AEMI

Hande

Kenraali
Muun sotilaskaluston puolella oli juttua ETYJistä ja AEMI-asiakirjojen julkisuudesta, joten tässä hiukan lisäinfoa.

ETYJin piirissä on siis vuoden 1999 Wienin asiakirjassa sovittu, että kukin maa luovuttaa vuosittain tietyt tiedot ylläpitämistään asevoimista:

(pahoittelen järeää ulkoasua ja vaeltavaa lainausta)
___________________________________________

Organization for Security and Co-operation in Europe
VIENNA DOCUMENT 1999
OF THE NEGOTIATIONS ON CONFIDENCE- AND
SECURITY-BUILDING MEASURES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I. ANNUAL EXCHANGE OF MILITARY INFORMATION

INFORMATION ON MILITARY FORCES

(9) The participating States will exchange annually information on their
military forces concerning the military organization, manpower and major
weapon and equipment systems, as specified below, in the zone of application for confidence- and security-building measures (CSBMs).

Participating States which have no military forces to be reported will so inform all other participating States.

(10) The information will be provided in an agreed format to all other
participating States not later than 15 December of each year. It will be valid
as of 1 January of the following year and will include:

(10.1) 1. Information on the command organization of those military forces
referred to under points 2 and 3 specifying the designation and subordination
of all formations* and units** at each level of command down to and
including brigade/regiment or equivalent level. The information will be
designed in such a way as to distinguish units from formations.

(10.1.1) Each participating State providing information on military forces will
include a statement indicating the total number of units contained therein and
the resultant annual evaluation quota as provided for in paragraph (109).

(10.2) 2. For each formation and combat unit*** of land forces down to and
including brigade/regiment or equivalent level the information will indicate:

(10.2.1) - the designation and subordination;

(10.2.2) - whether it is active or non-active****;

(10.2.3) - the normal peacetime location of its headquarters indicated by exact
geographic terms and/or co-ordinates;

(10.2.4) - the peacetime authorized personnel strength;

(10.2.5) - the major organic weapon and equipment systems, specifying the
numbers of each type of:

(10.2.5.1) - battle tanks;

(10.2.5.2) - helicopters;

(10.2.5.3) - armoured combat vehicles (armoured personnel carriers, armoured
infantry fighting vehicles, heavy armament combat vehicles);

(10.2.5.4) - armoured personnel carrier look-alikes and armoured infantry fighting
vehicle look-alikes;

(10.2.5.5) - anti-tank guided missile launchers permanently/integrally mounted on
armoured vehicles;

(10.2.5.6) - self-propelled and towed artillery pieces, mortars and multiple rocket
launchers (100 mm calibre and above);

(10.2.5.7) - armoured vehicle launched bridges.

(10.3) For planned increases in personnel strength above that reported under
paragraph (10.2.4) for more than 21 days by more than 1,000 troops for each active combat unit and by more than 3,000 troops for each
active formation, excluding personnel increases in the formation’s subordinate formations and/or combat units subject to separate reporting under paragraph (10.2); as well as

(10.3.1) for each non-active formation and non-active combat unit which is
planned to be temporarily activated for routine military activities or for any
other purpose with more than 2,000 troops for more than 21 days;

(10.3.2) the following additional information will be provided in the annual
exchange of military information:

(10.3.2.1) - designation and subordination of the formation or combat unit;

(10.3.2.2) - purpose of the increase or activation;

(10.3.2.3) - for active formations and combat units the planned number of troops exceeding the personnel strength indicated under paragraph (10.2.4) or for non-active formations and combat units the number of troops involved during the period of activation;

(10.3.2.4) - start and end dates of the envisaged increase in personnel strength or activation;

(10.3.2.5) - planned location/area of activation;

(10.3.2.6) - the numbers of each type of the major weapon and equipment systems as listed in paragraphs (10.2.5.1) to (10.2.5.7) which are planned to be used during the period of the personnel increase or activation.

(10.3.3) In cases where the information required under paragraphs (10.3) to
(10.3.2.6) cannot be provided in the annual exchange of military information,
or in cases of changes in the information already provided, the required
information will be communicated at least 42 days prior to such a personnel
increase or temporary activation taking effect or, in cases when the personnel increase or temporary activation is carried out without advance notice to the troops involved, at the latest at the time the increase or the activation has taken effect.

(10.4) For each amphibious formation and amphibious combat unit*
permanently located in the zone of application down to and including
brigade/regiment or equivalent level, the information will include the items as
set out above.

(10.5) 3. For each air formation and air combat unit** of the air forces, air
defence aviation and of naval aviation permanently based on land down to and including wing/air regiment or equivalent level, the information will include:

(10.5.1) - the designation and subordination;

(10.5.2) - the normal peacetime location of the headquarters indicated by exact geographic terms and/or co-ordinates;

(10.5.3) - the normal peacetime location of the unit indicated by the air base or military airfield on which the unit is based, specifying:

(10.5.3.1) - the designation or, if applicable, name of the air base or military
airfield; and

(10.5.3.2) - its location indicated by exact geographic terms and/or co-ordinates;

(10.5.4) - the peacetime authorized personnel strength***;

(10.5.5) - the numbers of each type of:

(10.5.5.1) - combat aircraft;

(10.5.5.2) - helicopters organic to the formation or unit.

DATA RELATING TO MAJOR WEAPON AND
EQUIPMENT SYSTEMS

(11) The participating States will exchange data relating to their major
weapon and equipment systems as specified in the provisions on Information
on Military Forces within the zone of application for CSBMs.

(11.1) Data on existing weapon and equipment systems, if not already
provided, will be provided once to all other participating States at the time of
the entry into force of this document.

(11.2) Data on new types or versions of major weapon and equipment
systems will be provided by each State when its deployment plans for the
systems concerned are provided for the first time in accordance with
paragraphs (13) and (14) below or, at the latest, when it deploys the systems concerned for the first time in the zone of application for CSBMs. If a
participating State has already provided data on the same new type or version, other participating States may, if appropriate, certify the validity of those data as far as their system is concerned and indicate the national nomenclature if different.

(11.3) Participating States will inform each other when a type or version of a
major weapon and equipment system is no longer in service with their armed
forces.

(12) The data for each type or version of major weapon and equipment
systems will be provided according to Annex III.

INFORMATION ON PLANS FOR THE DEPLOYMENT OF
MAJOR WEAPON AND EQUIPMENT SYSTEMS

(13) The participating States will exchange annually information on their
plans for the deployment of major weapon and equipment systems as specified in the provisions on Information on Military Forces within the zone of application for CSBMs.

(14) The information will be provided in an agreed format to all other
participating States not later than 15 December of each year. It will cover
plans for the following year and will include:

(14.1) - the type and name of the weapon/equipment systems to be deployed;

(14.2) - the total number of each weapon/equipment system;

(14.3) - whenever possible, the number of each weapon/equipment system
planned to be allocated to each formation or unit;

(14.4) - the extent to which the deployment will add to or replace existing
weapon/equipment systems.
 
AEMI-ilmoitus siis keskittyy sodanajan joukkoihin ja niiden orgaaniseen aseistukseen, kun esimerkiksi YK:lle ilmoitetaan vuosittain raskaiden aseiden kokonaismäärät.

Esimerkiksi The Military Balance-kirja ottaa usein tietonsa juuri tästä AEMI-ilmoituksista ja sitä myöten listaus maavoimien kalustosta on usein hyvinkin vajavainen. Suomen tapauksessa joukosta puuttuu tyypillisesti ylijohdon tykistön ja rannikkotykistön kalusto.
____________________________________________________________

Kun tällainen asiakirja kerran on olemassa ja vieläpä hyvinkin laajassa kansainvälisessä levityksessä, niin raapaisin luonnollisesti pääesikunnalle pyynnön siitä, että saisin paperin nähtäväkseni. Tuon perusteellahan olisi helppo esim. vertailla viranomaisten julkisuuteen antamia tietoja käytännön toimintaan. Näin operatiivisten joukkojen pääosan poistaminen ei enää onnistuisi veronmaksajilta salassa vuosien 2005-06 tapaan ja asioista voitaisiin keskustella julkisuudessakin jo ennen eduskuntavaaleja, eikä vasta seuraavan hallituksen antaman uuden selonteon myötä.
_____________________________________________________________

Pääesikunta vastasi pyyntööni kohteeliaasti :)

"Pääesikunta toteaa, että pyytämänne asiakirjat sisältävät tärkeimmät tiedot puolustusvoimien sodan ajan joukoista ja niiden vahvuuksista, sekä perustamispaikoista.Sisältönsä vuoksi asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Ei voida katsoa olevan ilmeistä, että tietojen antaminen ei vahingoita tai vaaranna maanpuolustuksen etua . Edellä olevasta johtuen pääesikunta ei luovuta pyytämäänne asiakirja-aineistoa."
_____________________________________________________________

Siihen, että itseämme koskevan asiakirjan julkistaminen "vaikeuttaisi toimintaamme kansainvälisten yhteisöjen jäsenenä" pääesikunta vetosi antaessaan asiasta selvitystä hallinto-oikeudelle.

Koska tietojen luovuttaminen vaikkapa Venäjän sotilastiedustelulle ei ole uhka maanpuolustuksellemme, niin nähtävästi Suomea, tai ainakin puolustusvoimia, uhkaa siis Suomen kansa yleisesti ja reserviläiset erityisesti?

Katsoin päätöksen rikkovan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta, joten valitin ohjeen mukaisesti Helsingin hallinto-oikeuteen. Nyt vain odottelen päätöstä, jossa oikeus vahvistaa pääesikunnan kannan. Suomessahan ei viranomaisten päätöksiin todellisuudessa saa muutosta valittamalla, sen tietää jokainen järjestelmän hampaissa joskus kärvistellyt.

Onneksi oikeasti tärkeissä asioissa, esimerkiksi sosiaaliturvaan liittyen, voi kaikkein räikeimmissä tapauksissa oikeutta saada sentään eduskunnan oikeusasiamiehen avustuksella, mutta silloinkin prosessit kestävät vuosia.
 
Jos nyt ymmärsin oikein, että muun maan kansalaiset saavat lukea tuota AEMI-raporttia mutta meikäläiset ei, niin haiskahtaa kyllä jotenkin omituiselta touhulta.

Jos taas raportti menee vain muiden maiden viranomaisille niin sitten tuon kyllä ymmärtää, että sitä ei mielellään julkaista kotimaassa.
 
TomTom kirjoitti:
Jos nyt ymmärsin oikein, että muun maan kansalaiset saavat lukea tuota AEMI-raporttia mutta meikäläiset ei, niin haiskahtaa kyllä jotenkin omituiselta touhulta.

Jos taas raportti menee vain muiden maiden viranomaisille niin sitten tuon kyllä ymmärtää, että sitä ei mielellään julkaista kotimaassa.

Kyseessä on nimenomaan viranomaiskäyttöön laadittu asiakirja, joka jaetaan ETYJin tietojärjestelmän kautta. Myös tutkijat saavat sen jollain mekanismilla käyttöönsä, mutta käsittääkseni vasta viiveellä.

Koko kiistassahan on kyse nimenomaan tuosta muotoseikasta ja PV pitää tiukasti kiinni lain antamasta mahdollisuudesta salata kaikki mahdollinen puolustusjärjestelyjä koskeva materiaali.

Toisessa vaakakupissa painavat sitten lain kansalaisille takaamat oikeudet saada tietoa viranomaisten toiminnasta. Myös perusteet salaamiselle poistuvat, koska asiakirja kuitenkin on käytännössä julkinen. Eipä tuo siviilejä ulkomailla kiinnostaisi, mutta kotimaassa paljonkin.

Julkisuuslaissa on siis sisäinen ristiriita. Yleinen periaate julkisuusasioissa on kuitenkin sellainen, että salaamiseen on aina oltava erityiset perusteet ja oman näkemykseni mukaan niitä ei tässä tapauksessa ole. Asiakirja salataan vain, koska laki antaa siihen muodollisen mahdollisuuden.
 
Raskaiden aseiden osalta Suomi voi huoletta noudattaa avointa käytäntöä: niitä on ostettu idästä koko tukku ja tokko kirjanpito meni vessanpöntöstä alas NL:n hävittyä pelistä? Ja länsikama on hankittu jo sitten avoimin kortein muutenkin. Analyytikot pystyvät varmasti budjettien perusteella laatimaan tarkkoja arvioita ilman tietojakin. Pikku sekoittajana voi (si) toimia kotimaan hankinnat, mutta tuskin merkittävällä tavalla.

Perkit. Ilmoitetaan tänään joukko se ja se perustetaan siellä ja täällä. Huomenna se voidaankin jo perustaa tuolla ja täällä---->tieto voidaan "vanhentaa" jo samana päivänä. Ja silloin avainsana salaamisessa on kansallinen salaaminen alkaen perkin saunanlämmittäjästä päätyen prikaatin esikuntapäällikköön.

Oletan, että pv haluaa pitää pelin selvänä.....tiettyjä asioita julkistetaan sopimusten mukaan ja ne asiat, jotka voidaan myös pidetään "elävinä". Niitä on muitakin kuin perkit. Ja asia huomioon ottaen, se sallittakoon pv:lle. Ja tottakai ns. lähialueella nämäkin tajutaan, mutta siinäpähän selvittelevät joutessaan. Jos esim. meille ressuille alettaisiin kaikki asiat lotvehtia yksityiskohtia myöten niin aivan armotta asioista tulisi ajan oloon julkisia. Ja on arvattavasti paljon asioita, jotka pv haluaa pitää kannen alla.

hande tekee silti ihan oikeaa kansalaistyötä tökkiessään missä raja kulkee....vastassa on nyt joku muu kuin K-kaupan lähiruokaketjusuunnitelutoimisto...ja tulos SAATTAA JÄÄDÄ laihanlaiseksi, minun ymmärtääkseni hyvistä syistä.
 
baikal kirjoitti:
hande tekee silti ihan oikeaa kansalaistyötä tökkiessään missä raja kulkee....vastassa on nyt joku muu kuin K-kaupan lähiruokaketjusuunnitelutoimisto...ja tulos SAATTAA JÄÄDÄ laihanlaiseksi, minun ymmärtääkseni hyvistä syistä.

Aivan varmasti tulos jää laihaksi, suorastaan olemattomaksi, se on ollut koko ajan selvää. Olen kuitenkin pakosta joutunut käymään matkan varrella niin monta valitusprosessia läpi, että tiedän nämä harjoitukset toisinaan jopa epäsuorasti hyödyllisiksi.

Miten demokratian odotetaan puolustusasioissa toimivan, kun vaikkapa resursoinnista, varuskuntaverkon rakenteesta jne. pitää päättää ilman minkäänlaisia lähtötietoja? Mihin päätöksenteko perustuu, kun vaaleissa äänestäville ei anneta minkäänlaisia mahdollisuuksia tehdä perusteltuja valintoja? Mitä sellainen tieto on, jonka voi antaa viholliselle, mutta ei omille? Sotilaat haluavat tietysti pitää päätöksenteon kokonaisuudessaan itsellään, mutta nykymenettelyllä aivopierujen todennäköisyys esim. leikkauspäätöksiä poliittisin perustein tehtäessä kasvaa merkittävästi. Tämä on tietysti idealistinen näkökanta, se myönnettäköön.

Eikä tuo AEMI-ilmoituskaan mikään tyhjentävä esitys ole, merkittävä osa tärkeimmästä kalustosta jää listausten ulkopuolelle. Näin esimerkiksi pst- ja it-aseet.
 
Tuossa taustalla on myös idea siitä, että tasapainottaako aktiivinen reservi sotilasjohdon päätöksentekoa....olen muutamassa tilaisuudessa kuullut puhetta tästä pointista. Suoraan sanoen, en tiedä. Nokkamiehet valtakunnan tasolla mielellään kertovat, kuinka heitä on kuultu....joo, kuultu on kun on korvat, mutta onko se vaikuttanut mihinkään? Pitääkö vaikuttaa? En tiedä.

Tämä "kuuleminen" on tutustumisen arvoinen juttu ylipäätään meikäläisessä päätöksenteossa. Kuullaan, koska on korvat, mutta niitä kun on kaksi, niin läpi menee. Yleensä.

Mutta ei mitään, eikun peukkuja handelle, ihan hyvä, että jotkut jaksavat pommittaa vähän virkakoneistoa, eivätpähän nukahda ihan tyystin. Ja kyllä viranomaisten pitää kestää pikku kyseleminen, jos eivät kestä niin kaatukoot.
 
baikal kirjoitti:
Mutta ei mitään, eikun peukkuja handelle, ihan hyvä, että jotkut jaksavat pommittaa vähän virkakoneistoa, eivätpähän nukahda ihan tyystin. Ja kyllä viranomaisten pitää kestää pikku kyseleminen, jos eivät kestä niin kaatukoot.

Jep, peukkuja pidän minäkin ja pääsinpä oikolukijan ominaisuudessa vähän osallistumaankin toimitukseen. Hyviä pointteja löytyy asioiden julkistamisen puolesta, mutta niillä ei valitettavasti ole mitään merkitystä, koska Suomi ei ole oikeusvaltio siinä vaiheessa, kun viranomaispäätöksiä puntaroidaan. Käytännössä kaikki tuomioistuimet ovat tällaisissa kiistoissa pelkkiä kumileimasimia ja kyseenalaistenkin päätöksen vahvistajia. Virkamies vastaan kansalainen tilanteessa ensin mainittu on oikeuslaitoksen mielestä poikkeuksetta oikeassa. Apuja maan matonen voi käytännössä löytää vain tasa-arvovaltuutetulta, oikeusasiamieheltä ja EU:n elimiltä.

Siitäkin huolimatta pitää jaksaa valittaa, jos kokee lakia rikottavan. Liian moni ei jaksa ja systeemi pääsee elämään liian rauhassa omassa kuplassaan.
 
No nyt on järki voittanut ja Pv:n nettisivuille ilmestynyt AEMI-ilmoitus tammikuun 2012 tilanteesta. Jokainen voi nyt itse arvioida miten palava tarve tämän salaamiselle oli?

Linkki löytyy Pv:n englanninkieliseltä etusivulta, laatikko vasemmassa reunassa. "Annual exchange on information on defence planning". Suomenkielisillä sivuilla en ole tuohon törmännyt, mutta niinhän se olikin, että tämä oli tärkeää salata juuri kotimaassa. Jännä juttu, että vielä vuosi sitten samaisen paperin julkistaminen olisi vakavasti vahingoittanut maanpuolustuksen etua...

Mitään uutta ja ihmeellistä infoa tuossa ei ole, paitsi ehkä etelän valmiusprikaatien tarkemmat ajoneuvomäärät ja jalkaväkiprikaatien perustamispaikat ja nimet. Toivottavasti julkistavat nämä iomoitukset tulevinakin vuosina.
 
Hande kirjoitti:
No nyt on järki voittanut ja Pv:n nettisivuille ilmestynyt AEMI-ilmoitus tammikuun 2012 tilanteesta. Jokainen voi nyt itse arvioida miten palava tarve tämän salaamiselle oli?

Linkki löytyy Pv:n englanninkieliseltä etusivulta, laatikko vasemmassa reunassa. "Annual exchange on information on defence planning". Suomenkielisillä sivuilla en ole tuohon törmännyt, mutta niinhän se olikin, että tämä oli tärkeää salata juuri kotimaassa. Jännä juttu, että vielä vuosi sitten samaisen paperin julkistaminen olisi vakavasti vahingoittanut maanpuolustuksen etua...

Mitään uutta ja ihmeellistä infoa tuossa ei ole, paitsi ehkä etelän valmiusprikaatien tarkemmat ajoneuvomäärät ja jalkaväkiprikaatien perustamispaikat ja nimet. Toivottavasti julkistavat nämä iomoitukset tulevinakin vuosina.

5 prikaatia ja mekanisoidut pumput perustetaan H-linnassa? Lisäksi leojen jako oli uutta tietoa minulle...
 
Caveman kirjoitti:
5 prikaatia ja mekanisoidut pumput perustetaan H-linnassa? Lisäksi leojen jako oli uutta tietoa minulle...

Perustamispaikaksi ilmoitetaan asiasta vastaavan sotilasläänin esikunnan sijaintipaikka tai jääkäri- ja valmiusprikaatien kohdalla joukon perustava varuskunta.

Leopardien jako on ollut monessakin paikassa esillä, mutta esimerkiksi se, että sodanajan KARJPR joutuu turvautumaan osin BLG60-siltavaunuihin oli minulle uutta tietoa. Toisaalta viisvitoset olisivat poistuneet kokonaan käytöstä, mikä ei pitäne paikkaansa.

Kalujen kokonaismäärät näyttävät pieniltä, koska listauksessa on mukana vain rykmentit ja prikaatit, ei esim. ylijohdon tykistöä jne. Moottoroidut tst-osastotkin ovat virallisesti vielä perustamatta, joten niiden kalusto puuttuu listauksista kokonaan.
 
Hande kirjoitti:
AEMI-ilmoitus siis keskittyy sodanajan joukkoihin ja niiden orgaaniseen aseistukseen, kun esimerkiksi YK:lle ilmoitetaan vuosittain raskaiden aseiden kokonaismäärät.

Esimerkiksi The Military Balance-kirja ottaa usein tietonsa juuri tästä AEMI-ilmoituksista ja sitä myöten listaus maavoimien kalustosta on usein hyvinkin vajavainen. Suomen tapauksessa joukosta puuttuu tyypillisesti ylijohdon tykistön ja rannikkotykistön kalusto.
____________________________________________________________

Kun tällainen asiakirja kerran on olemassa ja vieläpä hyvinkin laajassa kansainvälisessä levityksessä, niin raapaisin luonnollisesti pääesikunnalle pyynnön siitä, että saisin paperin nähtäväkseni. Tuon perusteellahan olisi helppo esim. vertailla viranomaisten julkisuuteen antamia tietoja käytännön toimintaan. Näin operatiivisten joukkojen pääosan poistaminen ei enää onnistuisi veronmaksajilta salassa vuosien 2005-06 tapaan ja asioista voitaisiin keskustella julkisuudessakin jo ennen eduskuntavaaleja, eikä vasta seuraavan hallituksen antaman uuden selonteon myötä.
_____________________________________________________________

Pääesikunta vastasi pyyntööni kohteeliaasti :)

"Pääesikunta toteaa, että pyytämänne asiakirjat sisältävät tärkeimmät tiedot puolustusvoimien sodan ajan joukoista ja niiden vahvuuksista, sekä perustamispaikoista.Sisältönsä vuoksi asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Ei voida katsoa olevan ilmeistä, että tietojen antaminen ei vahingoita tai vaaranna maanpuolustuksen etua . Edellä olevasta johtuen pääesikunta ei luovuta pyytämäänne asiakirja-aineistoa."
_____________________________________________________________

Siihen, että itseämme koskevan asiakirjan julkistaminen "vaikeuttaisi toimintaamme kansainvälisten yhteisöjen jäsenenä" pääesikunta vetosi antaessaan asiasta selvitystä hallinto-oikeudelle.

Koska tietojen luovuttaminen vaikkapa Venäjän sotilastiedustelulle ei ole uhka maanpuolustuksellemme, niin nähtävästi Suomea, tai ainakin puolustusvoimia, uhkaa siis Suomen kansa yleisesti ja reserviläiset erityisesti?

Katsoin päätöksen rikkovan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta, joten valitin ohjeen mukaisesti Helsingin hallinto-oikeuteen. Nyt vain odottelen päätöstä, jossa oikeus vahvistaa pääesikunnan kannan. Suomessahan ei viranomaisten päätöksiin todellisuudessa saa muutosta valittamalla, sen tietää jokainen järjestelmän hampaissa joskus kärvistellyt.

Onneksi oikeasti tärkeissä asioissa, esimerkiksi sosiaaliturvaan liittyen, voi kaikkein räikeimmissä tapauksissa oikeutta saada sentään eduskunnan oikeusasiamiehen avustuksella, mutta silloinkin prosessit kestävät vuosia.

Mahtaisiko raportti irrota helpommalla ulkomailta ;) FSB:lle vain kysymystä... Hullua tämä salailu varsinkin kun nuo määrät ovat kovalla työllä muutoinkin selvitettävissä ja mitä ilmeisemmin ulkomailla vapaasti saatavissa eli naapuri varmasti tietää suomen sotilaallisen potentiaalin. Toisaalta omalta kansalta tuo voi ollakin hyvä salata ettei karmea totuus siitä sotilaallisesta potentiaalista paljastu...
 
No, tämä on tämmöstä. Reserviläiset ovat vittumaisia, kun ne kyselevät joskus hankalia. No, onneksi vallasviranomainen voi estoitta kotimaassa tehdä suunnilleen mitä lystää.

En pidä näitä nimenomaisia käytäntöjä missään arvossa enkä usko niiden perusteluihin ollenkaan.
 
Handen esiintuoma epäkohta on hyvä esimerkki kuinka virkamiehet käyttävät valtaa suomessa.

En huomannut mainintaa siitä mitä hallinto-oikeus päätti asiassa.

Nostan kuitenkin hattua Handelle, erinomaista toimintaa demokratian puolesta.
 
kimmo.j kirjoitti:
En huomannut mainintaa siitä mitä hallinto-oikeus päätti asiassa.

Hallinto-oikeus luonnollisesti leimasi viranomaisen kannan sellaisenaan oikeuden päätökseksi. En ainakaan papereista havainnut, että jossain kohdin olisi käytetty harkintaa. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen olisi ollut jo sen verran arvokasta puuhaa, etten moiseen lähtenyt.

Vakuutusoikeus ja hallinto-oikeus on muutamaan otteeseen todettu sellaisiksi tahoiksi, että niiden kanssa ei kannata rimpuilla muuten kuin periaatteen vuoksi.
 
Hande kirjoitti:
kimmo.j kirjoitti:
En huomannut mainintaa siitä mitä hallinto-oikeus päätti asiassa.

Hallinto-oikeus luonnollisesti leimasi viranomaisen kannan sellaisenaan oikeuden päätökseksi. En ainakaan papereista havainnut, että jossain kohdin olisi käytetty harkintaa. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen olisi ollut jo sen verran arvokasta puuhaa, etten moiseen lähtenyt.

Vakuutusoikeus ja hallinto-oikeus on muutamaan otteeseen todettu sellaisiksi tahoiksi, että niiden kanssa ei kannata rimpuilla muuten kuin periaatteen vuoksi.

Hallintoalamainen, tuo kirottu veronmaksaja ei ole oikeutettu saamaan tietoa, jonka hän voi halutessaan tai ymmärtäessään hakea EU:n sivustoilta, ilmaiseksi ja ilman suurta vaivaa tai kielitaitoa. Naurettavaa pelleilyä.
 
Kaikista ketjun aikaisemmista viesteistä päätellen tähän tiedonhankintaprojektiin on käytetty valtavasti aikaa, energiaa ja myös jonkin verran rahaa. Oikeuttakin on näemmä jo ehditty vähän käymään ja käsittely on edennyt jo päätökseen asti, joka ilmeisesti ei tyydytä. Asian on siis oltava vähintään henkilökohtaisella tasolla erittäin tärkeä.

Ihmisellä on luontainen taipumus ja kyky tiedonhankintaan sekä sen omaksumiseen. Kaikesta huolimatta ihmettelen kuitenkin kaikkien näiden viestiketjussa esitettyjen ponnisteluiden tavoitetta ja perimmäistä motiivia? Mitä tekisit näillä haluamillasi sa-joukkoja ja sotavarustusta koskevilla tiedoilla ja miten näiden tietojen saaminen vaikuttaisi elämääsi normaalin arkipäivän tasolla? Mitä lisäarvoa se mahdollisesti toisi?

Puolustusvoimien sivuilla olevan linkin kautta jaettavan materiaalin sisältämät tiedot joukoista, varustuksesta ja lukumääristä ovat sen verran ympäripyöreällä tasolla esitettyä yleistä liibalaabaa, että se on mahdollista luokitella julkiseksi - eikä se muuten olisikaan internetissä jaossa. Tuon tason yleiskatsaus ei tuota lisäarvoa ulkomaisille tiedusteluelimille, mutta täyttää kansainvälisten sopimusten asettamat vaatimukset. Tuollaisen takia ei varsinkaan yksittäisen kansalaisen kannata kovin suuresti alkaa vaivaa näkemään tai lyömään pelimerkkejä tiskiin.

Asia nyt vain on tässä(kin) yhteiskunnassa sillä tavalla, että kaikki poikkeusolojen toimintaan liittyvät asiat kaikkine seikkaperäisine yksityiskohtineen eivät ole julkista tietoa eivätkä niin sanotusti kestä päivänvaloa.

Jos salaiset kansiot kiinnostavat, niin voisi herkästi kuvitella tästä yhteiskunnasta löytyvän huomattavasti oleellisempia, ajankohtaisempia, tärkeämpiä ja kiinnostavampiakin salaisuuksia kuin se, kuinka monta potkukelkkapataljoonaa Puolustusvoimat aikoo perustaa tai kuinka paljon ruosteisia rynkkyjä, vasemman käden kirveitä, miehistövöitä ja kokardeja on varastoitu.

Pienenä vihjeenä, että esimerkiksi valtiontalouden ja eurokriisin hoitoon liittyvien asioiden penkominen voisi olla hyvä ajankäytön kohde. Ne myös keräisivät huomattavasti enemmän kiinnostusta veronmaksajien keskuudessa.:a-rolleyes:
 
Laamanator kirjoitti:
Kaikista ketjun aikaisemmista viesteistä päätellen tähän tiedonhankintaprojektiin on käytetty valtavasti aikaa, energiaa ja myös jonkin verran rahaa. Oikeuttakin on näemmä jo ehditty vähän käymään ja käsittely on edennyt jo päätökseen asti, joka ilmeisesti ei tyydytä. Asian on siis oltava vähintään henkilökohtaisella tasolla erittäin tärkeä.

Ihmisellä on luontainen taipumus ja kyky tiedonhankintaan sekä sen omaksumiseen. Kaikesta huolimatta ihmettelen kuitenkin kaikkien näiden viestiketjussa esitettyjen ponnisteluiden tavoitetta ja perimmäistä motiivia? Mitä tekisit näillä haluamillasi sa-joukkoja ja sotavarustusta koskevilla tiedoilla ja miten näiden tietojen saaminen vaikuttaisi elämääsi normaalin arkipäivän tasolla? Mitä lisäarvoa se mahdollisesti toisi?

Puolustusvoimien sivuilla olevan linkin kautta jaettavan materiaalin sisältämät tiedot joukoista, varustuksesta ja lukumääristä ovat sen verran ympäripyöreällä tasolla esitettyä yleistä liibalaabaa, että se on mahdollista luokitella julkiseksi - eikä se muuten olisikaan internetissä jaossa. Tuon tason yleiskatsaus ei tuota lisäarvoa ulkomaisille tiedusteluelimille, mutta täyttää kansainvälisten sopimusten asettamat vaatimukset. Tuollaisen takia ei varsinkaan yksittäisen kansalaisen kannata kovin suuresti alkaa vaivaa näkemään tai lyömään pelimerkkejä tiskiin.

Asia nyt vain on tässä(kin) yhteiskunnassa sillä tavalla, että kaikki poikkeusolojen toimintaan liittyvät asiat kaikkine seikkaperäisine yksityiskohtineen eivät ole julkista tietoa eivätkä niin sanotusti kestä päivänvaloa.

Jos salaiset kansiot kiinnostavat, niin voisi herkästi kuvitella tästä yhteiskunnasta löytyvän huomattavasti oleellisempia, ajankohtaisempia, tärkeämpiä ja kiinnostavampiakin salaisuuksia kuin se, kuinka monta potkukelkkapataljoonaa Puolustusvoimat aikoo perustaa tai kuinka paljon ruosteisia rynkkyjä, vasemman käden kirveitä, miehistövöitä ja kokardeja on varastoitu.

Pienenä vihjeenä, että esimerkiksi valtiontalouden ja eurokriisin hoitoon liittyvien asioiden penkominen voisi olla hyvä ajankäytön kohde. Ne myös keräisivät huomattavasti enemmän kiinnostusta veronmaksajien keskuudessa.:a-rolleyes:

Joskus periaate on asiaa tärkeämpi. Suomesta tulee nopeasti sietämätön paikka, jos aina alistuu siihen, että virkamies tekee mitä tahtoo laista piittaamatta. Jos kokee lakia rikotun, niin silloin on oikeus valittaa. Ei pidä kuvitella, että oikeus näin toimien tapahtuisi, mutta sille pitää antaa ainakin mahdollisuus.

AEMI-asiakirjan julkaiseminen Pv:n nettisivuilla kertonee kaiken siitä, miten merkittävä tarve sen salaamiselle oli. Joka tapauksessa tämä asiakirja on tätä nykyä ainoa luotettava lähde, josta voi saada edes vähän tietoa sodanajan joukkojen todellisuudesta. Välissä meni kuitenkin yli kymmenen vuotta niin, että tarjolla oli vain puolustusselontekojen kaltaista härskiä disinformaatiota.

Ei puolustushallinto ole mikään lain yläpuolelle asettuva organisaatio, vaan he ovat meillä kaikilla töissä. Näin ollen toiminnan arvioinninkin on oltava mahdollista, eikä tähän tarvitse sekoittaa kaiken mahdollisen julkistamista. Kohtuus riittää täälläkin kertaa.

Enkä pidä hukkaan heitettyinä niitä suunnilleen kolmea tuntia, jotka olen valitusprosessin parissa viettänyt. Makuasia tämäkin.
 
Hande kirjoitti:
Laamanator kirjoitti:
Kaikista ketjun aikaisemmista viesteistä päätellen tähän tiedonhankintaprojektiin on käytetty valtavasti aikaa, energiaa ja myös jonkin verran rahaa. Oikeuttakin on näemmä jo ehditty vähän käymään ja käsittely on edennyt jo päätökseen asti, joka ilmeisesti ei tyydytä. Asian on siis oltava vähintään henkilökohtaisella tasolla erittäin tärkeä.

Ihmisellä on luontainen taipumus ja kyky tiedonhankintaan sekä sen omaksumiseen. Kaikesta huolimatta ihmettelen kuitenkin kaikkien näiden viestiketjussa esitettyjen ponnisteluiden tavoitetta ja perimmäistä motiivia? Mitä tekisit näillä haluamillasi sa-joukkoja ja sotavarustusta koskevilla tiedoilla ja miten näiden tietojen saaminen vaikuttaisi elämääsi normaalin arkipäivän tasolla? Mitä lisäarvoa se mahdollisesti toisi?

Puolustusvoimien sivuilla olevan linkin kautta jaettavan materiaalin sisältämät tiedot joukoista, varustuksesta ja lukumääristä ovat sen verran ympäripyöreällä tasolla esitettyä yleistä liibalaabaa, että se on mahdollista luokitella julkiseksi - eikä se muuten olisikaan internetissä jaossa. Tuon tason yleiskatsaus ei tuota lisäarvoa ulkomaisille tiedusteluelimille, mutta täyttää kansainvälisten sopimusten asettamat vaatimukset. Tuollaisen takia ei varsinkaan yksittäisen kansalaisen kannata kovin suuresti alkaa vaivaa näkemään tai lyömään pelimerkkejä tiskiin.

Asia nyt vain on tässä(kin) yhteiskunnassa sillä tavalla, että kaikki poikkeusolojen toimintaan liittyvät asiat kaikkine seikkaperäisine yksityiskohtineen eivät ole julkista tietoa eivätkä niin sanotusti kestä päivänvaloa.

Jos salaiset kansiot kiinnostavat, niin voisi herkästi kuvitella tästä yhteiskunnasta löytyvän huomattavasti oleellisempia, ajankohtaisempia, tärkeämpiä ja kiinnostavampiakin salaisuuksia kuin se, kuinka monta potkukelkkapataljoonaa Puolustusvoimat aikoo perustaa tai kuinka paljon ruosteisia rynkkyjä, vasemman käden kirveitä, miehistövöitä ja kokardeja on varastoitu.

Pienenä vihjeenä, että esimerkiksi valtiontalouden ja eurokriisin hoitoon liittyvien asioiden penkominen voisi olla hyvä ajankäytön kohde. Ne myös keräisivät huomattavasti enemmän kiinnostusta veronmaksajien keskuudessa.:a-rolleyes:

Joskus periaate on asiaa tärkeämpi. Suomesta tulee nopeasti sietämätön paikka, jos aina alistuu siihen, että virkamies tekee mitä tahtoo laista piittaamatta. Jos kokee lakia rikotun, niin silloin on oikeus valittaa. Ei pidä kuvitella, että oikeus näin toimien tapahtuisi, mutta sille pitää antaa ainakin mahdollisuus.

AEMI-asiakirjan julkaiseminen Pv:n nettisivuilla kertonee kaiken siitä, miten merkittävä tarve sen salaamiselle oli. Joka tapauksessa tämä asiakirja on tätä nykyä ainoa luotettava lähde, josta voi saada edes vähän tietoa sodanajan joukkojen todellisuudesta. Välissä meni kuitenkin yli kymmenen vuotta niin, että tarjolla oli vain puolustusselontekojen kaltaista härskiä disinformaatiota.

Ei puolustushallinto ole mikään lain yläpuolelle asettuva organisaatio, vaan he ovat meillä kaikilla töissä. Näin ollen toiminnan arvioinninkin on oltava mahdollista, eikä tähän tarvitse sekoittaa kaiken mahdollisen julkistamista. Kohtuus riittää täälläkin kertaa.

Enkä pidä hukkaan heitettyinä niitä suunnilleen kolmea tuntia, jotka olen valitusprosessin parissa viettänyt. Makuasia tämäkin.

Teit hienoa työtä Me elämme informaatiovallankumouksen aikaa joka on verrattavissa teolliseen vallankumoukseen ja se tulee myös muuttamaan maailmaa yhtälailla seuraavan sadanvuoden aikana kuten edeltäjänsä. Tämä oli pisara meressä mutta mielenkiintoinen sellainen.
 
Kirjoitan vain omasta puolestani, mutta näen Handen teolla olevan merkitystä virkamiesvallan rajoittamisessa.
Virkamiesten valta on ongelmallista koska kansalainen ei pysty vaikuttamaan siihen demokraatisin keinoin.

Kuten todettua asiakirjan sisältö ei sinänsä ole erityisen kiinnostava. Kuitenkin jos asiakirja on annettu julkisuuteen ulkomailla, ei voi nähdä mitään syytä, miksei sitä voisi julkistaa kotimaassa. Tässä tapauksessa virkamies toimi väärin ja lain (ainakin hengen) vastaisesti. Suomessa on muutenkin liikaa virkamiesten valtaa, siksi on hyvä, että kansalaiset nostavat esiin väärinkäytöksiä ja valittavat.

Oikeasti salaista materiaalia puolustusjärjestelyistä ei jaeta ulkomaille. Joten maanpuolustus ei kärsinyt tästä julkistuksesta.
 
Back
Top