--Hafnium 178 röntgensädelentokone.--

annalampi

Alokas
Hafnium 178 röntgensädelentokone.

Ymmärtääksemme miten juuri oppimamme ydinfysiikan käsitteistö käytännössä ja ennenkaikea teoreettisena ideana toimii, otan tähän lainaukseksi T.M. No:14 -04 raportin eräästä tiedemaailmaa kohahduttavasta 1999 julkaistusta Texasin yliopiston tutkijaryhmän professori Carl Collinsin julkaisema arvostetun Journal of Physical Rewiev Letter lehtitutkimus. Hafnium 178 metalli-isotooppia pehmeillä röntgensäteillä pommittamalla saatiin ulos 60-kertainen energiamäärä gammasäteilynä sisäänsyötettyyn energiaan verrattuna. Systeemi on odottamaton uusi tapa tuottaa ydinenergiaa ilman fissioreaktoria, tai ydinfuusiota.

Hafnium 178 isotooppi on säteilevä alkuaine, jonka puoliintumisaika on 31v. Collinsin ryhmän demonstraation mukaan gammasäteily irtoaa purskeina annetun röntgenöinnin pulssista ja sammui röntgenöinnin loputtua. Tulosta verrattiin "lumivyöryilmiöön". Röntgensäteily sai normaalin pitkäaikaisesti vapautuvan hajoamisenergian purkautumaan satoja jopa tuhansia kertoja nopeammin. Tilanteesta vakuuttunut Pentagon näkikin huimia mahdollisuuksia aloittaa tutkimukset isotoopin eristämiseksi ja julisti USA-tyyliin aiheen huippusalaiseksi. Kuten myöhemmin kuulin alkoi vesittää koko tutkimustulosta irti muusta tiedetutkijoista, niin kuin vain kyseinen armeija voi.

Niin tässä systeemissä on monta mielenkiintoista yksityiskohtaa. Matalaenerginen röntgensäteily synnyttää itseasiassa todistetusti täysin absorboimattoman vyöhykkeen säteilykohteessaan. Säteily lisäksi noudattaa Malenkan, Ajzwenbergin ja Lauritsenin kuorimallin selittämää "atomilinssikompressointi-ilmiötä" selkeästi ja muuttaa kvanttitasoisen matalaviresäteilyn ennustetusti korkeampienergiseksi pelkäksi gammaksi. Gammasäteily taas puolestaan täyttää jo aiemmin omalla energiallaan n.99-99,9 % isomeerivirittyneet nukleonit kvanttitiloihinsa.

Näistä aivan luonnollisesti kuoriteoriamallin etenemiskaavan mukaan saadaan taas kvanttienergia näennäisesti 1000 kertaistumaan! Prosessi on erittäin puhdas myös siinä mielessä, ettei muuntyyppistä energiaa hiukkasineen ja lämpöhukkineen käytännössä esiinny. Eli vapautuu vyöhykkeenä erittäin korkeahyötysuhteisesti gammaa edellistä seuraavana vyöhykkeenä. Energiaa ei siis tule tyhjästä, vaan ikään kuin piripintaan täytettyyn saaviin tehdään täyskaato ja siellä pitkään isomeerisenä tai termivireenä odotteleva säteilyisomeeritila vapautetaan luonnollisella tavalla energialisäämisellä.

Tässä on oivallettava loogisuus, että vasta 100% viretila kykenee ylittämään kvanttikaivon reunat ja kvantittamaan ulos koko muodostetun fotonipaketin. Kvanttimaailman perusta kun on sen digitaalimaisuus, vire poistuu vain kokonaisena. Energia sitten siirtyy taas seuraavaan ilmakehämolekyyliin jne. Energiaa poistui nimenomaan nopeutetusta säteilypuoliintumisaikaansa kiihdyttäneestä hafniumista. Kaikki on täysin järkeenkäyvää ja siksi systeemin myös suoraan USA:n armeijan tiedemiehet esteittä hyväksyivät. Erittäin mielenkiintoiseksi tässä tekee se, että idea "sinällään" sotii kaikkia säteilystä "virallisesti" kerrottuja absorbointi- ja myös säteilyn isomeeriviresäilymis- ja purkautumissääntöjä! Mutta koska USA:n armeijan tiedemiehillä oli käytettävissä IAEA:n mm. Suomessa salatut kuorimalliteoriat ja säteilyenergian säilymis- ja muuttumissäännöt, mitään epäilynalaista demonstraatiosta ja siihen sisälletystä teoriasta ei luonnollisesti löydetty. Tämä on aivan keskeistä huomioida.

Hafnium- reaktioon pohjautuva ydinmoottori on erittäin suoraviivainen ja yksinkertainen. Nykysuihkumoottoreita kyettäisiin käyttämään liki sellaisenaan. Polttokammioon johdettaisiin lämmönvaihtimesta ylikuumaa gammasäteilyn kuumentamaa ilmaa. Korostettavaa on se, ettei reaktiossa synny kuin mitään muuta kuin voimakas gammasäteily. Siitä suojautuminen on taas ongelmana selkeästi ydinreaktorin neutroneilta suojautumista helpompaa. Gammasäteily ei sinällään synnytä haitallista saastetta. Hafniumreaktori on tarkoitus sijoittaa Global Hawkin miehittämättömän vakoilukoneen moottorin alle runkoon. Säteilysuoja painaa tonnin ja suojaa elektroniikkaa koneen keulassa. Nousuun ja laskuun Global Hawk käyttää kerosiinia turvasyistä. Hafniumpoltto käynnistyy vasta lentokorkeudessa. Reaktion starttaava röntgenkone saa energiansa aurinkokennosta. Jos kone tuhoutuu, ei ole vaaraa, koska reaktio pysähtyy röntgensäteilyn loppuessa. Todella hyvä piirre kiinailmiöivään perusydinreaktoriin!

Hafnium-kvanttireaktori tullee mullistamaan lentoliikenteen halvalla, loputtomalla ja saasteettomalla ydinenergiallaan. Se soveltuu myös laivoihin ja maakulkuneuvoihin. Hafnium on suhteellisen harvinainen sirkoniumin yhteydessä esiintyvä aine. Se sisältää isotooppi 178 noin 27% ja sen eristäminen saattaa olla pääongelma. Mitään olemassaolevaa prosessia ei tunneta. Pentagon on asettanut prosessin "kriittisen teknologian listalleen". Hafniumreaktoria on kehitelty Wright-Pattersonin lentotukikohdassa Ohiossa. Asialla on toinen puoli myös. Reaktorista voitaisiin kehittää kemiallista räjähdettä vahvempi ja oleellisesti pienempi ydinase. Sen käyttöä eivät sitoisi politiikkojen sopimat sopimukset. Toisaalta valitettavasti myös terroristeja hanke näinollen kiinnostaa kellarilaboratorioissaan rasitteeksi turvallisuudellemme.

Hafnium on kirkkaanhopea, periodisen järjestelmän IVb-ryhmään kuuluva metallinen alkuaine. Järjestysluvultaan 72. Se koostuu useista isotoopeista. Hf-178 se sisältää 27,1 prosenttia. Hf-178 sisältää erityisen suuren spin-arvon 16+, ja korkean viritysenergia 2,44MeV. Se absorboi fotonienergiaa alueella 10-60 000eV. Siksi sitä tutkittiin SDI-projektin mahdollisena röntgenlaserin lasoivana aineena. Lasersäde sisältää enemmän energiaa taajuutensa ja aallonpituuden lyhentymisen nousun tahdissa. Röntgenlaser olisi omaa luokkaansa. Sillä höyrystettäisiin helposti vihollisohjukset jo avaruudesta. On erittäin harvinaista , että näin suoraan IAEA antaa lehtikirjoituksissa lipsahtaa tietoon yksittäisatomin sisällään säteilyenergiasta kantamansa 2,44MeV viritysenergiatietoja, joita ei siis edes käsitteenä virallinen säteilyoppimme milläänlailla tunne! Tottakai kyseessä on silti "sensuroitua" osatietoa. Katselin Malenkan kuorimalliteorian kertovan hafniumatomin sitovan maksimissaan tilastoissaan todellisuudessa n. 20MeV kokonaissäteilyenergian.

Professori Collinsin Texasin yliopistossa käyttämä hafnium on siis isomeerisesti energiaansa virittynyt ydin, joka on merkinnältään 178m2-Hf. Ainetta voidaan verrata täyteen puhallettuun ilmapalloon, josta hiljalleen vuotaa ilmaa tyhjentyen 31 vuodessa puolilleen. Systeemissä tämä energia vapautetaan hetkessä, tai normaalia nopeammin. Ikään kuin pallo puhkaistaisiin neulanpistolla. Isotoopin normaalisti vapautuva energia ei riittäisi juuri mihinkään. Silti 30g hafnium 178m2 energiaa riittäisi kuumentamaan kiehumispisteeseen 120t vettä. Hafniumin keksi 1923 unkarilaisruotsalainen George Charles von Hevesy ja hollantilainen Dick Coster sirkoniumin röntgenspektristä Hafniumia käytetään myös ydinreaktoreissa reaktiota jarruttavana aineena neutronisitojana. Huvittavaa tosiaan nähdä, että aine on "ikään kuin" hyvä virallinen absorbaattori neutronisäteilylle, mutta toimii nähdysti röntgenenergialla.
 
Transmutaatiotekniikasta.

*Maassamme ydinalalla on tuskin mitään niin tarkoin TABU:na pirettyä systeemiä, kuin mahdollisuus neutraloida edes osin maailman vaarallisimpia ihmiskunnan ydinjätemoskiaan ydinvoimalasaasteista. Päivän selvää on, että tämä olisi mahdollista, koska sotilassektorilla systeemiä on pyöritetty vuosikymmenet. Mutta siviilisektorilla ydinmoskiinsa hukkuva ydintehtailumme ei suin surmin halua tutustua realiteetteihin, koska periaate "likaaja maksakoon pahuutensa" panisi ydinteollisuuden vastaamaan ihan OIKEASTI ydinrikoksistaan ihmiskuntaamme vastaan! Siksi ydinhallintomme ei edes maksata TVO/Posiva, Fortumeiltamme rahaa asiallisempaan ydinjätevarastointitekniikan kehittelyyn. Vaikka syytä enemmän kuin olisi! Kyse on siis siitä, että täysin toimimaton "suolapintasuolammikkoviskonta on olevinaan halvempaa!" ja todellisuudessa kaikki ydinjäte muutaman sentin näennäissäästämiseksi pannaan suolavesiallikkoihinsa höyrystymään surutta lastenlapsiemme tuhoamiseksi!

* Mitään edes alkeismoraalia ei tässä ydinröyhkeydessä voi sivistyskansa nähdä toki. Yhtä kaikki asiasta on toki pidetty myös tutkimuksia. Mutta koska transmutaatio ON realistinen maailmanlaajuinen mahdollisuus jo nyt saati tulevaisuudessa, mutta pikkasen maksaa. Ennenkaikkea, koska ydinhallinnostamme miljoonien hengenvaaraan asettaminen on..niin "hauskaa"? Mitä ilmeisemmin vallankäytön, valtiydinterrorin työväline painetaan KAIKKI myös tämän aiheen esittelykanavat hiljaiseksi.

Siksi päätin, että nimenoman minun tehtävänäni on ydinalanalan huippuosaajana maamme ensimmäisenä raottaa tämän realiteetin muotoja vuosikymmenten 100% valtiotiedotuspimennostaan. Tulevaisuuden ydirikoksen Nyyrbergin oikeudenkäynnissä nämä artikkelien esilläolot tulevat toki lisäämään rajusti syyllistämisnäytöllään vastuulliset ydinökymme ydinvaltiorikostemme tekijöiden paineita! Pidemmittä puheitta valtion huippusalattua aiheeseen liittyvää materiaalia siis vihdoin ja viimein myös TIETOISUUTEEN ja PALJON!:
--------------------------
Transmutaatiolaitteisto on eräs tärkeimmistä tulevaisuuden käytetyn ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyosasista! Laitteella saadaan tuntien säteilyttämiskäsittelyllä pudotettua hengenvaarallisten käytettyjen polttoainetankojen säteilytasoa 1000 osaan. Aiheesta löytyy loistava artikkeli. Jokin aika sitten esim. Tieteen Kuvalehti käsitteli tätä pitkälle kehitettyä innovaatiota ansiokkaasti.

Idean alkutaipaleet sijoittuvat Cernin hiukkaskiihdytinkokeiluissa saatuihin tuloksiin. Tarkoitukseen tarvitaan järeä hiukkaskiihdytinyksikkö. Perusajatuksena on hiukkaspommittaa, (ydinvoimapiireissä niin pidetty teema tuo viimeinen), mutta asiaan. Testeissä on voitu havaita, että kiihdyttimestä tulevat partikkelihiukkaset poistivat fissioprosesseissa virittyneiden atomiytimien viritystiloja tramaattisesti. Ehkä yksi hyvä vertaus tilanteelle olisi seuraava: Ydinreaktorissa oleva polttoaine on "ikään kuin" kaupunki joka joutuu sotapommituksissa rauniotilaan. Tällöin osittain sortunut talokanta sisältää runsaasti potentiaalista satunnaisesti purkautuvaa "gravitaatioenergiaa" joka romahtaessaan ohikulkijoiden päälle säteilee satunnaista gravitaatioenergiaansa vaarallisen paljon ympäristöönsä. Nyt siis hiukkaskiihdyttimellä "murskataan" lisäpommittamalla muodostuneet romahtamisvaaralliset rauniot. Tällöin siis rauniot jyrätään "turvalliseksi ihmisille" alueella liikkumiseen.

No, miksi sitten ei voitaisi kuljettaa polttoainetankoja jo olemassaoloevien hiukkaskiihdyttimien luo saamaan käsittelyä? Kimurantiksi tilanteen tekee, kun muistetaan Euroopan laajuinen massiivinen vastustus tämän käytetyn uraanin edustamaa supermyrkyn kuljettamisesta surullisenkuuluisaan eurooppalaiseen hyötöreaktoriin. Tämän opettamana se vaihtoehto onkin koettu riskialttiiksi. Ehkei näillä turvattomilla aineilla kannata vaarantaa kokonaisten valtioiden olemassaoloa. Muuten, kuin ydinvoimaloita tehtailemalla tietenkin.

Jos jo aineen kuljetus koetaan ongelmalliseksi, on nostettu esille ajatus että halvempi vaihtoehto olisi kehittää liikuteltava laitteisto. On laskettu, että jopa yksi eurooppalainen yksikkö voisi käsitellä koko maanosassa muodostuneen ydinpolttoainekertymän. Näin laitehankinta tulisi maakohtaisesti täysin realistiselle tasolle, jotenka hintakaan ei ole ydinvoimapiireille ylittämätön. Jonkinverran ongelmia on tuottanut tämän pienehkön laitteen tehon saaminen riittäväksi. Mutta suuremmissa kiinteissä hiukkaskiihdyttimissä on jo nyt saatu riittäviä tehoja. Tämä ei ole ongelman ydin.

Miksi sitten suomalaisessa ydinvoimakeskustelussa järjestelmällisesti tämä toimiva tulevaisuuden tekniikka halutaan jääräpäisesti torjua? Miksi TVO/ Posiva konsortio, piittaamatta kiistattomista laitteen tuomista eduista, haluaakin pikaisesti haudata jätteensä tulevan laitteiston saavuttamattomiin. Toisihan ydinjätelakiin aiheesta lisätty transmutaatiokäsittely kiistatta lisähintaa konsortion ennestäänkin kalliin omakustanteisen ydinsähkön hinnan päälle. Julkisuuteen tulisi ihmisille selvemmin esille, että kuinka vaarallista ja epävakaata peliä yhtiö pelaa torjuessaan tämänkin loistavan idean.

Sitten vielä, TVO/Posiva konsortion tarkoituksena oli jo loppusijoitusluolaston paikkaa kartoittaessaan seuraava. Aikoinaan geologit ilmoittivat Olkiluodon kallioperän niin huonoksi luolaston sijoituspaikaksi, ettei sitä rankattu edes 100 parhaimman suomalaisen loppusijoituspaikan joukkoon. Koskapa se sijaitsee oseaanisen laattatektoniikan törmäyspisteessä. Jossa Atlantin selänne luo kasvavaa puristusta yhä. Koska tämä valtamerellinen sedimenttimurskevyöhyke luo loppusijoituspaikalle kenties suomen huonoimmat ja epävakaimmat säilytysolosuhteet.

Miksi sitten TVO/Posiva konsortion kovassa painostuksessa Olkiluoto otettiin väkisin 101 vaihtoehtona mukaan? Koska alueella oleva luonnonmerisatama luo loistavat mahdollisuudet tuoda maailmalta huomaamatta ainokaiseen ydinjätevarastoon vaivatta kovalla valuutalla käytettyä ydinmateriaalia. (Asiaa muuten TVO on varkain , tarkoin piilossa julkisuudesta aktiivisesti kysellyt jo 5 vuoden ajan mm. Ruotsin kautta maailmalta Suomeen kuljetettavista ydinjätteistä mm. Olkiluodon satamaa hyödyntäen! Sain ennakkotietooni vahvistuksen "sisäpiireistä" mm. 2008!) Tämän transmutaatiolaitteen mukanaan tuoman helpotuksen takia saattaisikin tämän loistavan ydinmonopolibisneksen perusteet murtua. Koska vähemmin säteilevää polttoainetta voisi jokin "kilpaileva" taho myös varastoida muualle ja vielä Posivalaista vaihtoehtoa turvallisemminkin. Silloinhan selviäisi myös, että kuinka kehnosti Posivalainen loppusijoitusluolahahmotelma on suunniteltu, verrattuna "oikeampaan" vaihtoehtoon. Silloin loppusijoitusbisneksen hintataso luonnollisesti laskisi ja TVO/Posiva konsortio ei saisi kaikkia haikailemiaan rahoja.
-----------------
Tosiaan täytyy sanoa, että kun näin konkreettisesti saa ajettua ideoitaan maamme hämäräperäiseen ydinalan systeemiin, ei voi kuin onnitella saavutuksistaan. Eli tässä on kyse siitä, miten transmutaatiotekniikka joka parin tunnin hiukkaskiihdyttimellä kykenee muuttamaan säteilyjätteen 1000-kertaa VÄHEMMÄN säteileväksi on ydinalaalle TABU! Ideana Posiva/TVO:lla kun on vaan tähän asti ollut viskata ydinjäte HALVASTI, turvasta piittaamatta suolapintasoihin. Kun otin asiaa esille mm. Posivan YVA-kokouksissa sitä pidettiin MAHDOTTOMANA, ja AIVAN liian kalliina Suomen TVO/Posiva ydinalalalle!

En antanut toki periksi vaan tein aiheesta kymmenisen pitkällistä syväluotaavaa raporttia maamme tarkimmin salatusta Tem:n pilottamasta transmutaatioraportista yms.. Nyt hämmästykseksemme voimme lukea L.S.23.08-08:

"Ministeriö pitää perusteltuna myös, että arviointiselostuksessa käydään läpi käytetyn polttoaineen jälleenkäsittely- jas transmutaatiotekniikan nykyinen tila maailmalla ja tulevaisuuden näkymät. Transmutaatiota pidetään tulevaisuuden mahdollisuutena vähentää käytetyn polttoaineen pitkäikäisten radioaktiivisten aineiden määrää. Suomen nykyinen lainsäädäntö kieltää käytetyn ydinpolttoaineen viennin ja tuonnin."

Tässä on muistettava, että edes transmutaatiotekniikan nimeä ei ydinalamme aiemmalta tunne! Vain ja ainoastaan minun esilleotollani asia on ylipäätään ollut ministeriön pureskeltavana. Tarkkaan analysoidun raporttipinoni ammattimaisuus ON tehnyt häikäisevän vaikutuksen siitä, että miten kansalaisella edes teoriassa voi olla noin kaikenkattavaa ultrasalattua sotilastietoa aiheesta. Mielenkiintoista tässä on juuri se, että koko maassamme ei kukaan muu lisäkseni ole kyennyt näin syväluotaavaan transmutaatiolaitosmekaniikka-analyysiin. Erikoislähteistäni, joita ei KOKO MAASSANMME ole edes nähnyt kuin kourallinen parhaimpia tydinfyysikoitamme. On huomattava, että kyse on ydinturva-MINISTERIÖN totaalista mielenmuutospaineista, jotka perustuvat PELKÄSTÄÄN esittämiini aiheeseen liittyviin ennenäkemättömän laajoihin pakottaviin reaalikokonaisuuksiin.

Kyse EI ole myös taloudellisesti mistään pikkusummista, koska laitteisto vaatisi EU:n päätöksen ja Cern-tyyppisen hiukkaskiihdytinlaitehankinnan valtamerilaivaan! Valtavat ydinjätelisärahavirrat, (Ehkä +10% ydinsähköhinnastamme!) Joten kyse on siis VALTAVASTA taloussysteemipaljastuksistani myös. Eli vaikka olen idean kiistaton isä, niin SILTI asiani on otettu näin massiivisesti keskeiseksi ydinhuoltomme peruspilariksi jatkoon. Joten minun TUSKIN tarvitsee enää tällaisten näyttöjeni edessä suuremmin korostaa ydinalan huippuosaamistani ja sitä miten VAKAVASTI ydinhallintomme on jo PAKOSTA niihin myös suhtauduttava! Kaikineen ydinalan ammattilaismaineeseeni näytetään myös luotettavan, ja parempaan suuntaan siltäosin.)
 
edit: Poistettu.

Sorry @annalampi että epäilin sinua: Kirjoittelit vaan samaan tapaan kuin
@jokiranta, joka oli saanut bannia trollamisesta etc.

Pahoittelen :confused:.
 
Tätä puolta maanpuolustuksesta foorumilla ei olekkaan käsitelty. Ottaen huomioon mitä kaikkea maanpuolustus voi sisältää, lisäisin joukkoon myös ympäristön ja sen huomioimisen erilaisissa ratkaisuissa.

Oli sen verran syväluotaava raportti kahteen erilaiseen tekniikkaan että ihan pakko kysyä:

Onko tuohon Collinsin tutkimukseen mahdollista tutustua jossain? Vai ymmärsinkö oikein, että tutkimus on pyyhkäisty julkisuudesta ja kukaan ei pysty sitä sen takia toistamaan?

Miksi muuten työ- ja elinkeinoministeriö salaisi raportteja transmutaatiosta? Tietääkseni ei palvele kyseisen instanssin etuja että salataan tietoa jolla voidaan tehostaa toimintametodeja ja kehittää tulevaisuudessa kestävämpiä ratkaisuja. Eli montako ovea suojasi sitä holvia johon tämä maan tarkimmin piilotettu raportti oli piilotettu? Miten murtauduit sisään?

Vaikka asiaa onkin käsitelty kansanomaisesti, paistaa taustalta vahva henkilökohtainen mielipide. Toivon, että kirjoittaja huomioi pistävänsä aika raskaita syytöksiä eräitä kohteita vastaan. Koska tietoa selkeästi löytyy niin ihmeessä lähteitä peliin. Viittaukset salaisiin raportteihin, joita vain kourallinen ihmisiä on nähnyt tuntuu omituiselle, etenkin kun tiedemaailmassa pyritään avoimuuteen jotta joku muukin pystyy varmentamaan tuloksen oikeaksi.

Joka tapauksessa ajattelin olla ensimmäinen joka toivottaa tulijan foorumille.
 
edit: Poistettu.

Sorry @annalampi että epäilin sinua: Kirjoittelit vaan samaan tapaan kuin
@jokiranta, joka oli saanut bannia trollamisesta etc.

Pahoittelen :confused:.
 
Annalampi taitaa olla ihan oma itsensä.
http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blog/list?user=2nykyf1udzj1e
 
VanhaPate kirjoitti:
Annalampi taitaa olla ihan oma itsensä.
http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blog/list?user=2nykyf1udzj1e

Näin näyttäisi olevan.

Nöyrin anteeksipyyntö @annalampi ja anteeksi että epäilin...
 
annalampi kirjoitti:
Ymmärtääksemme miten juuri oppimamme ydinfysiikan käsitteistö käytännössä ja ennenkaikea teoreettisena ideana toimii, otan tähän lainaukseksi T.M. No:14 -04 raportin eräästä tiedemaailmaa kohahduttavasta 1999 julkaistusta Texasin yliopiston tutkijaryhmän professori Carl Collinsin julkaisema arvostetun Journal of Physical Rewiev Letter lehtitutkimus. Hafnium 178 metalli-isotooppia pehmeillä röntgensäteillä pommittamalla saatiin ulos 60-kertainen energiamäärä gammasäteilynä sisäänsyötettyyn energiaan verrattuna. Systeemi on odottamaton uusi tapa tuottaa ydinenergiaa ilman fissioreaktoria, tai ydinfuusiota.

En usko. Virhe, valhe tai suoranainen petos.


annalampi kirjoitti:
Hafnium 178 isotooppi on säteilevä alkuaine, jonka puoliintumisaika on 31v. Collinsin ryhmän demonstraation mukaan gammasäteily irtoaa purskeina annetun röntgenöinnin pulssista ja sammui röntgenöinnin loputtua. Tulosta verrattiin "lumivyöryilmiöön". Röntgensäteily sai normaalin pitkäaikaisesti vapautuvan hajoamisenergian purkautumaan satoja jopa tuhansia kertoja nopeammin.

Hajoamisenergia?

Pysyn epäilevällä kannalla. Netti on täynnä vielä minuakin omituisempaa väkeä. :sleepy:
 
Mielenkiintoista ja sanoisin että on turha täällä tuommoisista asioista kirjoittaa, sillä tämän foorumin väki on tunnetusti hyvin vastaanpaneva siihen, mitä tulee noihin asioihin. Kuitenkin kiitoksia asian esille tuomiseen.
 
En oikein käsittänyt kirjoittajia jotka yhdistivät säikeen aloittajan sinänsä omalla tavalla loogiset rämbläykset erään jokirannan epäloogisiin tajunnanvirtapostauksiin. Ihan eri tekniikoita.

Sinänsähän tämän säikeen aloituspostausten salaliittoväitteet näyttäisivät sopivan saitin salaliittoja näkeviin.

annalampi, anna palaa ! (vaikken noita juttuja ostakaan)
 
Hölmöntölmäyskö? RE: --Hafnium 178 röntgensädelentokone.--

veffeade kirjoitti:
edit: Poistettu.

Sorry @annalampi että epäilin sinua: Kirjoittelit vaan samaan tapaan kuin
@jokiranta, joka oli saanut bannia trollamisesta etc.

Pahoittelen :confused:.

"Etelän mies, älä huijo! Ota Offia!"

Minusta ei kannattaisi olla varttuneella iällä niin ärhäkkä.
 
Back
Top