Recent content by Nohna

  1. N

    Janhuan varuskunta

    Janhuasta: Varuskunta sijaitsi Pilssitien päässä. Kartoissa ja paikan päällä näkyy vielä kaksi kivirakennusta, toinen oli kassuna ja toinen mm. autohallina. Muut rakennukset onpurettu uuden tieltä. Samaisella paikalla toimi ennen varuskuntaa mm. höyrysaha, miinapaja, ja veneveistämö, kukin...
Top