Aloite kansalaispalvelusta

Creidiki

Ylipäällikkö
BAN
Aloite kansalaispalvelusta

Tervetuloa mukaan linkin takaa löytyy projektisivusto jonka tavoitteena on saada kansalaisaloite kirjoitettua ja saatua kansalaisaloitepalveluun. Hommia löytyy kaikille jotka niitä haluaa tehdä.

Omavaltaisesti olen päättänyt ottaa tähtäimeen Maaliskuun 1 päivän.

Siihen mennessä pitäisi

1) Hioa alotteen teksti valmiiksi

2) Aloittaa armoton lobbaus kohderyhmille jotka haluamme mukaan
  • Reserviläisjärjestöt
  • Vapaaehtoinen maanpulustus
  • Sadankomitea ja Rauhanpuolustajat (jep, kyllä me haluamme heidätkin mukaan maanpuolustukseen.)
  • Media
  • Puoluejärjestöt
  • SPEK, VAPEPA SPR
 
Ihan hyvä, että aiheesta pidetään keskustelua yllä. Kansalaispalvelus on kuitenkin huono idea monestakin syystä:

- Nuorten pakottaminen matalan tuottavuuden palvelukseen lyhentää tuottavampia työuria, ja laskee näin kokonaistuottavuutta.
- Kansalaispalveljoille ei löydy tutkimusten mukaan järkevää tekemistä.
- Kansalaispalvelus olisi pakkotyön kieltävien sopimusten vastaista.
- Yksinhuoltajien vapauttaminen palveluksesta kannustaisi pariskuntia eroamaan.

Suosittelen lukemaan seuraavan tekstin ajatuksella: http://akl-web.fi/asevelvollisuus/Kysymyksia_kansalaispalveluksesta

Aloitteen johdannossa myös väitetään virheellisesti asevelvollisuuden olevan kustannustehokas järjestelmä, vaikka taloustieteessä vallitsee konsensus siitä että asevelvollisuus on päinvastoin kallis.
 
Ihan hyvä, että aiheesta pidetään keskustelua yllä. Kansalaispalvelus on kuitenkin huono idea monestakin syystä:.

Mikäs sinua tässä enemmän yskittää Se että jokaisella kansalaisella on maanpuolustusvelvollisuus? Vai se että sen eteen joutuu tekemään jotain jo rauhan aikana?

Voimme toki poistaa perustuslaista maanpuolustusvelvollisuuden ja poikkeustilan aikana valtiovalta voi sitten kysyä kansalaisilta että kuka haluaa osallistua maanpuolustukseen. Voimme myös perua velvollisuuden osallistua palveluun rauhan aikana. Armeijakin voidaan koota määräämällä kansalainen asevelvollisuuden perusteella palvelukseen sitten kun poikkeustila on otettu käyttöön ilman koulutusta, käytännön kokemukset tästä mallista ovat heikkoja.

Eihän jokaisen kannata käydä peruskouluakaan täysimittaisena vaan ns vähälahjaisemmat voisivat siirtyä kansantaloudellisesti tuottavampaan työhön jo aiemmin, mutta niin vaan on säädetty oppivelvollisuus kaikilla. Pidätkö koulunkäyntiä pakkotyönä? Koululaiset joutuvat tekemään kaikenlaista oppivelvollisuutensa eteen, vieläpä alaikäisenä. Pitäsiköhän vedota lapsityön kieltäviin sopimuksiin.

Asevelvollinen palvelusta suorittaessaan saa koulutuksen tehtäviin joita hän joutuu suorittamaan poikkeustilan aikana. Kuitenkin yhä pienempi osa yhteiskunnan varautumista on sotilaallista. Kansalaispalvelun tulisi siis olla poikeusojen tehtäviin valmentavaa ja varautumista palvelevaa. Hvyin harva tälläkään foorumilla näkee tarvetta nykyisen malliselle siviilipalvelulle.

Ehotin myös vapautusta yksinhuoltajille tai toiselle lapsen huoltajista. Ts alaikäisen lapsen huoltovelvollisuuden perusteella voisi yksi henkilö sada vapautuksen paveluksesta. Kyynikko veikkaisi että käytännössä se olisi aina äiti, mutta tulisi ainakin periaatteessa oikeudenmukaisuus täytetyksi, nykymallissa miehen yksinhuoltajuus ei ole peruste vapautukselle palveluksesta.
 
Eli miten tämä toteutettaisiin? Yksi vaihtoehto olisi että saatettaisiin voimaan yleinen ja yhtäläinen asevelvollisuus, mutta laajennettaisiin mahdollisuutta kieltäytyä aseellisesta palveluksesta.

Perustuslakiin ei tarvittaisi muutoksia
Valmiuslakeihin ei tarvittaisi muutoksia

Asevelvollisuuslakia muutettaisiin siten että kaikki suomen kansalaiset ovat asevelvollisia

Siviilpalveluslakia muutettaisiin siten että Siviilipalveluksen sisältöön lisätään valmiuslaissa määriteltyihin poikkeusoloihin valmistava koulutus ja määrättäisiin että hyväksyttävistä koulutuksista annetaan asetus

Hallitus antaa setuksen jossa listataan hyväksytyt siviilikoulutusmuodot?
 
Eli miten tämä toteutettaisiin?

Idea tuskin tulee menemään läpi, sillä Suomen täytyisi irtautua pakkotyön kieltävistä sopimuksista. Tästä syystä kansalaispalvelusta ei olla otettu käyttöön missään ihmisoikeudet tunnustavassa maassa. Asia selitetään täällä, jos et vielä lukenut: http://akl-web.fi/asevelvollisuus/Kysymyksia_kansalaispalveluksesta

"Suomea sitoo ainakin kolme kansainvälistä ihmisoikeussopimusta, jotka ovat asian kannalta merkittäviä: Euroopan ihmisoikeussopimus (4. artikla), kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (8. artikla) sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimus pakkotyöstä (linkitetyssä dokumentissa s. 46). Kaikissa näistä kielletään rangaistuksen uhalla teettevä pakkotyö normaalioloissa. Kaikki sulkevat asevelvollisuutena suoritetun sotilaspalveluksen ja (ILO:n sopimusta lukuunottamatta) siitä kieltäytyville määrätyn vaihtoehtoisen palveluksen pakkotyön määritelmän ulkopuolelle, mutta esim. YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa poikkeama määritellään seuraavasti: "Ketään ei saa vaatia suorittamaan pakkotyötä tai muuta pakollista työntekoa (...) Tämän kohdan mukaisella pakkotyöllä ei tarkoiteta: (...) mitään asepalvelun luonteista palvelusta ja maissa, joissa tunnustetaan kieltäytyminen asepalveluksesta omantunnonsyistä, palvelua, joka lain mukaan vaaditaan omantunnonsyistä kieltäytyjältä."

Kansalaispalveluksen siviililuontoisessa suorittamisessa ei olisi kysymys "asepalveluksen luontoisesta palveluksesta" eikä omantunnon syistä kieltäyville tarjottavasta korvikepalveluksesta, koska siviililuontoisen palveluksen suorittaminen ei perustuisi vakaumukseen vaan valintaan - ja ainakin jossakin malleissa siviililuontoiseen palvelukseen voitaisiin ilmeisesti myös määrätä. Ihmisoikeussopimuksen muotoilu ei käsittääkseni ole sattumaa, vaan tarkoitus on ollut nimenomaan estää valtioita luomasta sellaisia pakollisia palvelujärjestelmiä, joilla pyöritetään huomattavia osia siviiliyhteiskunnan toiminnasta ilmaistyövoiman varassa.

Saksassa käytiin viime vuosikymmennellä varsin laajaa keskusteltua asevelvollisuuden tulevaisuudesta, minkä seurauksena järjestelmä lakkautettiin vuonna 2010. Yhtenä vaihtoehtona keskusteluissa esitettiin kansalaispalveluksen toteuttamista. Siitä kuitenkin luovuttiin - eräänä perusteena se, että se rikkoisi yllämainittuja sopimuksia."
 
Idea tuskin tulee menemään läpi, sillä Suomen täytyisi irtautua pakkotyön kieltävistä sopimuksista. Tästä syystä kansalaispalvelusta ei olla otettu käyttöön missään ihmisoikeudet tunnustavassa maassa. Asia selitetään täällä, jos et vielä lukenut: http://akl-web.fi/asevelvollisuus/Kysymyksia_kansalaispalveluksesta
"

Minä ymmärrän tämän nyt niin että sinä vastustat perustuslain 127. pykälässä määrättyä maanpuolustusvelvollisuutta:

Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään.

Tätä nimenomaista vääntöä voimme varmaan jatkaa toisessa ketjussa: Asevelvollisuuden pitää muuttua
Haluasin käyttää tätä keskustelua aloitteen aikaansaamiseksi.
 
Minä ymmärrän tämän nyt niin että sinä vastustat perustuslain 127. pykälässä määrättyä maanpuolustusvelvollisuutta

Ymmärrät väärin. Maanpuolustusvelvollisuudella ei voi perustella rauhan aikana säädettyä pakkotyötä. Vain asepalveluksen luontoinen palvelus ja omantunnon syistä kieltäyville tarjottava korvikepalvelus ovat ihmisoikeussopimuksissa sallittu pakkotyön muoto.
 
Sovitaanko @roopeluhtala että annat @Creidiki :n rauhassa jäsentää ehdotustaan tyrkyttämättä aseistakieltäytyjäliiton tulkintoja ILO:n ja muiden tahojen pakkotyösopimuksien pykälien poikkeuksien tulkinnasta? Tuskin tulet kenenkään mielipidettä muuttamaan inttämällä tähän ketjuun. Myönsit sinä tai et niin jos tahtoa on, on aina mahdollisuus rakentaa lakitekninen paketti joka sallisi tämän ja monta muuta asiaa.

"Ketään ei saa vaatia suorittamaan pakkotyötä tai muuta pakollista työntekoa (...) Tämän kohdan mukaisella pakkotyöllä ei tarkoiteta: (...) mitään asepalvelun luonteista palvelusta ja maissa, joissa tunnustetaan kieltäytyminen asepalveluksesta omantunnonsyistä, palvelua, joka lain mukaan vaaditaan omantunnonsyistä kieltäytyjältä."

Kansalaispalveluksen siviililuontoisessa suorittamisessa ei olisi kysymys "asepalveluksen luontoisesta palveluksesta" eikä omantunnon syistä kieltäyville tarjottavasta korvikepalveluksesta, koska siviililuontoisen palveluksen suorittaminen ei perustuisi vakaumukseen vaan valintaan - ja ainakin jossakin malleissa siviililuontoiseen palvelukseen voitaisiin ilmeisesti myös määrätä. Ihmisoikeussopimuksen muotoilu ei käsittääkseni ole sattumaa, vaan tarkoitus on ollut nimenomaan estää valtioita luomasta sellaisia pakollisia palvelujärjestelmiä, joilla pyöritetään huomattavia osia siviiliyhteiskunnan toiminnasta ilmaistyövoiman varassa.

Esimerkiksi tuosta "asepalvelun luonteinen palvelu" -termistä voidaan tehdä jos jonkinmoisia tulkintoja, halusit tai et. On älyllistä epärehellisyyttä väittää, että sitä ei voitaisi tulkita myös siten, että sukupuolineutraali maanpuolustusvelvollisuus sisältäen siviili-infrastruktuurin tukitehtäviä menisi kokonaan käsitteen sisäpuolelle. Et ehkä halua että näin on, mutta se on asia sikseen.

Hyvä ajatus @Creidiki ! En kyllä odota, että tästä mitään muutosta tulisi, mutta tarpeellista keskustelua tällä voi saada aikaan ja mitä paremmin ehdotuksen pohjustaa ja julkistaa, sitä paremmin saa esille omia tulkintojaan veteen piirrettyjen viivojen suunnista.

Aiemmin viitatussa kansantaloustieteellisessä tehottomuudessa on aina jurppinut se, että kansantaloustieteilijöiden näkemys perustuu yksinkertaistuksiin, jotka eivät päde. Kansantaloustieteilijät kun olettavat mallissaan että euroilla ostetaan kuvitteellista hyödykettä nimeltä puolustuskyky, jota saa kaikissa malleissa X eurolla määrän Y.

Ruotsihan on tämän jo huomannut hieman ongelmalliseksi, koska rivijääkäri vitosen erinomaisen paskaan tehtävään ei huonolla palkalla löydykään riittävästi haluajia kun mukavamminkin tulee toimeen. Ameriikassa palkkaus ja edut ovat sikäläisittäin erinomaiset ja silti ei-upseeripolulle haluavasta aineksesta valtaosa on melko huonoa. Rauhan aikana on varaa vaatia kunnollista lukutaitoa ja huumetuomioiden puutteita, mutta sota-aikaan ei. On haastavaa arvioida mikä lisäarvo sillä on, että reservin jääkäreistä ja tykkimiehistä tietty %-osuus on filosofisotureita (ts. filosofian kandeja ja maistereita ja sotureita), mutta joku arvo silläkin varmaan on. Mielipide sitten sanoo onko positiivinen vai negatiivinen.
 
Helmikuussa voisi aloittaa sidosryhmiin vaikuttamisen, vilutuksen maksimoimiseksi otan omalle kontolle Vasemmistoliiton, Vihreät, Rauhanpuolustajat ja Sadankomitean.

Onko jollakulla jalkaa ovenvälissä RUL:ssa ja RES:ssä?

Entäs MPK?

Mites Kokkarit, Keskusta?

Demarit?

Löytyykö vapaaehtoisia vai pitääkö määrätä? :D

Jos järjestösihteerin kanssa varaa ajan tarpeeksi ajoissa on mahiksia päästä tapaamiseen naamakkain. Tavoite ei ole käännyttää järjestöä aloitteen kannalle vaan härnätä julkinen kannanotto. Otsikot ja some on se paikka jossa aloitteiden kohtalo määräytyy.
 
Vaikka kansalaispalvelus on mielestäni kaikilla kriteereillä huono ajatus, kannatan silti aloitteen tekemistä. Aloite varmasti herättää keskustelua, ja on kiinnostava nähdä ketkä lähtevät sen tukijoiksi.

Henkilötukijaksi kannattanee pyytää ainakin Pekka Haavistoa: http://yle.fi/uutiset/haavisto_yleisen_asevelvollisuuden_tilalle_kansalaispalvelus/7745584
Myös Seida Sohrabi: http://www.turkulainen.fi/artikkeli/254128-”myos-naisille-pakollinen-asevelvollisuus” ja Anette Karlsson ovat potentiaalisia tukijoita: http://anettekarlsson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/180567-miesten-asevelvollisus-ei-ole-nykypaivaa
 
Älkää nyt suotta hätäilkö ja muutenkin voisin hieman uusliberalistisesti nyt niin muodikkaalla amöriikan kielellä todeta, että hold joor horsis! Kyllä tällä menolla kokonaiset kansankerrokset saadaan vielä valjastettua palkattomaan orjatyöhön ilman mitään erillisiä kansalaisaloitteitakin eikä siihen kulu enää kauan aikaa. Vakansseja kyllä riittää kaikille halukkaille ja myös hieman vähemmän halukkaille.

Jokaisen kannattaa nyt huolehtia ensisijaisesti siitä, että säilyy itse henkilökohtaisesti hyväosaisena, joko osana virkamiesrälssiä tai muuten etuoikeutettujen parempiosaisten yhä harvenevassa porukassa. Kaikesta huolimatta palkankorotukset ja pitkät vuosilomatkaan eivät ole pahitteeksi. Tämä pätee aina ja suhdanteista riippumatta.
 
Aloitteen tekstin eka luonnos on valmis. Kommentteja pyydetään:
https://sites.google.com/site/kapalo2016/aloitteen-teksti

Kuka haluaa aloitteen vara-edustajaksi? @baikal @Honcho ?

Elähän hötkyile, pitää makustella tuo teksti oikein huolella.

Laamanator on selvästi kuullut vähän ohi tavallisen uutistarjonnan jotain niistä "uudistuksista", joita kotimaahan on tulossa. :rolleyes: On totta, että tarjolla tulee olemaan tietyille kansankerroksille ylimääräistä hophoppia ja selvää on, että työpaikkaa julkisella sektorilla ei kannata lähteä hevin vaihtamaan.
 
Tjoo. Makustellaan vielä vähän. Ehdotan ravakkaa keskustelua ensin.
 
Kansalaispalvelussa ei ole järkeä, mm. syistä mitä Luhtala sanoi.

Toinen aspekti on kansallisvaltioiden katoaminen ja työn pirstaloituminen. Jos ei ole kansallisvaltiota, ei ole asevelvollisuutta. EUn tavoite on kansallisvaltioiden kadottaminen. Asevelvollisuus pysynee pystyssä vielä jonkun aikaa, mutta selvää on, että se katoaa. Työelämän pirstaloituminenkin tukee ammattiarmeijaa. Ammattiarmeija tuo yhden lisävaihtoehdon kiristyvälle työelämälle. Työttömäksi jäävät saavat ammattiarmeijasta yhden uuden urapolun ja ansaintamahdollisuuden.
 
Onhan näitä ollut ja toimiva lobbausjärjestö on jo olemassa. Pitäisikö kiinnostuneiden voimat kuitenkin yhdistää?

Käsittääkseni ainakin Pekka Haavisto ja Tarja Halonen ovat suhtautuneet myönteisesti kansalaispalveluun, jossa sitten opeteltaisiin kansalaistaitoja ja sammutusta, kuunneltaisiin jotain kehitystyöluentoja ja sitten joku hirveän halukas voisi saada vähän malliksi asekoulutustakin.

Tämä yhdistys on toiminut jo kuusi vuotta:

http://www.kansalaispalvelu.fi/wordpress/

Yhdistyksen jäsenten kanssa voisi jopa hioa aloitetta:

http://www.kansalaispalvelu.fi/wordpress/?page_id=132
 
On totta, että tarjolla tulee olemaan tietyille kansankerroksille ylimääräistä hophoppia ja selvää on, että työpaikkaa julkisella sektorilla ei kannata lähteä hevin vaihtamaan.

Eräs pitkän linjan pankkimies vihjaisi, että kannattaa hetken aikaa keskittyä pitämään henkilökohtainen talous kunnossa, jos vain mahdollista.
 
Aloitteen tekstin eka luonnos on valmis. Kommentteja pyydetään:
https://sites.google.com/site/kapalo2016/aloitteen-teksti

"Lisäksi lakia muutettaisiin siten että vapautus asevelvollisuudesta rauhan aikana voidaan myöntää henkilölle jonka voidaan katsoa toimivan alaikäisen lapsen pääasiallisena hoivaajana."

Kahden lapsen vanhempien kannattaa siis näennäisesti erota siten, että kumpikin alkaa toimia yhden lapsen päätoimisena hoivaajana, jolloin kumpikin vanhemmista saa vapautuksen. Noh, onhan toisaalta nykyjärjestelmässäkin vääristyneitä kannustimia, nyt kannattaa pössytellä kannabista tai esittää hullua vapautuksen saadakseen.

Tässä muuten Liberan tutkimusjohtajan taloustieteellinen näkemys asiasta: http://www.libera.fi/blogi/asevelvollisuuden-hinta/

"Entä mitä ihmisten hyvinvoinnin huomioonottava ajattelu sanoo varusmiespalvelun muuttamisesta yleisemmäksi yhdyskuntapalveluksi ja ulottamista kaikkiin nuoriin, myös naisiin? Tätähän aina silloin tällöin ehdotetaan. Kaikkien määrääminen yhdyskuntapalveluun olisi käsittämätöntä tuhlausta. Varusmiesten lisäksi kaikki muutkin nuoret joutuisivat viettämään vuoden elämästään pakkotyössä. Kaikkien nuorten elämää varastettaisiin, ilman että siihen olisi mitään maanpuolustuksen kaltaista pakottavaa tarvetta."
 
Jutustelin Skypessä Vihreiden puoluesihteerin kanssa, kuulemma puolueessa on kahta linjaa asevelvollisuuden suhteen. Toinen on kokonaan vapaaehtoisuuteen nojaava ja toinen on kansalaispalvelua kannattava, mutta kaiken kaikkiaan aloite voisi saada siellä kaikupohjaa.
 
Back
Top