Ammattisotilas: "Niinistö sohaisi muurahaispesään"

Tvälups

Ylipäällikkö
http://ammattisotilas.wordpress.com/2012/10/17/niinisto-sohaisi-muurahaispesaan/

Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö (ps) avasi keskustelun Upseerien lentolisästä hallitukselle tekemällään kirjallisella kysymyksellä. Sohaisullaan Niinistö ei tainnut tietää minkä Pandoran lippaan avasi, mutta ihailen miehen (tyhmän?)rohkeutta. Upseerien lentolisä on ollut vaiettu tabu, johon kukaan puolustusministeri tai PV:n komentaja ei ole halunnut tikullakaan koskea.

Itse lentolisä on tarkoitettu kompensoimaan palkkauksellista epätasa-arvoa siviililentäjiin verrattuna sekä myöskin kompensoimaan poikkeuksellisen pitkiä palvelussitoumuksia, joiden rikkomisesta voi seurata yksilölle jopa kuusinumeroinen summa euroja. Ennen kuin muodostatte liian vahvaa näkökulmaa lentolisästä, suosittelen lukemaan myös asialliset kommentit Niinistön kysymykseen Uuden Suomen Puheenvuorosta.

Toisin kuin Lentäjäyhdistyksen puheenjohtaja antaa ymmärtää, lentolisäjärjestelmässä on hieman mätääkin. Sitä nimittäin todellisuudessa nauttii henkilöitä, joiden rauhan- tai sodan ajan työtehtävät nyt tai näkyvissä olevassa tulevaisuudessakaan ei edellytä aktiivista lentopalvelusta potkurikoneen puikoissa. On myös kyseenalaista kuinka paljon laivuepalveluksen läpikäynyt ja esikuntaan paperinpyörittelijäksi juurtunut lentoupseeri enää lisää tai ylläpitää omassa tehtävässään tarvittavaa ammattitaitoa kiepauttamalla Pilatuksella siirtolennon Tikkakoskelta Mikkelin kautta Helsinkiin.

Lentolisäjärjestelmää kokonaisuudessaan ei siis missään nimessä tule poistaa, mutta todella kriittisesti tulee tarkastella kenen rauhan- tai sodan ajan pätevyys edellyttää tämänkaltaista lentotuntuman ylläpitoa. Kun suuruusluokkia verrataan, lentolisäjärjestelmällä oltaisiin rahoitettu esimerkiksi Pohjois-Karjalan Prikaatin ja Pioneerirykmentin olemassaolo, kyse on siis merkittävästä rahasummasta.

Niinistö ei ottanut kantaa myöskään muuhun Ilmavoimien lisäjärjestelmään, jota pitäisi vieläkin tiukemmalla kammalla seuloa. Ilmavoimissahan on olemassa myös lennonvarmistuslisä ja vastuu- ja vaaralisä. Mielenkiintoista kyllä, meri- tai maavoimissa palveleva ammattisotilas ei näistä lisistä nauti vaikka hänen työtehtävänsä koskisivat lennonvarmistusta. Uskallan väittää että jokainen varusmieskouluttaja tai yksikön päällikkö on myös sekä vastuullisessa että vaarallisessa tehtävässä, kun isänmaan pahnanpohjimmaisille johdetaan esimerkiksi taisteluammuntoja tai käsikranaatin heittoharjoituksia. Syytä on myös kyseenalaistaa järjestelmää, jossa ilmavoimien lisäjärjestelmän piiriin päässyt henkilö saa edelleen ko. lisää vaikka hänen musta- tai harmaapukuinen edeltäjänsä samassa tehtävässä ei sitä saa. Palkkatasa-arvo ei siis toteudu tältä osin PV:n sisällä.

Valitettavasti puolustusvoimauudistuksessa sotilaat kautta isänmaan tulevat kokemaan palkka-inflaation. Totuus nimittäin on, että 1.1.2015 tulee todella monen kuukausipalkka putoamaan. Pitäen tämä mielessä, on vaikea perustella miksi Ilmavoimat pitäisi olla ainoa puolustushaara, jossa palkkakehitys jatkuu positiivisena, kuten Petteri Puusa vastineessaan esitti.

Sitten lopuksi, kenenkään ammattisotilasveljen palkka ei ole minulta pois, enkä ole itse kokenut vääryyttä työskennellessäni eripukuisten kanssa. Jos olisin rahan perässä, olisin jo ihan muussa firmassa töissä. Tämä mielessäpitäen, toivon hyvää syksyä kaikille lentoupseereille, tiedän että tehtäviinne ei joka jamppa kykene, en ainakaan minä.
 
Valitettavasti totta mutta minkäs teet. Esimerkiksi Sergein kouluttajat tuskin saavat Emirates lentoyhtiöltä työtarjouksia ilmavoimien lentäjien tapaan.
 
Saattaapa olla siviilipuolen lentäjillä palkkojen leikkaukset edessä ihan lähitulevaisuudessa, joten lentolisät tulevat senkin takia olemaan kyseenalaisia.
 
Rakenteet puretaan, SA-tehtävistä luovutaan, puolustuksen alasajo on tosiasia. Saavutetut palkkaedut ja virkaasemat ovat se viimeinen linnake, jota pv puolustaa...

Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - upseeriliiton.
 
KK 753/2012 vp - Jussi Niinistö /ps
Ilmavoimien upseereille maksettava lentolisä
Eduskunnan puhemiehelle

Puolustusvoimauudistuksen yhtenä tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja. Vuoteen 2015 mennessä puolustushallinnosta katoaa yli 2 000 tehtävää. Kuluvan kuun alussa julkistettujen tietojen mukaan puolustusvoimissa joutuu "muutoksen kohteeksi", siis irtisanomisuhan alle, tässä vaiheessa 865 henkeä. Heistä valtaosa, 735 henkeä, on siviileitä ja loput 130 sotilaita.

Henkilöstökulusäästöjä on mahdollista tehdä muutenkin kuin irtisanomalla pääasiassa matalapalkkaisia siviilinaisia. Yksi mahdollisuus on ottaa tarkasteluun puolustusvoimien lentävän henkilöstön lentolisä.

Lentäjien palkat ovat merkittävästi muiden upseerien palkkoja suuremmat. Tämä johtuu lentäjille maksettavista lentolisistä. Ilmavoimissa palvelevalle upseerille maksetaan noin 1 750-2 750 euron suuruinen lentolisä kuukaudessa, mikäli hän lentää kalenterikuukauden aikana vähintään kaksi tuntia. Merkittävä osa ohjaajakoulutetuista upseereista lentää lentolisään oikeuttavat kaksi lentotuntia kuukaudessa, vaikka heidän sodan tai rauhanajan tehtävänsä ei sitä edellyttäisikään.

Käytännössä monet toimistotehtäviin siirtyneet ohjaajaupseerit lentävät nämä lisään vaadittavat tunnit yhteys- tai harjoituskoneilla vain saadakseen tämän palkanlisän. Äärimmäisenä esimerkkinä lentolisää maksetaan Pääesikunnassa palvelevalle kenraalille tai everstille, jolla on tausta Ilmavoimissa ja ohjaajakoulutus ja joka lentää vaadittavat muutamat lentotunnit. Näin lentolisä on muuttunut lentäjäupseereille automaattiseksi palkanlisäksi.

Erikoista on lisäksi se, että lentolisään vaadittavat lentotunnit voi lentää takautuvasti jopa kolmen kuukauden ajalta. Tammikuussa lentämättä jääneet tunnit voi siis lentää vasta huhtikuussa ilman, että menettää tammikuun lentolisää! Saamani palautteen mukaan on vaarana, että lentolisään vaadittavat lentotunnit ohjaavat Ilmavoimien lentotoimintaa.

Lentolisäjärjestelmä on aikanaan luotu, jotta puolustusvoimilta lentäjiksi valmistuneet eivät olisi siirtyneet liikelentoyhtiöiden palvelukseen. Alkuperäisenä tavoitteena oli nimenomaan pitää operatiivisissa tehtävissä olevat lentäjät Puolustusvoimien palveluksessa. Puolustusvoimien nykyisen soveltamiskäytännön mukaan alkuperäinen tarkoitus on osittain hämärtynyt.

Lentolisäjärjestelmä maksaa puolustusvoimille pelkkinä lisäpalkkioina miljoonia euroja vuodessa, saamieni tietojeni mukaan mahdollisesti jopa noin 10 miljoonaa euroa vuodessa.

Nykyisessä taloustilanteessa, jossa puolustusvoimiin kohdistuu mittavia säästövaatimuksia, tulisi lentävän henkilöstön lentolisän maksatus rajata vain suoranaisesti ohjaajatehtävissä olevaan henkilöstöön. Nyt tulisi huolehtia siitä, että lisää maksettaisiin vain niille, joiden rauhan- tai sodanaikainen tehtävä todella vaatii lentotaidon ylläpitämistä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin, jotta puolustusvoimien lentävälle henkilökunnalle maksettavaa lentolisää maksetaan vain niille upseereille, joiden rauhan- tai sodanaikainen tehtävä todella vaatii lentotaidon ylläpitämistä?

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2012
Jussi Niinistö /ps
 
Tvälups kirjoitti:
Niinistö ei ottanut kantaa myöskään muuhun Ilmavoimien lisäjärjestelmään, jota pitäisi vieläkin tiukemmalla kammalla seuloa. Ilmavoimissahan on olemassa myös lennonvarmistuslisä ja vastuu- ja vaaralisä. Mielenkiintoista kyllä, meri- tai maavoimissa palveleva ammattisotilas ei näistä lisistä nauti vaikka hänen työtehtävänsä koskisivat lennonvarmistusta.

Tämä ei tietääkseni pidä paikkaansa vaan myös maavoimissa toimivan henkilön on täysin mahdollista saada lennonvarmistusvastuulisää, jos tehtäviin oikeasti kuuluu lennonvarmistus (käytännössä helikopteritoimintaan liittyvä lennonvarmistus). Merivoimissa ei taida palvella ketään, jonka työtehtäviin kuuluisi lennonvarmistus ja eihän merivoimilla edes ole lentokalustoa. Ehkäpä Ammattisotilaalla ei ole ihan tarkkaa käsitystä, mitä lennonvarmistus on ja mitä lennonvarmistusvastuulisä koskee.
 
Tvälups kirjoitti:
Rakenteet puretaan, SA-tehtävistä luovutaan, puolustuksen alasajo on tosiasia. Saavutetut palkkaedut ja virkaasemat ovat se viimeinen linnake, jota pv puolustaa...

Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - upseeriliiton.

Ydintoiminnot on turvattava.

Ihan silkkaa sanonko mitä.
 
Tuntematta tarvetta ja ottamatta kantaa "turhaan lentämiseen", niin olen useammassakin tapauksessa törmännyt tilanteeseen, jossa reppureille (myyntiedustajielle) on maksettu huonoa peruspalkkaa ja myyntibonukset ovat olleet epärealiststisen korkealla. Reppurit, joilla on ollut omat autot, ovat sitten ajelleet myyntipiiriään ristiin rastiin, ja keränneet sitten kilometrikorvauksia, jotka ovat kokeneet kannattaviksi. Myyntijohdon vaihduttua tällainen turha matkailu onkin sitten loppunut. Ajatuksena tuo "turha lentäminen" ei siis ole mahdoton.

Siellä Uuden Suomen palstalla asiaa kommentoimineen ammattiyhdistyspomon kirjoitus sisältää ihan ymmärrettävää perustelua tulotason romahtamisesta, mutta kuten Juke totesi siellä Ammattisotilaan blogin kommentissaan, stay-bonukset ominaan ja muut ominaan.

Tässähän voisi olla paikka jossa pidetään henkilöstö nuorena... Tarvittaville maksetaan stay-bonusta ja muut lentäjät pääsevät tienaamaan mannaa siviilikoneiden puikoissa...

(Asiasta en kyllä oikeasti tiedä mitään.)
 
Merten sheriffi kirjoitti:
Mites Ranger lennokkien ohjaajien laita?

En ole varma mutta Oulussa oli 10 kiloinen 8 potkurinen helizydeemi taivaalla joka kuvasi kaupunkia ilmasta...pilotti ja laite oli Eestistä...Virosta mikä se nyt on. Epäilen ettei tehnyt sitä ilmaiseksi.

Itse lensin ekaa maamme 1/12 kokoista Me-109 G-6 mallia 1990...ihan ilman palkkaa Jämilläkin. Siihen ei pysty monikaan pailotti.
 
Back
Top