valmistautuminen

  1. H

    Valmistautuminen liikekannallepanoon

    Virallisten ohjeiden puutteessa, tässä omia mietintöjäni toiminnasta ennen liikekannallepanoa tai ylimääräisiä kertausharjoituksia ja niiden aikana. Tarkoitus siis antaa yleispäteviä vinkkejä aiheesta ja aiheuttaa keskustelua eikä olla ristiriidassa virallisten ohjeiden kanssa, joita ei siis...
Back
Top