sotavarustus

  1. Hanski

    Millä vuosikymmenellä puolustusvoimien sotavarustus on parantunut eniten?

    Tehdäänpä pieni kesä-gallup: millä sotien jälkeisellä vuosikymmenellä puolustusvoimien sotavarustus on mielestänne kehittynyt eniten? Liittäkää vastaukseen mukaan lyhyet perustelut. Arvioissa voi huomioida määrällisen kehittymisen ja kehittymisen suhteessa pääopponenttiin.
Back
Top