Agenttiako tässä haetaan äitiyslomansijaiseksi?

skärdis

Greatest Leader
Työpaikkailmoitisu Valtiolle.fi -sivuilla: https://haku.valtiolle.fi/JobsDescription.asp?ID=26715

Toimistonhoitaja (äitiysloman sijaisuus), Siviilivirka SIV-arviointijärjestelmä

Työavain 250-371-14

Puolustusvoimat on arvostettu, uudistuva valtion työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia tehtäviä lähes 14 000 työntekijälle eri puolilla Suomea. Tutkimusten mukaan henkilökunnan keskuudessa vallitsee hyvä me-henki, ja Puolustusvoimissa kehitetäänkin jatkuvasti kokonaisvaltaista työhyvinvointia sekä henkilöstön osaamista.

Puolustusvoimien tiedustelulaitos on Pääesikunnan alainen laitos, jonka tehtävänä on sotilasstrategisen ja Suomen lähialueen sotilaallisen tilanteen seuranta, analysointi ja siitä raportoiminen. Laitoksen tehtäviin kuuluvat myös mm. vastuu puolustushallinnon paikka- ja olosuhdetietopalvelusta, sotilastiedustelu- ja turvallisuustoimialojen täydennyskoulutuksen antaminen sekä kriisinhallintaoperaatioiden tukeminen.

Puolustusvoimista muutoksen kohteena olevilla, irtisanomisuhan alaisilla, irtisanotuilla ja takaisinottovelvollisuuden piirissä olevilla, vaatimukset täyttävillä henkilöillä, on etusija täytettäessä avoimia virkoja, viransijaisuuksia ja tehtäviä.

Tehtävä on määräaikainen 11.10.2014 - 26.08.2015
Määräaikaisuuden syy sijaisuus
Hakuaika päättyy 31.08.2014 kello 16:15
Työpaikan tiedot: Puolustusvoimien tiedustelulaitos, PL1, 00161 Helsinki
Virka on viraston yhteinen

Viran/tehtävän kuvaus: Puolustusvoimien tiedustelulaitos hakee palvelukseensa toimistonhoitajaa Jyväskylään (äitiysloman sijaisuus). Tehtävä on toimistotyötä, jossa haetaan tietoa, laaditaan asiakirjoja sekä käsitellään ja arkistoidaan organisaation tuottamaa tietoa. Tehtävässä käytetään viranomaisrekistereitä ja eri tietojärjestelmien sovelluksia. Tehtävässä käsitellään pääsääntöisesti suojaustason II asiakokonaisuuksia. Lisäksi tehtävä sisältää hallinnollisten asioiden käsittelyä. Tehtävänhoitaja osallistuu myös turvallisuusselvitysten tekemiseen sekä operatiiviseen työhön.

Työssä on tunnettava tehtävään vaikuttavat ajantasaiset lait (SKRTL 255/2014 sekä liitännäiset lait) ja määräykset sekä sovellettava niitä käytäntöön.

Puolustusvoimissa muutoksen kohteena olevilla, irtisanomisuhanalaisilla, irtisanotuilla ja takaisinottovelvollisuuden piirissä olevilla, vaatimukset täyttävillä henkilöillä, on etusija täytettäessä puolustusvoimissa avoimia virkoja, viransijaisuuksia ja tehtäviä

Kelpoisuusvaatimukset: Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on Suomen kansalainen ja täyttää yleiset kelpoisuusvaatimukset valtion virkaan. Sen lisäksi, mitä yleisestä kelpoisuudesta valtion virkaan muualla laissa säädetään, Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan tehtävien edellyttämää luotettavuutta.

Hakijalta odotamme: Hakijalta odotetaan edellytyksiä käsitellä suojaustason II tietoja sekä hyviä sosiaalisia taitoja. Lisäksi odatamme hyvää fyysistä kuntoa ja työkokemusta monipuolisista toimistotöistä puolustusvoimista. Hakijalta edellytetään B-luokan ajokorttia.

Hakijasta tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvitys (perusmuotoinen turvallisuusselvitys, laki turvallisuusselvityksestä 4§).

Luemme eduksi: Hakijalle luetaan eduksi
- aiempi kokemus tiedustelu- ja turvallisuusalalta.
- venäjän kielen taito,
- aiempi kokemus poliisin, tullin tai rajavartiolaitoksen palveluksesta
- valokuvaus - ja kuvankäsittelytaidot.

Henkilökohtaiset ominaisuudet: Tehtävän hoitajalta edellytetään
- Oma-aloitteisuutta,
- aktiivisuutta,
- hyviät sosiaalisen kanssakäymisen taitoja,
- kykyä itsenäiseen työskentelyyn,
- hyvää paineensietokykyä

Osana henkilön soveltuvuuden arviointia avoinna olevaan toimistonhoitajan määräaikaiseen tehtävään, henkilöille teetätetään keskitason palvelukseenotto testi (POT2)

Työssä tarvittava kielitaito: Englanti

Palkkauksen peruste: Puolustusvoimissa on käytössä tehtävän vaativuudenarviointiin perustuva palkkausjärjestelmä.Viran/tehtävän vaativuusluokka on SIV8 (tehtäväkohtainen palkanosa 2149,57 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 37% tehtäväkohtaisesta palkasta. Uuden henkilön henkilökohtainen palkanosa on 17%.

Työaika Virastotyöaika

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta.
Puolustusvoimien tiedustelulaitos, PL 1, 00161 HELSINKI

Lisätietoja tehtävästä:
Marko Eklund
0298 888
 
Mielenkiintoista että TOIMISTONHOITAJAlta vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa. Ei ihme että sijaisuutta haetaan juuri äitiysloman takia.
 
Kovat on vaatimukset palkkaan nähden. Epäpätevälläkin lienee mahdollisuudet saada jalkaa oven väliin. Tuskin hakijoita on kovin montaa noilla kriteereillä.
 
Hyvää fyysistä kuntoa ei edes saa vaatia työpaikkailmoituksessa ellei siihen ole hyvät perusteet. Minulla työnhakijana ne perusteet on kerran koeteltu ja ne todettiin päteviksi.
 
Mitä noita työpaikkailmoituksia on kattellut niin TIEDL virkoihin toi venäjänkielen taito on monesti vaatimuksena tai ainakin sellaisen omaava henkilö on hyvissä asemissa tulla valituksi. Mistäköhän mahtaisi johtua?
 
Mitä noita työpaikkailmoituksia on kattellut niin TIEDL virkoihin toi venäjänkielen taito on monesti vaatimuksena tai ainakin sellaisen omaava henkilö on hyvissä asemissa tulla valituksi. Mistäköhän mahtaisi johtua?

Koska tehtävään hakijan tulee juosta ensin Moskovan tiedustelupalveluun ja alkaa kuvaamaan venäjänkielistä dataa ja lähettää se minisukellusveneellä ( jota itse ajaa) Suomeen...siksi paineensietokyky tulee olla hyvä.
 
Mitä noita työpaikkailmoituksia on kattellut niin TIEDL virkoihin toi venäjänkielen taito on monesti vaatimuksena tai ainakin sellaisen omaava henkilö on hyvissä asemissa tulla valituksi. Mistäköhän mahtaisi johtua?

Käyvät satunnaisesti rajan takana tiedonhankintamatkoilla? Suurvallat hoitavat nämä asiat diplomaattisesti, mutta ehkäpä PV lähettää porukkaa myös turistiviisumeilla rajan ylitse tiettyihin tehtäviin.

Palkankaan ei tarvitse olla hyvä, kun matkoilla saa kuitenkin elää kuin Jaakko Joukkovelkakirja firman laskuun. Onhan tiedustelu sitä paitsi aika monen alalla olevan himoitsema tehtävä, näin ainakin uskon.
 
Back
Top