Recent content by Mielikuvitusystävä

  1. M

    Miksi hävittäjä hankinnassa on kyse nimenomaan 64stä yhden tyyppisestä koneesta?

    Miksi hävittäjähankinassa on kyse nimenomaan 64 tietyn tyyppiseen koneesta eikä halutusta tasosta ilmavoimien suorituskyvyssä? Jos esim. 64kpl F35 antaa x suorituskyvyn niin eikö samaa saa aikaan jollakin muulla määrällä (suuremmalla) toisen tyyppisiä koneita ja kenties silti halvemmalla.
Top