodan ajan Puolustusvoimat tarvitaan. Tämä puolestaan vaikuttaa siihen, millainen rauhan ajan organisaation tulee olla.

Puolustussuunnitelmassa on otettu huomioon sodankäynnin jatkuva kehitys. Liikkuvan sodankäynnin, kauaskantoisten asejärjestelmien ja ajantasaisen tilannetietoisuuden merkitys korostuu. Puolustusvoimat kehittää suorituskykyjään siten, että alueellisessa puolustuksessa käytetään torjuntaan kykenevien joukkojen lisäksi hajautettuja, liikkuvaan sodankäyntiin kykeneviä joukkoja. Tiedustelu- ja johtamisjärjestelmän tukemana ne kykenevät käyttämään tulta keskitetysti. Kauaskantoinen tulenkäyttö on hyvä esimerkki uudesta suorituskyvystä, jolla kyetään aktiiviseen, omien joukkojen paikasta riippumattomaan vaikutukseen.

Kylmän sodan aikana ylläpidetyt joukkojen vahvuudet ovat turvallisuusympäristössämme mennyttä aikaa. Yleinen vahvuuksien lasku ja omien joukkojen liikkuvuuden, ulottuvuuden ja tulivoiman kasvaminen mahdollistavat sodan ajan joukkojen vahvuuksien laskun 230 000:een. Se on edelleen varsin paljon ja kertoo, että kyseessä ei ole vain kapealta kärjeltään huippuunsa varusteltu teknoarmeija.

Uudistus kohdistuu erityisesti rauhan ajan rakenteisiin. Ne vievät tätä nykyä liian suuren osan sodan ajan suorituskykyjen rakentamisen resursseista. Kaikissa puolustushaaroissa uudistetaan ja kevennetään hallintoa ja tukipalveluita, joihin suurimmat leikkaukset kohdistuvat, eivät niinkään joukko-osastorakenteeseen. Vähemmän tärkeistä kiinteistöistä ja alueista on luovuttava.

Rauhan ajan rakenteita virtaviivaistamalla turvataan varusmiesten ja reserviläisten koululutusedellytykset sekä Puolustusvoimien materiaalin suunnitelmallinen, pitkän aikavälin kehittäminen. Toimintatapojen ja prosessien uudistuksella saadaan henkilöstön työ kohdistumaan entistä paremmin ydintehtäviin ja vähennetään tukitoimintoihin käytettävää aikaa ja resursseja.

Puolustusvoimauudistus on kokonaisuus. Sen arviointi ilman operatiivisia perusteita tai paloittain ei ole mahdollista eikä mielekästä. Julkinen keskustelu on kohdistunut varsin kapea-alaisesti rauhan ajan organisaatiomuutoksiin sekä uudistuksen lyhytkestoisiin, rauhan aikaisiin vaikutuksiin. Keskustelun perusteella näyttää siltä, että sotaan halutaan varautua rauhan ajan perustein. Sodan ajan tarpeet ovat jääneet täysin taka-alalle.

Kansalaisen ja veronmaksajan tulisi luottaa siihen, että kenraalit ehkäisevät ennalta mahdollista sotaa poliittisessa kontrollissa. Uudistuksen valmistelua jatketaan utvan linjausten mukaisesti.

Puolustus pitää, mikäli rahoitus pitkällä aikavälillä riittää joukkojen tarkoituksenmukaiseen varustamiseen.
 
Miksi Pv siis salaa käytännössä kaiken taustamateriaalin, kaikki laskelmat, vaihtoehtoiset toteutukset ja päätöksen pohjana olleiden laajojen tutkimusten tulokset jopa kansanedustajilta? Miksi salailu, jos kaikki on järkevää ja perusteltua?

Pv osoittaa omalla toimintamallillaan, että jossain syvällä hankkeen pimeässä ytimessä on löyhkäävä pökäle, jota ei haluta julkiseen tuoksutteluun.

Demokratia on varmasti sotilaalliselta näkökannalta raivostuttava järjestelmä, josta "onneksi" ollaan hyvin pitkälti päästy puolustushallinnon osalta eroon.

Joidenkin palstalaisten kirkasotsainen usko kenraalien oikeamielisyyteen on kyllä hellyyttävää :heart:
 
Tukitoimintojen ulkoistaminen eli yksityistäminen lisää toimintakuluja ja heikentää niin RA- kuin etenkin SA-valmiutta. Silti valitulla linjalla mennään uupumatta umpihankeen.
Hallinnon keventäminen.. Hah! Paperitiikereiden (vaiko läppärileijonien?) määrä ei ole laskussa vaan päinvastoin ylemmän upseeriston määrä jatkaa kasvuaan suoritusportaan kustannuksella.

Muuten yhdyn Handen kommentteihin.
 
Hande kirjoitti:
Joidenkin palstalaisten kirkasotsainen usko kenraalien oikeamielisyyteen on kyllä hellyyttävää :heart:

Toinen ajattelumalli tietysti on se, että kenraalikunta ja upseeristo yleensäkin on pahinta mitä puolustusvoimille voi tapahtua. Minä lähden luottamuksesta ja vastuusta. En epäilystä ja herravihasta. No, kukin tyylillään.
 
Räikkö Räähkä kirjoitti:
Hande kirjoitti:
Joidenkin palstalaisten kirkasotsainen usko kenraalien oikeamielisyyteen on kyllä hellyyttävää :heart:

Toinen ajattelumalli tietysti on se, että kenraalikunta ja upseeristo yleensäkin on pahinta mitä puolustusvoimille voi tapahtua. Minä lähden luottamuksesta ja vastuusta. En epäilystä ja herravihasta. No, kukin tyylillään.

Eiköhän sieltä tosiaan se paras ammattitaito löydy. Olennaista tässä on marssijärjestys, eli kenraalit eivät voi olla niitä, jotka tekevät linjaukset ja päättävät suunnasta, se homma kuuluu poliitikoille. Kenujen homma on toteuttaa poliittiset linjaukset mahdollisimman tehokkaasti.

Edelleen kysyn, että jos näin on, niin miksi salailu? Miksi kansanedustajille(kaan) ei voida esittää näyttöä siitä, että näin ollaan toimittu?
 
Räikkö Räähkä kirjoitti:
Hande kirjoitti:
Joidenkin palstalaisten kirkasotsainen usko kenraalien oikeamielisyyteen on kyllä hellyyttävää :heart:

Toinen ajattelumalli tietysti on se, että kenraalikunta ja upseeristo yleensäkin on pahinta mitä puolustusvoimille voi tapahtua. Minä lähden luottamuksesta ja vastuusta. En epäilystä ja herravihasta. No, kukin tyylillään.

Herravihan ja sokean uskon välillä on monta porrasta. Useimpien ihmisten käsitykset sattunevat johonkin ääripäiden välille.

Ymmärrettävästi osa sotahommiin liittyvistä asioista on salaisia. Rauhan ajan taloushallinnon ja logistiikan salaamiseen on kuitenkin vaikea nähdä mitään järjellistä perustetta. Jonkinlaisia lukuja on pakko olla toteutuneista kustannuksista varuskuntien ja yleisen logistiikan osalta. Aivan samoin toteutettujen sekä suunniteltujen ulkoistusten, lakkautusten ja poistojen kulut pitäisi olla tiedossa. Näiden asioiden salaaminen ei tuo minkäänlaista hyötyä maanpuolustuksen kannalta. Joten miksi salata, jos perustelut kestävät ja ratkaisut ovat hyviä?
 
Hande kirjoitti:
Räikkö Räähkä kirjoitti:
Hande kirjoitti:
Joidenkin palstalaisten kirkasotsainen usko kenraalien oikeamielisyyteen on kyllä hellyyttävää :heart:

Toinen ajattelumalli tietysti on se, että kenraalikunta ja upseeristo yleensäkin on pahinta mitä puolustusvoimille voi tapahtua. Minä lähden luottamuksesta ja vastuusta. En epäilystä ja herravihasta. No, kukin tyylillään.

Eiköhän sieltä tosiaan se paras ammattitaito löydy. Olennaista tässä on marssijärjestys, eli kenraalit eivät voi olla niitä, jotka tekevät linjaukset ja päättävät suunnasta, se homma kuuluu poliitikoille. Kenujen homma on toteuttaa poliittiset linjaukset mahdollisimman tehokkaasti.

Edelleen kysyn, että jos näin on, niin miksi salailu? Miksi kansanedustajille(kaan) ei voida esittää näyttöä siitä, että näin ollaan toimittu?

Jospa kyse on siitä, että PM on virasto kaikkien muiden vastaavien joukossa? Salattu-statusta on helppo käyttää turvallisuusasioissa...ja kyse on niinkin arkipäiväisistä asioista kuin upseerien työsuhteista ja palkkatason säilymisestä ja mieluummin vielä nousevalla trendillä pysymisestä?

Ehkä amiraali sanoi aivan kaiken: "puolustusvoimien ydintoiminnot on turvattava".

Suunnilleen kaikkeen muuhun leikkuri kyllä osuu, mutta noihin "ydintoimintoihin" näköjään kovin hitaasti......vaikka asevelvollisuus pitäisi lakkauttaa, niin ydintoiminnot on turvattava. Villakoiran ydin voi olla yksinkertaisesti näinkin raadollinen.

Edellä kerrotaan, että väen työpanos halutaan panna ydinosaamisalueen hoitamiseen. Joka on? Kun huolto- ja tukitoiminnot ulkoistetaan ja Suunnittelussa on kirjoitetun mukaan kovin pieni joukko väkeä duunissa.....asevelvollisten määrä vähenee ja ressuista ei ole juuri kiusaa niin mitä hittoa siellä sitten oikein puuhataan???? Hhah. Juostaan kopiopapereiden perässä ja lennetään Mikkelin ja Helsingin väliä...miksi?
 
Räikkö Räähkä kirjoitti:
Hande kirjoitti:
Joidenkin palstalaisten kirkasotsainen usko kenraalien oikeamielisyyteen on kyllä hellyyttävää :heart:

Toinen ajattelumalli tietysti on se, että kenraalikunta ja upseeristo yleensäkin on pahinta mitä puolustusvoimille voi tapahtua. Minä lähden luottamuksesta ja vastuusta. En epäilystä ja herravihasta. No, kukin tyylillään.


Oli pakko vahventaa edes vähän. Mitä tuo mielestäsi Suomessa tarkoittaa?
 
JOKO kirjoitti:
Herravihan ja sokean uskon välillä on monta porrasta. Useimpien ihmisten käsitykset sattunevat johonkin ääripäiden välille.

Juuri näin, turha tästä on mitään sokeaa herravihaa yrittää kehitellä. Kyllä ongelmat ovat arvoissa, asenteissa ja asioissa. Halutaanko suljettu järjestelmä, jossa eliitti voi halutessaan kähmiä ja tunaroida rauhassa, vai kenties jotain vähän läpinäkyvämpää?
 
Hande kirjoitti:
Räikkö Räähkä kirjoitti:
Hande kirjoitti:
Joidenkin palstalaisten kirkasotsainen usko kenraalien oikeamielisyyteen on kyllä hellyyttävää :heart:

Toinen ajattelumalli tietysti on se, että kenraalikunta ja upseeristo yleensäkin on pahinta mitä puolustusvoimille voi tapahtua. Minä lähden luottamuksesta ja vastuusta. En epäilystä ja herravihasta. No, kukin tyylillään.

Eiköhän sieltä tosiaan se paras ammattitaito löydy. Olennaista tässä on marssijärjestys, eli kenraalit eivät voi olla niitä, jotka tekevät linjaukset ja päättävät suunnasta, se homma kuuluu poliitikoille. Kenujen homma on toteuttaa poliittiset linjaukset mahdollisimman tehokkaasti.

Edelleen kysyn, että jos näin on, niin miksi salailu? Miksi kansanedustajille(kaan) ei voida esittää näyttöä siitä, että näin ollaan toimittu?

Höm! Mikä tässä nyt on sitten ongelma poliittisen linjauksen osalta? Ymmärrätkö sinä nyt ihan oikeasti mitä on poliittinen linjaus puollustuksen osalta?

Poliitikot ovat jo päättäneet ja lausuneet asiat moneen kertaan uudistuksen ja säästöjen tultua julkisuuteen:

A: Yleinen asevelvollisuus säilytetään
B: Koko maata puolustetaan
C: Suomi ei hae NATO-jäsenyyttä tämän hallituskauden aikana vaan säilyy sotilaallisesti liittoutumattomana
D: Puolustusvoimien määrärahat vahvistetaan kuten aina poliittisesti.
E: Puolustusvoimauudistus ja säästöt toteutetaan PV:n johdon esityksen mukaisesti ja PV:n ylipäällikön hyväksymäna ja hallituksen vahvistamana

Mitä tässä olisi pitänyt vielä antaa poliitikoille päätettäväksi? Naiskiintiö vapaa-ehtoisessa asepalveluksessa vai kalsarien väri asukokonaisuudessa?

Poliitikot vahvistivat kaikki yllämainitut asiat ja varmasti perehtyivät niihin esityksiin. Jos poliitikot eivät tunne PV:n esitystä noihin asioihin (joka on varta vasten POLIITTISELLA päätöksellä annettu PV:n tehtäväksi) niin syy on vain poliitikkojen itsensä jos asiaa ei ymmärrä tai se ei kiinnosta.

Puolustusvoimauudistus on tehty juuri niin järkevästi kuin se voidaan tehdä. Poliitikot ovat tunnistaneet vaikean tehtävän olevan edessä ja antaneet luottamuksella valmistelun ja suunnittelun tehtäväksi siihen parhaiten koulutetulle ja perehtyneelle taholle: PV:n itsensä johdolle. Tai mitä nyt muuan Wallin teki pikku oharit mutta sehän jos mikä kertoo ettei poliitikoille (ammattivalehtelijoille) voi antaa mitään tärkeitä päätöksiä tehtäväksi kun eivät ne osaa päättää edes vittu yhden varuskunnan tulevaisuutta koko suuressa paskassa.

Paras asiantuntijataho tässä on organisaatio itse joka pystyy nyt vaikuttamaan siihen miten vähiten asia kirpaisee alan toimintaa eli suomen puolustusta. Tämä on järkevin tapa jolla säästöjen vaikutukset toimintakykyyn minimoidaan.

Minä itse olisin minkä tahansa lafkan johtajan tyytyväinen jos minulle annettaisiin resurssien rajoissa valta päättää itse miten pidän pyörät pyörimässä sensijaan että ukko tai akkaylijumala jostain norsunluutornistaan tekee mahtikäskyllään päätökset "kaiken alan asiantuntijana".Tämä on luottamuksen osoitus puolustusvoimien johdolle ja kaikki päätöksethän siunaa hallitus ja eduskunta viimekädessä. Malli= Demokratia.

Vai olisiko jotakuta ilahduttanut suuresti mikäli PV:n säästöjä ja uudistusta olisi pohtinut työryhmä voimapoliitikkoja, mukana asiantuntijaministerit "Eki"ja "Paavo" (se nuorempi), joista ensinmainittu ehdotti suuressa viisaudessaan kaikkien siviiliaseiden keräämistä syrjäisten ampumaratojen varastokoppiin "hyvään suojaan" ja jälkimmäinen oudoksuu vapaa-ehtoista maanpuolustusharrastusta?

Näinhän uudistus olisi voitu vetää "kunnollisella poliittisella ohjauksella" ja tulokset olisivat puhuneet puolestaan, vai mitä? :a-rolleyes:
 
Hyvää pohdintaa. Sitten enää kysymys: onko Puolustusvoimien johto kykenevä tekemään päätöksiä, jotta nuo yllä mainitut uljaat tavoitteet saavutetaan? Koko maata puolustetaan? Joo, puolustetaan vaan. Yleinen asevelvollisuus säilytetään. Miten yleinen?

Ja se vaikein: säästöt toteutetaan pv:n esitysten pohjalta. Ja kasvittu, mitä onkaan tapahtunut? Asevelvollisten kouluttamisen määriin ja sisältöihin tulee roima rötkähdys alaspäin. Sillä tavallako nuo uljaat tavoitteet tulevat saavutetuiksi? Toimintoja ulkoistetaan ja lakkautetaan tyyten ja se palvelee edelleen noita mainittuja uljaita tavoitteita?

Koko maan puolustamiseen tarvitaan paljon joukkoja, joilla on hyvä varustus ja koulutus. Nytkö mennään näillä eväin? Miten yleinen on yleinen asevelvollisuus? Ymmärrätkö einomies tarkoitukseni? Minulla on sellainen kutina vasemmassa kannikassa, että meille valehdellaan oikein silmät ja korvat täyteen.

Tympeää toistaa itseään, mutta minusta tässä haisee se, että upseerien duunimestat ja edut pyritään säilyttämään täysimääräisenä, vaikka kaikki muu palaisi perseen alta pois. Se on sitä ydintoimintojen turvaamista suomalaisittain.
 
Tvälups kirjoitti:
Tukitoimintojen ulkoistaminen eli yksityistäminen lisää toimintakuluja ja heikentää niin RA- kuin etenkin SA-valmiutta. Silti valitulla linjalla mennään uupumatta umpihankeen.
Hallinnon keventäminen.. Hah! Paperitiikereiden (vaiko läppärileijonien?) määrä ei ole laskussa vaan päinvastoin ylemmän upseeriston määrä jatkaa kasvuaan suoritusportaan kustannuksella.

Muuten yhdyn Handen kommentteihin.

Hande ja Tvälups ovat oikeassa - ikävä kyllä.
 
Mosuri kirjoitti:
Tvälups kirjoitti:
Tukitoimintojen ulkoistaminen eli yksityistäminen lisää toimintakuluja ja heikentää niin RA- kuin etenkin SA-valmiutta. Silti valitulla linjalla mennään uupumatta umpihankeen.
Hallinnon keventäminen.. Hah! Paperitiikereiden (vaiko läppärileijonien?) määrä ei ole laskussa vaan päinvastoin ylemmän upseeriston määrä jatkaa kasvuaan suoritusportaan kustannuksella.

Muuten yhdyn Handen kommentteihin.

Hande ja Tvälups ovat oikeassa - ikävä kyllä.

Vahvensin vähän: Eikös tässä nykyisessa leikkurissa ole kyseessä ampua alas juurikin majuri-ev luti tason taistelijoita. Merkit siihen viittaavat kyllä. Toivottavasti juurikin näin. Kaikella hiljaisella kunnitoituksella heitä kohtaan, mutta "teidän kohdalla valitettavasti isänmaan etu on ajanut ohi" ...
 
Mosuri kirjoitti:
Tvälups kirjoitti:
Tukitoimintojen ulkoistaminen eli yksityistäminen lisää toimintakuluja ja heikentää niin RA- kuin etenkin SA-valmiutta. Silti valitulla linjalla mennään uupumatta umpihankeen.
Hallinnon keventäminen.. Hah! Paperitiikereiden (vaiko läppärileijonien?) määrä ei ole laskussa vaan päinvastoin ylemmän upseeriston määrä jatkaa kasvuaan suoritusportaan kustannuksella.

Muuten yhdyn Handen kommentteihin.

Hande ja Tvälups ovat oikeassa - ikävä kyllä.

Sen tiedon perusteella, mikä minulla nyt on käytettävissä, valitettavasti joudun olemaan samaa mieltä edelläesitetyn kanssa :mad:
 
quote='baikal' pid='52662' dateline='1333714433']
Minä lähden luottamuksesta ja vastuusta.

Oli pakko vahventaa edes vähän. Mitä tuo mielestäsi Suomessa tarkoittaa?

[/quote]

No, luottamus tarkoittaa uskoa siihen, että ylin(kin) virkamieskunta on valittu pätevyyden perusteella. Vastuu taas sitä, että virkamiehet tietävät oman vastuunsa, ja yrittävät parhaansa. En siis lähde siitä ajatuksesta liikkeelle, että mitäköhän tässäkin jutussa taas salataan tai jotain etuja ne itselleen tietysti kahmii.

Toki vikoja on kaikissa, en sitä kiellä.

Mielenkiintoista on myös se, etten ole kenenkään arvoisten kommentoijien vielä huomannut varsinaista juttua kommentoivan :-/
 
No mitä ihmeen kommentoimista tuossa uutisessa sitten on? Keskeisenä viestinä kun tuntuu olevan se, että asiantuntijat tietää mitä tekee eikä niiden tarvitse päätöksiään perustella. Jostain kumman syystä useimmissa länsimaissa näistä asioista voidan keskustella ilman, että "kansallinen turvallisuus" vaarantuu?

On neljä lausetta, jotka eivät koskaan pidä paikkaansa.

Lainaa kaksikymppiä saat huomenna takasin, juodaan vain yhdet oluet, älä pelkää en tietenkää laukea suuhusi ja asiantuntijat tietävät mitä tekevät ja heitä ei tarvitse valvoa.
 
Mosuri kirjoitti:
asiantuntijat tietävät mitä tekevät ja heitä ei tarvitse valvoa.

:a-smiley:

Aika lailla persiilleen on mennyt koko prosessi. Voi olla, että kaikki on kunnossa, mutta nyt valittu tie, jossa oikeastaan kenelläkään ei ole mahdollisuutta sitä asiallisesti todentaa, ei käy yksiin länsimaisen demokratiakäsityksen kanssa. Banaanivaltiot ovat asia erikseen.

Vähät karvat päässäni nousevat pystyyn, kun näen mainintoja uudistuksen etenemisestä utvan epävirallisten ( ei pöytäkirjaa ) kokousten kautta yhden ja ainoan totuuden julkistukseen kokonaan ilman käytännöksi vakiintunutta laajan konsensuksen etsintää. Kenraalien selitykset eivät myöskään korvaa heiltä vaadittuja selvityksiä, lisäävät vain kysymysmerkkejä.

En halua nähdä tilannetta, jossa reserviläiset alkavat haistatella pitkiä koko firmalle, tai aletaan ajaa aina neljän vuoden jaksoissa päälaelleen käännettävää hyvin lyhytjänteistä jatkuvan muutoksen puolustuspolitiikkaa. Jos ajatellaan, että 2015 tulisi valtaan Väyrysen johtama ja persujen tuella kasattu hallitus, niin noinkohan se vain lähtisi jatkamaan nyt valitulla linjalla, eppäillä soppii... Entä montako täyskeikausta oheiskuluineen puolustuksemme kestää?

Noin periaatteessa pidän tilannetta pöyristyttävänä, kun Pv evää kansanedustajalta mahdollisuuden tutustua niihin laskelmiin, joihin se itse kuitenkin toistuvasti tiedotuksessaan nojaa. Julkisuuslaki, tai oikeastaan siihen liittyvät oikeuskäytännöt eivät todellakaan ole nyky-Suomessa sillä tolalla, kuin lainsäätäjä on aikanaan tarkoittanut. Lain kirjainta on varmasti noudatettu, mutta kaikki löysät on ulosmitattu puolustushallinnon hyväksi.
 
baikal kirjoitti:
Tympeää toistaa itseään, mutta minusta tässä haisee se, että upseerien duunimestat ja edut pyritään säilyttämään täysimääräisenä, vaikka kaikki muu palaisi perseen alta pois. Se on sitä ydintoimintojen turvaamista suomalaisittain.

Olihan julkisuudessa jo hanke lisätä kadettiupseerien päälukua sadoilla jo lähivuosina, eli säilyttämisestä ollaan jo etenemässä kohti uuutta tavoitetilaa. Toteutuuko tuo onkin jo toinen asia.
 
Toteutuu se. Kadettikunnassa sillä hankitaan prestigeä ylimmälle johdolle (sen lauluja laulat kenen leipää syöt).

Päällystöliitto ei kapinoi ja muita (aliupseerit, erikoisliitot ja siviilit) on liian vähän, että lakko-ase toimisi.

Piti toimia kun LeijonaCatering kaappasi ja alipalkkasi Muken naiset, se oli koepallo ja se meni läpi.
 
Back
Top