Recent content by niksu

  1. N

    Lakkautettavat varuskunnat selviämässä

    Tyhmää noita varuskuntia vähentää
Top