HAKE 10 - Taisteluharjoitus

deeq

Kersantti
HYVÄT HAKE 10-HARJOITUKSEEN OSALLISTUJAT

Kevään kestänyt harjoitusrupeama huipentuu osaltamme Länsi-Suomen Sotilasläänin alueelliseen taisteluharjoitukseen, jossa mitataan niin joukkojen suorituskyky kuin joukko-osastojen onnistuminen koulutustehtävissään. HAKE 10 on Panssariprikaatin suunnittelu- ja johtovastuulla. Harjoitus on huolella valmisteltu yhteistoiminnassa siihen osallistuvien esikuntien ja joukkojen edustajien kanssa. Suunnittelussa ja valmisteluissa on pyritty takaamaan jokaiselle harjoittelevalle joukolle sodan ajan suorituskykyjä vastaavia tehtäviä jokaiselle päivälle.

Useasta joukosta lähes 3500 sotilasta.

Harjoitukseen osallistuu joukkoja Panssariprikaatista, Porin Prikaatista, Karjalan Prikaatista, Tykistöprikaatista, Utin Jääkärirykmentistä, Sotilaslääketieteen Keskuksesta ja Länsi-Suomen Johtamisjärjestelmäkeskuksesta. Harjoituksen painopiste on Pohjankankaan ja Hämeenkankaan alueilla Niinisalossa. Harjoituksen kokonaisvahvuus on lähes 3500 sotilasta - niin kantahenkilökuntaa, varusmiehiä kuin reserviläisiäkin.

Taisteluharjoituksessa päämääränä on harjoitella mekanisoidun taisteluosaston hyökkäystä ja valmiusprikaatin taistelua mekanisoitua vastustajaa vastaan sekä erikoisjoukkojen toimintaa. Taisteluharjoituksen painopisteet ovat joukkotuotannon mukaisten sodanajan tehtävien harjoittaminen, joukkojen tilanteenmukainen johtaminen, aselajien järjestelmien harjoittaminen sekä aselajien ja eri joukkojen välinen yhteistoiminta. Harjoitukseen liittyy niin ilmavoimien kuin maavoimienkin lentotoimintaa.

Kotiutuvien loppuhuipentuma

HAKE 10 on myös heinäkuun alussa kotiutuvien varusmiesten koulutuksen loppuhuipentuma. Harjoitukseen liittyy kiinteänä osana joukkojen koulutuksellisen sotakelpoisuuden arviointi ja mittaus.

Harjoitus on pitkäkestoinen ja vaativa. Harjoituksen rasittavuus alkaa tuntua muutaman ensimmäisen päivän jälkeen. Haluan painottaa palvelusturvallisuutta kaikessa toiminnassa. Sotakelpoisuus on osoitettava muistaen palvelusturvallisuuden asettamat vaatimukset. Palvelusturvallisuus ja liikenneturvallisuus menevät aina tilanteenmukaisuuden edelle. Turvallisuudesta emme tingi, väsyneenäkään!

Toinen keskeinen tekijä on huolenpito itsestä, kaverista ja käyttöön jaetusta sotavarustuksesta. Johtajien kaikilla tasoilla tulee pitää huolta alaisistaan. Säännöllinen nestetankkaus, syöminen, lepääminen ja kaluston huolto aina kun niihin on mahdollisuus pitävät kropan käynnissä, ajatukset kirkkaana ja taisteluvälineet toimintakunnossa.

Odotan varusmiehiltä oman koulutushaaran erityistaitojen osaamista ja hyvää yhteishenkeä. Toimitte pääosin sodan ajan kokoonpanoissa, joissa olette harjoitelleet jo jonkin aikaa. Näin ollen edellytykset tehokkaalle yhteisvaikuttamiselle ovat olemassa.

Kesäkeleistä huolimatta olosuhteet saattavat olla raskaat ja lepoaika jäädä lyhyeksi. Terve huumori ja oikea asenne auttavat kestämään harjoituksen rasituksia. Uskon, että vaativa harjoitus vahvistaa jokaisen osallistuvan uskoa itseensä ja joukkoon, johon hän kuuluu.

Toivotan kaikille osallistujille antoisaa ja turvallista harjoitusta.


Harjoituksen johtaja
Everstiluutnantti Harri Luoma

http://tietokannat.mil.fi/hake10/content.php?language=fi_FI&page_id=2
[attachment=213][attachment=214][attachment=215][attachment=216][attachment=217][attachment=218][attachment=219][attachment=220][attachment=221][attachment=222][attachment=223][attachment=224]
 

Liitteet

Last edited by a moderator:

deeq

Kersantti[attachment=225][attachment=226][attachment=227][attachment=228][attachment=229][attachment=230][attachment=231][attachment=232][attachment=233][attachment=234][attachment=235][attachment=236]
 

Liitteet

Last edited by a moderator:

deeq

Kersantti 

Liitteet

Last edited by a moderator:

deeq

Kersantti
Code:
 

Liitteet

Top