Syväjohtaminen ja pv-uudistus

Tvälups

Ylipäällikkö
Syväjohtaminen

Syväjohtaminen on everstiluutnantti evp, kasvatustieteen tohtori Vesa Nissisen kehittämä johtamismalli, joka antaa johtajalle perusteet kehittyä ja kasvaa johtajana. Mallia on käytetty Puolustusvoimien johtajakoulutuksessa vuodesta 1998. Tämä malli on koonnos hyväksi havaituista johtamisperiaatteista. Se korostaa ihmisten eikä asioiden johtamista. Mallin kantavana ajatuksena on myös johtajan kasvaminen ja kehittyminen johtajana.

Syväjohtamisen viitekehys käsittää johtajan valmiuden johtaa alaisiaan, itse johtamiskäyttäytymisen ja käytöksen aikaansaaman vaikutuksen. Nissisen mukaan syväjohtamiseen kuuluvan johtamiskäyttäytymisen peruskulmakivet ovat

luottamuksen rakentaminen,
inspiroiva tapa motivoida,
älyllinen stimulointi sekä
ihmisen yksilöllinen kohtaaminen

Tavoitteena syväjohtamisessa on saada nämä neljä johtamisominaisuutta tasapainoon keskenään siten, ettei mikään niistä korostu yli muiden eikä myöskään jää muiden varjoon. Syväjohtaja pyrkii koko ajan kehittämään itseään johtajana. Neljän kulmakiven lisäksi syväjohtamisessa on kuusi muuta ulottuvuutta: kontrolloiva ja passiivinen johtaminen, ammattitaito, tehokkuus, tyytyväisyys ja yrittämisen halu.

Syväjohtamisen taustalla on maailmanlaajuisesti johtava transformationaalisen johtamisen paradigma. Sen juuret ovat muutosjohtamisessa 1980 -luvulla ja merkittävin nykytutkija on professori Bernard M. Bass, jonka tutkimustyön tulokset ovat lähtökohtana syväjohtamisen mallille, kuten Nissisen väitöskirjasta (2001) selviää.

Syväjohtamista käytetään Puolustusvoimissa niin varusmiespalveluksen kuin Maanpuolustuskorkeakoulun johtajakoulutuksen perustana. Varusmiesjohtajille syväjohtajakoulutusta annetaan 20 opintoviikkoa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mietitäänpä hetki kuinka syväjohtaminen istuu yhteen arvoineen puolustusvoimauudistuksen leikkausten kanssa?

Peruskulmakivet:
luottamuksen rakentaminen
-pantataan tietoa tulevista leikkauksista ja irtisanomisista
inspiroiva tapa motivoida
-isketään yhdellä iskulla paketti tiskiin
älyllinen stimulointi
-uskotellaan uudistuksen olevan välttämätön keino kustannustehokkuuden kannalta
ihmisen yksilöllinen kohtaaminen
-laitetaan YT-ruljanssi päälle ja irtisanotaan henkilöstöryhmiä massoina

Kyllä, kyllä. Johtava transformationaalisen johtamisen paradigma lienee selätetty.


Tuleepi mieleen aika ennen moista pseudohömppää kun miehet oli miehiä ja ylemmältä upseeristoltakin löytyi selkärankaa (lieroilun eli silkan omaneduntavoittelun sijaan):
Vuonna 1990 läpivietiin maavoimien organisaatiouudistus, jolloin Tykistörykmenttiä (TYKPR) lukuunottamatta, muut tykistöjoukot liitettiin joukkoyksikköinä isompiin joukko-osastoihin. Tuolloin tykistöaselajia kuulematta valmisteltu uudistus sai kenttätykistön tarkastajan, eversti Reijo Kuusiston eroamaan protestina virastaan.

Missä on nykyisen johdon selkäranka ja osoitus alaisista välittämisestä?
Syväjohtaja johtaa joukkojaan piiloutuen politiikkojen selän taakse ja vastavuoroisesti politiikko pyrkii pv:n syväjohdon selustaan niin, että lopultakaan näemmä kukaan ei ole vastuussa nykyisen uudistuksen vaikutuksista alaisiin saati kansalaisiin nähden.

Mannerheimkin sentään uhkasi erolla kun puolustuskyky oli uhattuna. Nykyjohto kahmii itselleen etuisuuksia (esim. työliikennelentoyhteydet) sekä polttaa kymmeniä-satoja miljoonia veronmaksajien rahoja mitä epämääräisemmissä projekteissa (esim. Atea). Lieneekö muuten pv:n palkanmaksuongelmat koskettaneet laitoksen ylintä johtoa? Vahvasti epäilen...
 
Optiojohtaminen

Tvälups kirjoitti:
Syväjohtaminen on everstiluutnantti evp, kasvatustieteen tohtori Vesa Nissisen kehittämä johtamismalli, joka antaa johtajalle perusteet kehittyä ja kasvaa johtajana. Mallia on käytetty Puolustusvoimien johtajakoulutuksessa vuodesta 1998. Tämä malli on koonnos hyväksi havaituista johtamisperiaatteista. Se korostaa ihmisten eikä asioiden johtamista. Mallin kantavana ajatuksena on myös johtajan kasvaminen ja kehittyminen johtajana.

Syväjohtaminen taitaa olla Yhdysvalloista Israelin kautta Suomeen tuotu oppi, jonka Nissinen rekisteröi tavarmerkiksi. En tiedä, onko syväjohtaminen johtanut hyväjohtamiseen, mutta ilmeisesti palautejärjestelmällä on onnistuttu karsimaan kaikkein suurimmat omituisuudet. Jo heikkoihin esityksiin puuttuminen tuo lisää laatua.

Minusta se, että maavoimaesikunta perustettiin Mikkeliin oli katkera pala monelle, koska se merkitsisi karkoitusta Savoon. Nyt ei oikeastaan tarvita muuta kuin verohallinto perään, jolla lentelyt pannaan verolle niin, että Etelä-Savossa asuminen verokirjallisena alkaa maittaa.

Johtamisopit ja etiikka on tarkoitettu suurelle massalle. Sikari- ja konjakkiporras toimii kuin ennenkin yksilöllisesti.

Tasajako ei ole taktiikkaa ja sääli on sairautta. Strategiaa ei ole se, että pelaa taktisesti sääntöjen mukaan, vaan se, että muuttaa sääntöjä omaksi edukseen pelin kestäessä.

Minusta pienet korruptiot ja etuisuuksien kahmimiset ovat luonnollista fortumilaista länsimaista johtamista. Yhdysvallatkin on korruptoitunut maa, joten meidän tulee seurata sitä länsimaistumiskehityksessämme.
 
Tvälups kirjoitti:
Lieneekö muuten pv:n palkanmaksuongelmat koskettaneet laitoksen ylintä johtoa? Vahvasti epäilen...

Sinänsä hyvä oivallus.. En tiedä, mutta kun palkkausperusteet ovat jollain tavalla selvillä - kuten myös palkansaajana se, missä palkanmaksu on tökkinyt - sanoisin melkein, että tuskin on koskenut ylintä johtoa.
Se tosin johtuu siitä että ylimmän johdon palkkauksesta puuttuu pääosin ne palkanmaksun osatekijät, joihin palkanmaksun ongelmat ovat kohdistuneet lähes 100:sti.
 
Taitaa olla suurin osa PV:n isoista pampuista saanut koulutuksensa jo ennen vuotta '98.. vaikka kyllä kai välissä pitäisi kehittyä ja opetella uusia juttuja.

Ja voisi kai sellaisenkin jatuksen esittää, että syväjohtamisella johdetaan ihmisiä. Puolustusvoimauudistus on asia. Totta kai se vaikuttaa ihmisiin, niin palkollisiin kuin kansaankin. Mutta sitä on lähestytty asiana, eikä ihmisiä, joihin se vaikuttaa, ole huomioitu. Ei se miu mau kukkaa kyl männy..
 
Touhottaja kirjoitti:
Taitaa olla suurin osa PV:n isoista pampuista saanut koulutuksensa jo ennen vuotta '98.. vaikka kyllä kai välissä pitäisi kehittyä ja opetella uusia juttuja.

Tuo on tietysti totta..mutta toisaalta tässäkin keskustelussa jo paistaa läpi se, miten huonosti kyseinen johtamismalli tunnetaan..tai tunnetaanhan se, mutta sen sisältöä ei tunneta, eikä varsinkaan ymmärretä.
Sanoin hetki sitten toisessa keskustelussa, että "syväjohtaminen" ei missään tapauksessa ole mikään "pehmeä" johtamismalli - se on itseasiassa jopa häikäilemätön johtamismalli, jossa lopputulos on ainoa asia joka ratkaisee..niinkuin tietysti pitää ollakin.

Se, että malli tunnetaan ja varsinkin ymmärretään ilmeisen huonosti, on ilman muuta Puolustusvoimien oma vika. Varsinkin alkuaikoina sitä ei avattu kouluttavalle henkilöstölle riittävästi, se otettiin liian nopeasti käyttöön..josta johtui se, että sen opetus monesti lähti väärään suuntaan, eli siis epäonnistui.
Vahinko, joka tuosta taitamattomasta toiminnasta aiheutui, on ehdottomasti suhteellisen suuri - kovin moni elää täysin väärässä käsityksessä sen suhteen, mitä on Suomalainen sotilasjohtaminen.

Ehkä syväjohtamisen voisi lyhyesti avata vaikkapa sanomalla: Mikään ei muuttunut siitä, miten Suomen armeijassa on sotilaita aina johdettu - nyt sille vain annettiin nimi.
 
Olen nähnyt varusmiesjohtajille jaettuka kansioita, jossa johtamishommaa oli purettu.. Lieköhän tuosta johtamistavasta mitään julkista asiakirjaa?
 
Palautejohtaminen

Syväjohtamisen idea laatujärjestelmänä menisi paremmin lönnrothilais-ugrilaisesti perille, jos sen ilmiasu olisi brändätty vahvemmin. Syväjohtaimnen ei välttämättä tuota hyvää johtamista, mutta se tuottaa parempaa johtamista siksi, että palautejärjestelmä neutraloi kaikkein heikoimpia suorituksia.

Käsitykseni mukaan Suomi alkoi muuttua 1988, kun maahan otettiin suuri määrä ulkomaanvelkaa ja rakennettiin velalla jälkiteollista palveluyhteiskuntaa, jotta metsäteollisuusvuorineuvosten, KOP:n ja SYP:n teollisuuryhmien jne. valtaa olisi voitu pienentään jo Holkerin hallituksen aikana.

Viimeistään postmodernismi iski elokuussa 1990, kun lyhyillä koroilla ajettiin alas Koiviston diktaatista tuhansia yrittäjiä. Samaa oli Nokia-kehitys 1990-luvun alussa.

Jotenkin uskon, että syväjohtaminen tuli noin 5-10 vuotta myöhemmin kuin yhteiskunta postmodernistui.
 
Nyt tämä tavan tollero kadotti syy-seuraus -yhteyden postmodernismin ja syväjohtamisen välillä.. Tarkoittaa siis että yhteyskunta muuttui "postmoderniksi" ja se vaikutti myös PV:n johtamismalliin?
 
Touhottaja kirjoitti:
Olen nähnyt varusmiesjohtajille jaettuka kansioita, jossa johtamishommaa oli purettu.. Lieköhän tuosta johtamistavasta mitään julkista asiakirjaa?

Se on vähän huonosti purettu sielläkin - johtunee siitä, että se teksti perustuu edelleen niihin ensimmäisiin teksteihin aiheesta. Ylipäätään aiheesta tehdyt ohjeet ja tekstit ovat siitä huonoja, ettei niissä osata selittää asiaa siten että sen tajuaa jokainen. Nyt teksti on sellaista, ettei sitä sen todellista sanomaa tajua juuri kukaan..
Mielipiteeni on aika vahvasti se, että tuossa asiassa PV epäonnistui pahasti - ja sen epäonnistumisen seurauksia paikotaan nyt ja vielä jatkossakin pitkään.
 
Hyvä, että edes joku myöntää epäonnistumisia tapahtuneen. Vahinko ettei siitä oteta opiksi ja ojennukseksi.
 
Tvälups kirjoitti:
Hyvä, että edes joku myöntää epäonnistumisia tapahtuneen. Vahinko ettei siitä oteta opiksi ja ojennukseksi.

On kai siitä otettukin - mutta tämän nimenomaisen asian kanssa korjaaminen vie aikansa..jos onnistuu täysin koskaan?!
 
MInun käsitykseni mukaan tuossa kävi juuri niinkuin pv:n hommissa usein. Lähdettiin kääntämään hommia yhden totuuden ja mallin mukaiseksi ja kukaan ei vaivautunut kunnolla perehtymään siitä, että millainen se malli lopulta oli ja söhitään sitten vähän sinne päin miten kukakin kuvittelee pitäen lähinnä kiinni vain siitä ehdottomasta yhden mallin ajatuksesta ja se ainoa hyväksytty malli on tietysti oma näkemys.

Syväjohtamista onkin sitten usein nimitetty syvältä johtamiseksi. Pikku hiljaa se kuitenkin alkaakin osoittautua syvälle (omaan taskuun eurojen) johtamiseksi.
 
Ohjesäännön malli

noska kirjoitti:
MInun käsitykseni mukaan tuossa kävi juuri niinkuin pv:n hommissa usein. Lähdettiin kääntämään hommia yhden totuuden ja mallin mukaiseksi ja kukaan ei vaivautunut kunnolla perehtymään siitä, että millainen se malli lopulta oli ja söhitään sitten vähän sinne päin miten kukakin kuvittelee pitäen lähinnä kiinni vain siitä ehdottomasta yhden mallin ajatuksesta ja se ainoa hyväksytty malli on tietysti oma näkemys.

Jos puolustusvoimissa on tasan yksi idean maahantuoja ja jalostaja, on tietenkin niin, että D-dayna on olemassa vain yksi aihio, josta lähdetään liikkeelle.

Jotenkin alan epäillä, että puolustusvoimissa edelleen tarvitaan jonkinlaista ohjaamista poliittisesti korrektimpaan suuntaan, koska aivan kaikkien kaikki sanoma ei oikein vastaa ulkopolitiikan ja ihmisoikeuksien nykytasoa.

Nämä neekeri- ja ählämijutut ehkä ovat jääneet vähemmälle viimeisen viiden vuoden aikana.
http://www.aamukampa.net/forum/viewtopic.php?f=22&t=86
 
noska kirjoitti:
Syväjohtamista onkin sitten usein nimitetty syvältä johtamiseksi. Pikku hiljaa se kuitenkin alkaakin osoittautua syvälle (omaan taskuun eurojen) johtamiseksi.

Ettei vain olisi käynyt niin, että tosiasiassa koko hommassa kustiin Puolustusvoimia silmään oikein olan takaa..ja rahastamiseksihan se meni - ettei vain olisi ollut se koko ajan taka-ajatuksena koko jutussa ylipäätäänkin?!
 
RE: Ohjesäännön malli

jokiranta kirjoitti:
puolustusvoimissa edelleen tarvitaan jonkinlaista ohjaamista poliittisesti korrektimpaan suuntaan, koska aivan kaikkien kaikki sanoma ei oikein vastaa ulkopolitiikan ja ihmisoikeuksien nykytasoa.

Tästä varmaan löytyy sitten esimerkkejä myös! Sen verran kova heitto on varsinkin tuo väite ristiriidasta ulkopolitiikan kanssa - miksei myös ristiriidat ihmisoikeuksien kanssa.
 
Kapiainen kirjoitti:
noska kirjoitti:
Syväjohtamista onkin sitten usein nimitetty syvältä johtamiseksi. Pikku hiljaa se kuitenkin alkaakin osoittautua syvälle (omaan taskuun eurojen) johtamiseksi.

Ettei vain olisi käynyt niin, että tosiasiassa koko hommassa kustiin Puolustusvoimia silmään oikein olan takaa..ja rahastamiseksihan se meni - ettei vain olisi ollut se koko ajan taka-ajatuksena koko jutussa ylipäätäänkin?!

Löytyihän se konsensus ja tästä tuossa on kysymys. Rahastusta, eikä sen uljaampaa.
 
Syväjohtaminen ei varmaankaan ollut suuri investointi

Kapiainen kirjoitti:
Ettei vain olisi käynyt niin, että tosiasiassa koko hommassa kustiin Puolustusvoimia silmään oikein olan takaa..ja rahastamiseksihan se meni - ettei vain olisi ollut se koko ajan taka-ajatuksena koko jutussa ylipäätäänkin?!

Miten paljon syväjohtamiseen nyt sitten on 1998 vuodesta alkaen mennyt rahaa?

Miten paljon palautejärjestelmä on kehittänyt itsekritiikkiä komppaniatasolla samoin kuin se, että esimiesaseman väärinkäytöksiä on ryhdytty raahaamaan suurin määrin käräjäoikeuteen lööppien nostattamiseksi ja samalla nollatoleranssin julistamiseksi?

Minusta Nissinen ei ole hankkeella rikastunut läheskään niin paljoa kuin kauppatieteiden ylioppilas Jari Sarasvuo sisäisellä sankarille.
 
RE: Syväjohtaminen ei varmaankaan ollut suuri investointi

jokiranta kirjoitti:
Miten paljon palautejärjestelmä on kehittänyt itsekritiikkiä komppaniatasolla samoin kuin se, että esimiesaseman väärinkäytöksiä on ryhdytty raahaamaan suurin määrin käräjäoikeuteen lööppien nostattamiseksi ja samalla nollatoleranssin julistamiseksi?

Olen tullut Puolustusvoimiin jo jonkin aikaa ennen syväjohtamista. En näe mitään dramaattista muutosta tapahtuneen kaksisuuntaisen palautteen antamisessa/saamisessa verrattuna aikaan ennen syväjohtamista.
Ylipäätään mitään merkittävää muutosta ei ole tapahtunut käytännön toiminnoissa - suurin muutos on se, että asioille annettiin "kummallisia nimiä" kun syväjohtamisen malli otettiin käyttöön.

Toki Puolustusvoimat ovat muuttuneet kuluneen 20v aikana melkoisesti, mutta sitä muutosta ei ole tehnyt syväjohtaminen, vaan se heijastelee suoraan sitä muutosta, mikä on tapahtunut koko yhteiskunnassa. Syväjohtamisen en kuitenkaan näe muuttaneen loppujenlopuksi kovinkaan paljoa..suurin muutos on se, että asiat saivat "kummallisia nimiä"..tosin veikkaan, että niistä "kummallisista nimistä" tullaan jollain aikavälillä luopumaan.
 
Oman kokemukseni syväjohtamisen käyttöönoton mukanaan tuomista muutoksista voisi tiivistää: tehdään palautteen antaminen ja ainakin nimellinen käsittely pakolliseksi. Ikään kuin laatujärjestelmä vuorovaikutukselle.

Kuten tiedetään, laatujärjestelmän mukaan voidaan tehdä sutta ja sekundaa siinä kuin ilmankin, menettelyt vain poikkeavat toisistaan.

Ilman mystifiointia ja johtamisjargonia vastaanotto olisi todennäköisesti ollut parempi. YLPALVO kappale 5: näin puolustusvoimissa johdetaan, käske valvo ohjaa ja se oli siinä.
 
koponen kirjoitti:
Oman kokemukseni syväjohtamisen käyttöönoton mukanaan tuomista muutoksista voisi tiivistää: tehdään palautteen antaminen ja ainakin nimellinen käsittely pakolliseksi.

Kyllä se varmasti näin on!

Palautetta annettiin ja saatiin moniulotteisesti (alainen - esimies - vertainen ja päinvastoin) ennenkin - mutta nyttemmin ollaan hukuttauduttu palautteen määrään. Aiemmin palautteen määrä oli järkevä, nyttemmin palautetta otetaan monesti tasalta ja puolelta...ja kahdesti vielä siinä välissä.
 
Back
Top