Recent content by energy drink

  1. E

    joukko-osaston valinta

    "Siis kuten vaikkapa tykistö,jalkaväki,pioneeri...jne.Määräytyvät jo ennen palvelukseen astumista." (http://keskustelu.suomi24.fi/node/9278624 &lähdekritiikki) Eli minut määrätään ensin johonkin ja siitä sitten erittäin hyvillä perusteluilla voin anoa siirtoa? Eivät vain kauheasti kyselleet...
  2. E

    joukko-osaston valinta

    kutsunoissa määrätään palveluspaikka, mutta miten aselaji/koulutushaara määräytyy? Onko mahdollisuuksia vaikuttaa? Miten homma lähtee etenemään kun olen astunut palvelukseen? (joku mode vois korjaa otsikon oikeaksi? )
Top