Recent content by Pihkakoski

 1. P

  Pakolaisuus

  Koko järjestelmä, jossa pakolaisuus on lähtökohtaisesti otettava huomioon Geneven 1951 sopimuksen mukaan, on ainansa elänyt. Tässä ehdottomasti päivittämisen tarvetta. Elämme vanhentuneen lainsäädännön säätelemää aikaa. Toisen maailmansodan jälkeen on kehitys kehittynyt, suuntaan jossa nykyinen...
 2. P

  Suomen sisäinen turvallisuus

  Sattuneesta syystä, tulee yövuoroihin kuljettua säännöllisesti Itäkeskuksen kautta (Helsingin tiheintä aluetta kulttuurisen rikastumisen kannalta, kutakuinkin). Tähän ei oikeastaan voi olla kiinnittämättä huomiota: Iltaisin duuniin mennessä, Lähi-Itä-Afrikkakeskus - kuten tuota aluetta joskus...
 3. P

  Suomi NATOn jäseneksi - or not?

  Itselleni NATO ei erityisellä tavalla, lukuunottamatta maanpuolustuksen merkitystä sijaintimme kannalta, edusta mitään muusta monenkeskisestä sopimisesta eriytynyttä järjestelmää itsessään. Ei hyvässä eikä pahassa. Vaikkapa nykyisistä järjestelmistä missä mukana olemme, esimerkkinä EMU. Tuo...
 4. P

  Äänestys Mikä konetyyppi korvaa Hornetit?

  Hieman monitulkinnallisia asioita. Pähkinänkuoressa; äärimmäisiin muutoksiin ei (populaatiotasolla) tarvita äärimmäisiä (konsensus) ajatuksia. Kriittisen massan muoto saattaa taata muutoksen "jota kukaan ei halua". Erityisesti tietynlainen historian omaan aatteeseen sopiva tulkintamalli, on...
 5. P

  Suomi NATOn jäseneksi - or not?

  Hieman vahvanpuoleinen ajatus siitä, ettei sitä tai tätä hankittaisi tiettyjä määriä, NATO:n jäsenenä? Se ettei tietty prosenttivaatimus BKT:stä ole likikään monella isolla NATO maalla säädöksissä olevan velvoitteen mukaan täyttynyt, ei tarkoita sitä etteikö näin voisi olla. Riippuen lähinnä...
 6. P

  Äänestys Mikä konetyyppi korvaa Hornetit?

  Ehkäpä kuitenkin laajemmalti ei ole täysin tuulenhuutamaa esittää väitettä, jossa vasemmisto ja varsinkin ex taistolaisuus yms. oli siinä määrin Neuvostoliiton sylissä, että tässä myös Suomen itsenäisyyden kannalta haastekuvia löytyi. Toki joki virtaa ja ajat muuttuvat. Nykyvasemmisto ei ole...
 7. P

  Äänestys Mikä konetyyppi korvaa Hornetit?

  Vaikka tälläkin kansakunnalla omat kipupisteet löydettävissä, olemme kuitenkin mielestäni hyvällä tavalla olleet homogeenisia. Todellisen uhan edessä tämä moneen kertaan todettua muutenkin kuin teorian kautta.
 8. P

  Äänestys Mikä konetyyppi korvaa Hornetit?

  Nämä hankinnat pidemmän ajanjakson kautta tehtyjä. Kriisitilanteessa tai sen uhatessa eri keinot. Valtion resurssien määrä tässä myös olennainen tekijä. Tämähän ei poista sitä, että varautuminen kokonaisuudessaan on tietyllä tasolla. Tuota tasoa määrittävät meille hallintoalamaisilla...
 9. P

  Äänestys Mikä konetyyppi korvaa Hornetit?

  Tämähän on hyvä esimerkki yli hallituspohjan tai kauden menevästä laajemmasta kokonaisuudesta. Ymmärryksestä siitä, mikä on Suomen asema geopolitiikan suhteen, ison ja ainakin ajoittain holtittomasti juopuneen, aggressiivisen karhun naapurina. Tämä jos mikä on plusmerkkistä, kohtuullisen...
 10. P

  Äänestys Mikä konetyyppi korvaa Hornetit?

  Budjetin merkittävä esim. leikkaus/lykkääminen olisi ollut sitä, mitä kutsuisin roolin ottamiseksi tässä pelissä.
 11. P

  Äänestys Mikä konetyyppi korvaa Hornetit?

  Toki valmistelu sekä päätöksenteko edellisen hallituksen peruja...
 12. P

  Äänestys Mikä konetyyppi korvaa Hornetit?

  Huomiotta hankintaprosessin kulussa ei ole myöskään jäänyt nykyhallituksen (vahvasti vasemmalle kaatuvan) rooli. Tai ehkäpä juuri roolin puute. Yksittäisiä henkilöön sitoutuvia kannanottoja lukuunottamatta, itse hankinnan tarpeellisuudesta ei erityistä vahvaa kritiikkiä ole esitetty. Saatikka...
 13. P

  Äänestys Mikä konetyyppi korvaa Hornetit?

  "Puolustusministeriö onkin joutunut lähettämään tänään myyjille tarkentavan ohjeen siitä, mitä koneista saa kertoa. Puolustusministeriöstä vahvistettiinkin torstaina jo aiemmin HS:lle, että koneiden lukumäärän saa kertoa. Samoin koneiden asetyypit saat kertoa mutta aseiden lukumääriä ei."...
 14. P

  Äänestys Mikä konetyyppi korvaa Hornetit?

  Annetun (HX) budjetin rajoissa ei tulla hankkimaan mitään toteutunutta maksimi budjetin alittavalla summalla tehtävää hankintaa. Tuo rahoitus on moneen kertaan läpikäytyä, tälläkin foorumilla. Tämä on kivaa, gebardihattuvaltioihin verrattuna. Voimme olla jokseenkin tietoisia annetun...
 15. P

  Äänestys Mikä konetyyppi korvaa Hornetit?

  Joka taas summautuu parhaaseen mahdolliseen toimintakykyyn todennäköisintä viholliskuvaa - esim. Viroa (tirsk) - ajatellen. Eli kyllä kyllä nimenomaan kyse on "pärjäämisestä", budjetti tuolle on jo tiedossa ja päätetty. Itselleni tuo 14 Growleria+50 SH:ta oli posiitiivisella tavalla yllätys...
Top