Recent content by KirkkomäenKrokotiili

  1. K

    PV:ssa tapahtuneita onnettomuuksia ja läheltä piti-tilanteita

    Vähän vanhentunut ketju, mutta koin velvollisuudekseni kertoa, että ainakin Kaipr:ssa 08 BECE:nä oli selkeästi kerrottu tasoristeysten vaarat, ja kuinka toimia näissä (juurikin tuo pieni koukkaus). Myöskin painotettiin, että siel kyydissä on sun tovereita hyvä määrä, joista olet vastuussa (joka...
Top