Recent content by annalampi

  1. A

    --Hafnium 178 röntgensädelentokone.--

    Transmutaatiotekniikasta. *Maassamme ydinalalla on tuskin mitään niin tarkoin TABU:na pirettyä systeemiä, kuin mahdollisuus neutraloida edes osin maailman vaarallisimpia ihmiskunnan ydinjätemoskiaan ydinvoimalasaasteista. Päivän selvää on, että tämä olisi mahdollista, koska...
  2. A

    --Hafnium 178 röntgensädelentokone.--

    Hafnium 178 röntgensädelentokone. Ymmärtääksemme miten juuri oppimamme ydinfysiikan käsitteistö käytännössä ja ennenkaikea teoreettisena ideana toimii, otan tähän lainaukseksi T.M. No:14 -04 raportin eräästä tiedemaailmaa kohahduttavasta 1999 julkaistusta Texasin yliopiston...
Top