EU:n sotilastiedustelun päällikkö: Paraskaan tiedustelu ei pysty estämään yksittäisiä terroritekoja

Umkhonto

Ylipäällikkö
Ulkomaat 9.12.2015 klo 12:35
EU:n sotilastiedustelun päällikkö: Paraskaan tiedustelu ei pysty estämään yksittäisiä terroritekoja
EU:n sotilastiedustelun suomalainen päällikkö Georgij Alafuzoff pitää tiedustelun suurimpana haasteena informaation hallintaa. Tiedustelutietoa kerätään valtava määrä, mutta sitä ei välttämättä jaeta kaikkien kesken.

EU:n sotilastiedustelun päällikkö Georgij Alafuzoff. Kuva: Yle
Bryssel

Kontra-amiraalin asuun sonnustautuneen tiedustelujohtajan kädenpuristus on jämäkkä.

Tapaamme Brysselin hallintokorttelissa, jossa sijaitsevat myös EU:n ulkosuhdehallinnon toimitilat. EU:n tiedustelutoiminta tapahtuu EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin alaisuudessa. Tiedustelukeskuksen tiloihin ei TV-kameralla kuitenkaan ole asiaa. Tapaamme turvallisesti kadulla.

Suomella on vankka yliedustus EU:n tiedustelujohdossa. Siviilitiedustelua vetää Ilkka Salmi, sotilastiedustelua puolestaan Georgij Alafuzoff.

Ilkka Salmi siirtyy vuodenvaihteessa tiedusteluvirasta EU:n turvallisuusjohtajaksi. Alafuzoffin kolmivuotinen pesti päättyy puolestaan ensi vuoden huhtikuussa. Amiraali seuraa silmä tarkkana Suomen suojelupoliisin päällikön viran täyttöä nyt, kun siitä virkavapaalla ollut Salmi ei palaakaan Suomeen.


Belgian armeijan sotilas vartioimassa EU:n ulkosuhdehallinnon rakennusta. Kuva: Yle
Terrorismi tuli Eurooppaan
Olisiko Pariisin tuhoisat terrori-iskut 13. marraskuuta tai venäläisen matkustajakoneen pudottaminen pommilla pari viikkoa aiemmin onnistuttu estämään paremmalla tiedustelulla? Tämä kysymys on pakko esittää EU:n sotilastiedustelun päällikölle.

– Tiedustelu on aina yllätetty, niin kuin koko muukin yleisö, ei näitä yksittäisiä tapahtumia voi ennakolta kukaan estää, vastaa Alafuzoff.

Hänen mielestään tiedustelun suurimmat haasteet liittyvät informaation hallintaan. Tietoa on valtavasti, mutta verifioitua informaatiota ei onnistuta jakamaan kaikkien kesken. Tiedon asemoiminen ja oikeaksi todentaminen ovat suurin haaste.

Alafuzoffin mukaan tiedustelun rooli on ennakkovaroituksen antamisessa ja päivän tilanteen arvioimisessa. Tiedustelu ei hänen mukaansa anna neuvoja, mutta se pyrkii antamaan objektiivisen ja totuudenmukaisen tilannekuvan.

Tiedustelu on jakamaton kokonaisuus
EU:ssa siviili- ja sotilastiedustelu tekevät hyvin läheistä yhteistyötä. 80 prosenttia kaikista tiedusteluraporteista syntyy yhteistyöllä.

Alafuzoffin mukaan näin pitäisi olla myös EU:n jäsenmaissa. Tiedustelu on yksi kokonaisuus, poliittisia asioita ei ratkaista ilman sotilaalllista taustaa eikä sotilasasioita ratkaista ilman poliittista päätöstä.

Suomen tiedustelulainsäädäntö on Alafuzoffin mukaan jäljessä muusta kehityksestä. Suomi tarvitsisi hänen mielestään selkeän ohjeistuksen, jotta tiedustelualan ammattilaiset tietäisivät, mitä tehdään ja mikä on kokonaistavoite.

Suomessa on korostettu verkkotiedustelun merkitystä. Alafuzoffin mielestä verkkotiedustelu on yksi tärkeistä asioista, mutta yhtä tärkeätä on kokonaistiedustelu. Suomen kokonaismaanpuolustus luo Alafuzoffin mukaan hyvän pohjan siviili- ja sotilasyhteisöjen yhteistyölle.


Armeijan ajoneuvoja Brysselin ydinkeskustassa. Kuva: Yle
Anonyymit hakkerit uusi ilmiö
Verkkomaailmassa uusi ilmiö ovat anonyymit hakkerit, jotka sanovat sulkeneensa satoja terroristijärjestö Isisin propagandasivuja.

Alafuzoffin mielestä tällaisten yksittäisten hakkerien merkitys on noussut selkeästi esiin. Sosiaalinen tietoverkko on sekä kohdealue että tutkimuksen kohde. Alafuzoffin mukaan tiedustelu joutuu ja pyrkii selvittämään sosiaalisen verkoston toiminnan.

Hybridisodankäynnin haasteet
Naton äskeisessä ulkoministerikokouksessa oli näkyvästi esillä hybridisodankäynti. Miten hyvin EU ja Nato ovat valmistautuneet hybridisotaan?

– Hybridisotaan ollaan valmistauduttu, jos hybridisodankäynti ymmärretään sillä tavoin kuin se esimerkiksi Suomessa on ymmärretty, sanoo Alafuzoff. Kokonaismaanpuolustus on selkeästi tarkoitettu hybridi- eli monenlaisten uhkien torjuntaan. Monissa EU- ja Nato-maissa sotilas- ja siviiliyhteisöt ovat kauempana toisistaan, joten paljon on vielä tekemistä.

Hybridihyökkäyksessä vaikeimmin torjuttavat uhat ovat Alafuzoffin mukaan informaatiosodankäyntiin liittyviä. Täysin oikea tilannekuva puuttuu usein, ja väärän tilannekuvan seurauksena tehdyt päätökset eivät johda parhaaseen tulokseen.

Millaisia erikoisjoukkoja vaatii hybridisodankäynti? Alafuzoffin mukaan hybridipuolustus sisältää informaatiosodankäyntiin, tietoverkkosodankäyntiin ja muuhun uuden alan sodankäyntiin koulutettuja joukkoja.

http://yle.fi/uutiset/eun_sotilasti...ty_estamaan_yksittaisia_terroritekoja/8508873
 
Ulkomaat 9.12.2015 klo 12:35
EU:n sotilastiedustelun päällikkö: Paraskaan tiedustelu ei pysty estämään yksittäisiä terroritekoja
EU:n sotilastiedustelun suomalainen päällikkö Georgij Alafuzoff pitää tiedustelun suurimpana haasteena informaation hallintaa. Tiedustelutietoa kerätään valtava määrä, mutta sitä ei välttämättä jaeta kaikkien kesken.

EU:n sotilastiedustelun päällikkö Georgij Alafuzoff. Kuva: Yle
Bryssel

Kontra-amiraalin asuun sonnustautuneen tiedustelujohtajan kädenpuristus on jämäkkä.

Tapaamme Brysselin hallintokorttelissa, jossa sijaitsevat myös EU:n ulkosuhdehallinnon toimitilat. EU:n tiedustelutoiminta tapahtuu EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin alaisuudessa. Tiedustelukeskuksen tiloihin ei TV-kameralla kuitenkaan ole asiaa. Tapaamme turvallisesti kadulla.

Suomella on vankka yliedustus EU:n tiedustelujohdossa. Siviilitiedustelua vetää Ilkka Salmi, sotilastiedustelua puolestaan Georgij Alafuzoff.

Ilkka Salmi siirtyy vuodenvaihteessa tiedusteluvirasta EU:n turvallisuusjohtajaksi. Alafuzoffin kolmivuotinen pesti päättyy puolestaan ensi vuoden huhtikuussa. Amiraali seuraa silmä tarkkana Suomen suojelupoliisin päällikön viran täyttöä nyt, kun siitä virkavapaalla ollut Salmi ei palaakaan Suomeen.


Belgian armeijan sotilas vartioimassa EU:n ulkosuhdehallinnon rakennusta. Kuva: Yle
Terrorismi tuli Eurooppaan
Olisiko Pariisin tuhoisat terrori-iskut 13. marraskuuta tai venäläisen matkustajakoneen pudottaminen pommilla pari viikkoa aiemmin onnistuttu estämään paremmalla tiedustelulla? Tämä kysymys on pakko esittää EU:n sotilastiedustelun päällikölle.

– Tiedustelu on aina yllätetty, niin kuin koko muukin yleisö, ei näitä yksittäisiä tapahtumia voi ennakolta kukaan estää, vastaa Alafuzoff.

Hänen mielestään tiedustelun suurimmat haasteet liittyvät informaation hallintaan. Tietoa on valtavasti, mutta verifioitua informaatiota ei onnistuta jakamaan kaikkien kesken. Tiedon asemoiminen ja oikeaksi todentaminen ovat suurin haaste.

Alafuzoffin mukaan tiedustelun rooli on ennakkovaroituksen antamisessa ja päivän tilanteen arvioimisessa. Tiedustelu ei hänen mukaansa anna neuvoja, mutta se pyrkii antamaan objektiivisen ja totuudenmukaisen tilannekuvan.

Tiedustelu on jakamaton kokonaisuus
EU:ssa siviili- ja sotilastiedustelu tekevät hyvin läheistä yhteistyötä. 80 prosenttia kaikista tiedusteluraporteista syntyy yhteistyöllä.

Alafuzoffin mukaan näin pitäisi olla myös EU:n jäsenmaissa. Tiedustelu on yksi kokonaisuus, poliittisia asioita ei ratkaista ilman sotilaalllista taustaa eikä sotilasasioita ratkaista ilman poliittista päätöstä.

Suomen tiedustelulainsäädäntö on Alafuzoffin mukaan jäljessä muusta kehityksestä. Suomi tarvitsisi hänen mielestään selkeän ohjeistuksen, jotta tiedustelualan ammattilaiset tietäisivät, mitä tehdään ja mikä on kokonaistavoite.

Suomessa on korostettu verkkotiedustelun merkitystä. Alafuzoffin mielestä verkkotiedustelu on yksi tärkeistä asioista, mutta yhtä tärkeätä on kokonaistiedustelu. Suomen kokonaismaanpuolustus luo Alafuzoffin mukaan hyvän pohjan siviili- ja sotilasyhteisöjen yhteistyölle.


Armeijan ajoneuvoja Brysselin ydinkeskustassa. Kuva: Yle
Anonyymit hakkerit uusi ilmiö
Verkkomaailmassa uusi ilmiö ovat anonyymit hakkerit, jotka sanovat sulkeneensa satoja terroristijärjestö Isisin propagandasivuja.

Alafuzoffin mielestä tällaisten yksittäisten hakkerien merkitys on noussut selkeästi esiin. Sosiaalinen tietoverkko on sekä kohdealue että tutkimuksen kohde. Alafuzoffin mukaan tiedustelu joutuu ja pyrkii selvittämään sosiaalisen verkoston toiminnan.

Hybridisodankäynnin haasteet
Naton äskeisessä ulkoministerikokouksessa oli näkyvästi esillä hybridisodankäynti. Miten hyvin EU ja Nato ovat valmistautuneet hybridisotaan?

– Hybridisotaan ollaan valmistauduttu, jos hybridisodankäynti ymmärretään sillä tavoin kuin se esimerkiksi Suomessa on ymmärretty, sanoo Alafuzoff. Kokonaismaanpuolustus on selkeästi tarkoitettu hybridi- eli monenlaisten uhkien torjuntaan. Monissa EU- ja Nato-maissa sotilas- ja siviiliyhteisöt ovat kauempana toisistaan, joten paljon on vielä tekemistä.

Hybridihyökkäyksessä vaikeimmin torjuttavat uhat ovat Alafuzoffin mukaan informaatiosodankäyntiin liittyviä. Täysin oikea tilannekuva puuttuu usein, ja väärän tilannekuvan seurauksena tehdyt päätökset eivät johda parhaaseen tulokseen.

Millaisia erikoisjoukkoja vaatii hybridisodankäynti? Alafuzoffin mukaan hybridipuolustus sisältää informaatiosodankäyntiin, tietoverkkosodankäyntiin ja muuhun uuden alan sodankäyntiin koulutettuja joukkoja.

http://yle.fi/uutiset/eun_sotilasti...ty_estamaan_yksittaisia_terroritekoja/8508873


Tekevälle sattuu ja tapahtuu kun informaatiota on "liikaa" tai "liian vähän"...?

https://fi.wikipedia.org/wiki/Georgij_Alafuzoff


Ukrainan kriisin aika 2014

Alafuzoff antoi Yleisradiolle haastattelun, jossa kertoi että Ukrainassa ei ollut Venäjän sotilaita tai kansalaisia, eivätkä Venäjän asevoimat olleet sekaantuneet konfliktiin. Venäjällä mm. Rossijskaja Gazetantoimittaja ylisti tämän jälkeen Alafuzoffin näkemystä. Brysselissä oltiin varmoja, että Yleisradiolle antamansa haastattelun aikoihin Alafuzoff tiesi, että Itä-Ukrainassa olivat liikkeellä samat Venäjän armeijan erikoisjoukot kuin paria viikkoa aiemmin Krimillä. Seurauksena EU:n korkea edustaja Catherine Ashtonotti Alafuzoffin lausunnot tarkistettaviksi.[13]

Myöhemmin YLE:n huhtikuisesta haastattelusta kysyttäessä Alafuzoff on ollut kiusaantunut asiasta. "Olin rehellinen, kun annoin arvion silloin. Pyrimme tuolla hetkellä objektiiviseen analyysiin. Ja nyt näin jälkeenpäin ajateltuna olen saattanut olla väärässä", hän toteaa kysyttäessä venäläisistä joukoista Ukrainassa. "Miksi olisin hämännyt tai harhauttanut? Me pyrimme totuudenmukaisuuteen emmekä hämää tietoisesti julkisuuden kautta. Informaatiosodankäynti ei kuulu meille", Alafuzoff vakuuttaa. Hän jatkaa, että Ukrainan kriisin hoidossa on tehty lukuisia virheitä: "Ukraina on esimerkki siitä, miten poliittisia päätöksiä Euroopassa on voitu tehdä liian nopeasti ja vajavaisin tiedoin".[14]
 
Tekevälle sattuu ja tapahtuu kun informaatiota on "liikaa" tai "liian vähän"...?

https://fi.wikipedia.org/wiki/Georgij_Alafuzoff


Ukrainan kriisin aika 2014

Alafuzoff antoi Yleisradiolle haastattelun, jossa kertoi että Ukrainassa ei ollut Venäjän sotilaita tai kansalaisia, eivätkä Venäjän asevoimat olleet sekaantuneet konfliktiin. Venäjällä mm. Rossijskaja Gazetantoimittaja ylisti tämän jälkeen Alafuzoffin näkemystä. Brysselissä oltiin varmoja, että Yleisradiolle antamansa haastattelun aikoihin Alafuzoff tiesi, että Itä-Ukrainassa olivat liikkeellä samat Venäjän armeijan erikoisjoukot kuin paria viikkoa aiemmin Krimillä. Seurauksena EU:n korkea edustaja Catherine Ashtonotti Alafuzoffin lausunnot tarkistettaviksi.[13]

Myöhemmin YLE:n huhtikuisesta haastattelusta kysyttäessä Alafuzoff on ollut kiusaantunut asiasta. "Olin rehellinen, kun annoin arvion silloin. Pyrimme tuolla hetkellä objektiiviseen analyysiin. Ja nyt näin jälkeenpäin ajateltuna olen saattanut olla väärässä", hän toteaa kysyttäessä venäläisistä joukoista Ukrainassa. "Miksi olisin hämännyt tai harhauttanut? Me pyrimme totuudenmukaisuuteen emmekä hämää tietoisesti julkisuuden kautta. Informaatiosodankäynti ei kuulu meille", Alafuzoff vakuuttaa. Hän jatkaa, että Ukrainan kriisin hoidossa on tehty lukuisia virheitä: "Ukraina on esimerkki siitä, miten poliittisia päätöksiä Euroopassa on voitu tehdä liian nopeasti ja vajavaisin tiedoin".[14]

En tunne miestä tai mainetta mutta minua vaan jotenkin hämmentää että miten on mahdollista että tällaisella taustalla oleva henkilö voi työskennellä EU:n korkeassa virassa tai ylipäätään suomen puolustusvoimien tiedustelussa?!
Nämä kaksi seikkaa alleviivaavat tätä kysymystä:
1950-luvulla Alafuzoffin suku piti kiinni venäläisyydestään ja Georgij sai venäläisen kasvatuksen. Hän meni kolmivuotiaana Helsingin suomalais-venäläisen koulun esikouluun. 17-vuotiaana hän kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin suomalais-venäläisen koulun lukiosta ja pääsi opiskelemaan venäjän kieltä sekä teoreettista filosofiaa Helsingin yliopistoon.

Vuonna 1997 Alafuzoff aloitti opintonsa Venäjän yleisesikunta-akatemiassa Moskovassa ensimmäisenä suomalaisena upseerina 20 vuoteen. Venäjän yleisesikunta-akatemia on Venäjän arvostetuin, vaativin ja korkealuokkaisin sotilasakatemia, josta Alafuzoff valmistui erinomaisin arvosanoin. Yleisesikunta-akatemian seinässä on marmoritaulu, johon kirjoitettu vuoden 1999 luokan priimusten nimet.[7] Alafuzoff oli valkovenäläisen upseerin lisäksi ainut ulkomaalainen priimus tuolla luokalla.

Vahvensin vielä Bushmasterin lainauksen yhtä kohtaa. Missä kohtaa ko. henkilö mainitsee että VENÄJÄ ON TOIMINUT VÄÄRIN?! KUKA on tehnyt väärin? EU:n syytäkö on sitten se että Venäjä miehitti Krimin??!! Kuullostaa trollaukselta minusta ja selvimmästä päästä!
Ehkä hänen on parempi olla soimaamatta Äiti-Venäjää ettei priimusarvo häviä taulusta....
 
Olisihan "oma mies" tuollaisella paikalla toki Moskovalle varsinainen herkkupala, mutta tokkopa lännessä nyt aivan ölliköitä ollaan näissä asioissa. Tosin kun kyseessä on tiedustelu, niin mistään en olisi aivan varma.
 
Georgijlle on sattunut muitakin lapsuksia uransa aikana. Hyvinhän tuo on kuitenkin pärjännyt.

Kun itse jutussa on alaotsikko "Terrorismi tuli Eurooppaan", voi sen ottaa enemmän huumorina kuin millään lailla vakavasti otettavana uutisointina.
 
Tekevälle sattuu ja tapahtuu kun informaatiota on "liikaa" tai "liian vähän"...?

https://fi.wikipedia.org/wiki/Georgij_Alafuzoff


Ukrainan kriisin aika 2014

Alafuzoff antoi Yleisradiolle haastattelun, jossa kertoi että Ukrainassa ei ollut Venäjän sotilaita tai kansalaisia, eivätkä Venäjän asevoimat olleet sekaantuneet konfliktiin. Venäjällä mm. Rossijskaja Gazetantoimittaja ylisti tämän jälkeen Alafuzoffin näkemystä. Brysselissä oltiin varmoja, että Yleisradiolle antamansa haastattelun aikoihin Alafuzoff tiesi, että Itä-Ukrainassa olivat liikkeellä samat Venäjän armeijan erikoisjoukot kuin paria viikkoa aiemmin Krimillä. Seurauksena EU:n korkea edustaja Catherine Ashtonotti Alafuzoffin lausunnot tarkistettaviksi.[13]

Myöhemmin YLE:n huhtikuisesta haastattelusta kysyttäessä Alafuzoff on ollut kiusaantunut asiasta. "Olin rehellinen, kun annoin arvion silloin. Pyrimme tuolla hetkellä objektiiviseen analyysiin. Ja nyt näin jälkeenpäin ajateltuna olen saattanut olla väärässä", hän toteaa kysyttäessä venäläisistä joukoista Ukrainassa. "Miksi olisin hämännyt tai harhauttanut? Me pyrimme totuudenmukaisuuteen emmekä hämää tietoisesti julkisuuden kautta. Informaatiosodankäynti ei kuulu meille", Alafuzoff vakuuttaa. Hän jatkaa, että Ukrainan kriisin hoidossa on tehty lukuisia virheitä: "Ukraina on esimerkki siitä, miten poliittisia päätöksiä Euroopassa on voitu tehdä liian nopeasti ja vajavaisin tiedoin".[14]
Alafuzoffin puolustukseksi on sanottava että media vääristeli tämän kommenttia eikä hän missään vaiheessa sanonut että Itä-Ukrainassa EI OLE Venäjän erikoisjoukkoja.

– Itä-Ukrainassa ei ole suuria määriä venäläisiä sotilaita tai ihmisiä. Mutta on selvää, että vapaaehtosia, itse aloitteita ottavia venäläisiä on alueella varmasti. He ovat huolissaan kansalaisistaan, venäjää äidinkielenään puhuvista ihmisistä. En usko kuitenkaan, että sotilaallisesti Venäjä olisi vielä tällä hetkellä voimakkaasti sinne asemoitunut, sanoo Alafuzoff.

– Pääosin uskoisin, että kyseessä ovat ihmiset, jotka ovat alueella pysyvästi, asuvat siellä ja ovat vain tyytymättömiä menoon, Alafuzoff toteaa.

http://yle.fi/uutiset/eun_tiedustel...asemoitunut_sotilaallisesti_ukrainaan/7190544
 
Back
Top