TomTom

Globaalin jihadismin sotataidolliset periaatteet

Radio Kipinän podcastjaksossa 7, Sotatieteen tohtori, kapteeni Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoululta avaa globaaliin jihadismiin liittyviä sotataidollisia elementtejä, sekä kertoo kumouksellisen sodankäynnin periaatteista.

TomTom, 01.08.2016
Fremen ja John Hilly tykkäsivät tästä.