Harmaan Vaiheen Hullutuksia

Tähystäjä

Eversti
No niin, lätkäistäänpäs seuraava skenaario mietintämyssyn alle...

Aluksi hieman taustoitusta:

On syyskuun 6. päivä vuonna 2020. Itse itsensä Savo-Karjalan venäläisen federaation presidentiksi nimittämä dosentti Johan Bäckman on eilen (syyskuun 5. päivä) jättänyt Venäjän federaatiolle virallisen avunpyynnön koskien venäläisten ja venäjänkielisten sortoa Itä-Suomessa. Bäckman hännystelijöineen aikoo järjestää sunnuntaina 8. marraskuuta 2020 Savo-Karjalan venäläisen federaation alueella (käsittää suunnilleen Etelä- ja Pohjois Karjalan sekä Savon maakuntien alueen) kansanäänestyksen alueiden asemasta.

Tätä Bäckamanin ilmoitusta on edeltänyt voimakas koko kesän kestänyt putinisti-trollien mielipiteenmuokkauskampanja sosiaalisessa mediassa, sekä eri keskustelpalstoilla.

Lisäksi suomenkielisen Itä-Suomessa kuuluvan "Venäjä Tänään" -radiokanavan suosiollisella avustuksella on Joensuun ja Lappeenrannan toreille puuhattu maanantaille 7. syyskuuta 2020 mielenosoituksia Suomen hallituksen venäläisvastaista politiikkaa vastaan.

Suojelupoliisi on viikonlopun aikana vastaanottanut lukuisia ilmoituksia erilaisten hämäräperäisten pakettiautojen ja muiden raskaampien ajoneuvojen liikehdinnästä rajan tuntumassa olevilla metsäautoteillä.

Suomenlahdella on havaittu huomattavien venäläisten laivasto-osastojen liikehdintää, sisältäen Admiral Kuznetsov -lentotukialuksen ympärille rakennetun lentotukialusosaston, joka on ryhmittynyt Suursaaren eteläpuolelle. Myös ilmatilaloukkauksia on havaittu enenevissä määrin viime päivinä.

NATO:n kanssa vuonna 2014 sovitun Isäntämääsopimuksen jälkeen Suomi on jatkanut aktiivista rauhankumppanuuspolitiikkaa NATO:n kanssa liittymättä kuitenkaan järjestön täysjäseneksi lähinnä sisäpoliittisista syistä. Suomi muun muassa osallistuu mekanisoidun komppanian suuruisella osastolla entisen Syyrian valtion alueella NATO-johtoiseen rauhaanpakottamisoperaatioon nimeltä "Active Shield", jonka tehtävänä on pitää kurissa alueella vaikuttavia militantteja islamisteja.

Ukrainan sota muuttui vuoden 2015 aikana vähitellen jäätyneeksi konfliktiksi, jonka seurauksena Donetsk, Luhansk ja Mariupol ympäristöineen jäivät venäläismielisten separatistien haltuun muodostaen enemmän tai vähemmän löyhän Novorossijan autonomisen alueen. Rintamalinjat alueella ovat edelleen hyvin epäselviä, ja ajoittaisia aseellisia välikohtauksia eri osapuolten välillä sattuu epäsäännöllisen säännöllisin väliajoin. Venäjän federaation virallisten "rauhanturvajoukkojen" saavuttua alueelle keväällä 2015 turvaamaan alueen venäläisväestöä "fasistien terroritekoja" vastaan, tilanne on kuitenkin päällisin puolin rauhoittunut, eikä suurempia sotilasoperaatioita olla alueella sen koommin nähty.

Rauhoittuneen maailmantilanteen ansiosta Suomen idänkauppa on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun viime vuosina, osittain tämän seurauksena myös yleinen talous on kehittynyt suotuisasti viime aikoina, BKT:n kasvuvauhdin ollessa 2 %:n tuntumassa viimeisen kolmen vuoden aikana. Suomen voimakas talouskasvu on myös houkuttanut monia venäläisiä muuttamaan Suomeen parempien palkkojen ja elinolojen toivossa, Suomessa asuukin nykyään noin 100 000 Venäjän kansalaista, joista valtaosa on keskittynyt Itä-Suomeen.

Puolustusvoimat on jatkanut pitkälti 2010-luvun alussa toteutuen puolustusvoimauudistuksen viitoittamalla tiellä. Mitään merkittäviä uudelleenjärjestelyjä puolustusratkaisujen suhteen ei ole tehty, puolustusbudjetin minimitasoksi sidottiin Ukrainan sodan jälkimainingeissa 1,4 %:ia BKT:sta, jolla tasolla onkin pääosin pysytty sittemmin. Vuonna 2014 toiminnassa olleista joukkokokonaisuuksista on pääosin pidetty kiinni, eikä merkittäviä kaluston uushankintoja elinkaaripäivityksiä lukuunottamatta ole tehty.


TEHTÄVÄ:

Olet suoraan Puolustusvoimien Komentajan alaisuudessa toimiva Pääesikunnan hankintaosaston päällikkö. Sinulle on annettu tehtäväksi hankkia seuraavan kahden kuukauden aikana (ennen marraskuun 8. päivää) miljardin euron (vuoden 2015 rahassa, maailmantalouden myllerryksen ansiosta inflaatio sotatarvikkeiden hinnoissa on ollut vuodesta 2014 lähtien 0 %:ia) lisäbudjetilla, jota kutsutaan nimellä Puolustusvoimien Tulivoiman KehittämisOhjelma (PVTUKEO), mahdollisimman paljon Puolustusvoimien suorituskykyä seuraavien kahden kuukauden aikana nostavaa materiaalia.

Tehtävänannon mukaisesti pääpaino kalustohankinnoissa tulee olla Maavoimien yhtymien taistelun tukemisessa mekanisoitua vihollista vastaan. Saatujen tiedustelutietojen mukaan odotettavisssa ei ole massiivista ilma- tai merihyökkäystä, vaan kaikkein todennäköisimpänä skenaariona pidetään erilaisia mekanisoiduin voimin tehtäviä Savo-Karjalan "separatistien" inkursioita Suomen alueelle, joita tuetaan tarvittavalla ilma- ja merivoimalla elektronista sodankäyntiäkään unohtamatta. Venäjän tavoitteena arvellaan olevan Suomen itäisten maakuntien irroittaminen kanta-Suomesta omaksi itsenäiseksi Savo-Karjalan federaatioksi ilman, että NATO kokee olevansa suoraan sotilaallisesti uhattuna ja puuttuu voimatoimin peliin. Tämän vuoksi Venäjä pyrkii pitämään konfliktin intensiteettitason rajoitettuna, sekä eristämään konfliktialueen ilma- ja merivoimin.

Puolustusministeriön suosituksen mukaan erityispainopisteinä toteutettavissa hankinnoissa tulee olla epäsuoran tulen sekä panssarintorjunnan suorituskyvyn kehittäminen. Huomioon tulee ottaa myös se, että kahden kuukauden aikana ei oteta käyttöön ja kouluteta miehistöjä kokonaan uusille suorituskyvyille tai monimutkaisille asejärjestelmille, vaan tarkoituksena on hankkia mahdollisimman nopeasti mahdollisimman paljon "rautaa rajalle" pienimmällä mahdollisella kustannuksella. Most bang for the buck -ajatusta noudattaen.

Suomen NATO-rauhankumppanuusmaat, etupäässä Ruotsi ja Yhdysvallat, ovat avuliaasti lupautuneet avustamaan tilatun kaluston toimittamisessa Suomeen. NATO:n pääsihteeri on myös antanut lausunnon, jonka mukaan: "NATO:n jäsenmaiden tulee aktiivisesti tutkia mahdollisuuksia toimittaa kiireellisellä aikataululla rauhankumppanuusmaa Suomelle sen tarvitsemaa sotilaallista materiaalia, mukaanlukien eri asejärjestelmät ja ampumatarvikkeet. NATO tulee mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan Suomen käyttöön tiedustelutietoja, sekä ajantasaista ilma- ja meritilannekuvaa. Koska Suomi ei kuitenkaan ole NATO:n jäsenmaa, NATO sulkee pois mahdollisuuden suoriin sotilaallisiin toimiin Suomen alueella."

Siitä vaan päästämään sisäinen nojatuolikenraali irti ja laatimaan omia hankintalistoja perusteluineen!


J. K. Jos ratkaisuna on raidetykki, kymmenen ydinpommia ja tuhat karttaruutupommia kuorrutettuna kevythävittäjäarmadalla, älkää vaivautuko! Pyritään pysymään aiheessa, ja pitämään ehdotetut hankinnat perusteluineen realistisina. Ignore-nappi on ainakin minulla tässä keskustelussa herkässä käytössä, toivon myös modejen olevan aktiivisia keskustelun tason ylläpitämisessä korkeana. Aion itse esittää oman listani viikonlopun jälkeen, sitä ennen pelikenttä on vapaa teidän ehdotuksillenne!
 
Viimeksi muokattu:
Ostan kolme ICBM-ohjusta korruptoituneelta upseerilta jostain päin maailmaa ja suuntaan ne A) Tukholmaan B) Moskovaan ja C) Washingtoniin ja ilmoitan, että jos Suomen koskemattomuutta loukataan, on laukaisu varma.

Problem solved.

Edit: Ai niin, mutta ne olivat liian monimutkaisia asejärjestelmiä suomalaisille upseereille opittaviksi.
 
Viimeksi muokattu:
Mutta ollakseni vakavissani, onko meille oletettavissa kalustolahjoituksiakin? Voiko niiden varaan laskea? Entä millaista kalustoa kapinallisilla voidaan olettaa olevan, ovatko esim. ilmaoperaatiot mahdollisia vai tapahtuuko MH17:n uusinta? Onko YH:t tai KH:t jo käynnistetty, eli pystytäänkö käyttäjiä kouluttamaan nykyistä muistuttavalle kalustolle, joka ei kuitenkaan ole aivan samaa mallia?
 
- MLRS, MLRS, MLRS, MLRS niin paljon kuin mahdollista
- 155mm erikoisampumatarvikkeita
-155mm tykistökalustoa. Suomalaiset ovat koulutettua kansaa, mikään panssarihaupitsi tms. ei ole liian hankala käytettäviksi miehille ja naisille jotka arkielämässään käyttävät huomattavasti monimutkaisempia vehkeitä.
- Raketinheitinten, miinojen, sinkojen ja pst-ohjusten osalta en unohtaisi Kiinan hankintamahdollisuuksia.
- Panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja. Mikään järjestelmä ei ole lähtökohtaisesti liian monimutkainen. Lyhyessä ajassa kyse olisi lähinnä siitä mitä saataisiin.
 
Onko valtion Visa-kortissa katetta. En haluaisi olla se VVM:n virkamies joka lähtee maailmalle kaupittelemaan velkapapereitavapaille markkonoille.

"Kuka vippais sodan partaalla olevalle maalle miljardin?"

Suattaapi olla etttä oltais ulkovaltojen hyvän tahdon varassa.
 
Onko valtion Visa-kortissa katetta. En haluaisi olla se VVM:n virkamies joka lähtee maailmalle kaupittelemaan velkapapereitavapaille markkonoille.

"Kuka vippais sodan partaalla olevalle maalle miljardin?"

Suattaapi olla etttä oltais ulkovaltojen hyvän tahdon varassa.

Totta kai, ainahan Suomi on ulkovaltojen hyvän tahdon varassa! Kuitenkin vakuutena voisi käyttää esim. eläkeyhtiöiden ulkomaisia sijoitksia joita on reilusti yli 100 miljardia euroa. Suomi on myös harvinaisen vähävelkainen valtio. Joku 100-200 miljardia euroa voisi olla realistinen velkasumma mikä voitaisiin konfliktin yhteydessä ottaa.
 
Totta kai, ainahan Suomi on ulkovaltojen hyvän tahdon varassa! Kuitenkin vakuutena voisi käyttää esim. eläkeyhtiöiden ulkomaisia sijoitksia. Suomi on myös harvinaisen vähävelkainen valtio. Joku 100-200 miljardia euroa voisi olla realistinen velkasumma mikä voitaisiin konfliktin yhteydessä ottaa.

Mihin tuo raha käytettäisiin? Sadalla miljardilla kun saisi esim. 300 F-35 hävittäjää ja 20 panssariprikaatia.
 
Joo, MLRS:ään a-tarviketta. Nlaweja myös soisi hankittavan, kai niitä voi pikakouluttaa menestyksellä, vai onko siihen edes tarvetta, onko käyttäjiä koulutettu riittävästi?
 
Mihin tuo raha käytettäisiin? Sadalla miljardilla kun saisi esim. 300 F-35 hävittäjää ja 20 panssariprikaatia.

Mihin tahansa mikä katsottaisiin tarpeelliseksi. Pitäisin nykyisen kameralistisen hullutuksen aikana konfliktitilanteessa pahimpana uhkana Rytin asennetta, jossa velanottoa pyritään välttämään seurauksena sotilaita puutteellisissa varusteissa. Suomi ei ole köyhä eikä velkainen maa. Tarpeen vaatiessa rahaa löytyy hillittömästi, suorastaan uskomattomia määriä jos sitä halutaan käyttää.
 
Paljon puhetta hightech järjestelmistä. Vain käyttäjät puuttuvat. Miehiä ei voi ostaa vai voiko?
 
Mihin tahansa mikä katsottaisiin tarpeelliseksi. Pitäisin nykyisen kameralistisen hullutuksen aikana konfliktitilanteessa pahimpana uhkana Rytin asennetta, jossa velanottoa pyritään välttämään seurauksena sotilaita puutteellisissa varusteissa. Suomi ei ole köyhä eikä velkainen maa. Tarpeen vaatiessa rahaa löytyy hillittömästi, suorastaan uskomattomia määriä jos sitä halutaan käyttää.

Yritin luoda mittasuhdetta. 300 kpl F-35 ja 20 panssariprikaatia a 100 CV9035 ja 100 Leo 2A6, niin kyllä siinä on Venäjä kärsimässä ja Suur-Suomi muodostettu alle aikayksikössä. Eli nähdäkseni paljon vähemmänkin riittäisi uskottaviin puolustautumisedellytyksiin.
 
Yritin luoda mittasuhdetta. 300 kpl F-35 ja 20 panssariprikaatia a 100 CV9035 ja 100 Leo 2A6, niin kyllä siinä on Venäjä kärsimässä ja Suur-Suomi muodostettu alle aikayksikössä. Eli nähdäkseni paljon vähemmänkin riittäisi uskottaviin puolustautumisedellytyksiin.

Toki, myös jo hankintojen toimittaminen on oma urakkansa, mutta jos modernille teollisuusmaalle kettuillaan niin kyllä hetken päästä iso pyörä pyörähtäisi. Jos lähtökohdaksi otetaan Jatkosodan tilanne jossa puolustusmenot muodostivat 25%, eli nykytilanteessa n. 50mrd E per vuosi, niin pelkästään ulkomaiset sijoitukset pakkolunastamalla ja myymällä souvia pyöritettäisiin pari vuotta. Tosiasiassahan verotus kiristyisi myös äärimmilleen ja pääomaliikkeitä rajoitettaisiin. Sodan jälkeen pitäisi miettiä eläkerahoitus uusiksi mutta verrattuna elämään Venäjän osana vaihtoehto olisi ehkä parempi.
 
Koitetaas äijät pysyä alkuperäisessä tehtävänannossa. Tässä on vielä eväät hyvään vääntöön.

-setämies-
 
Anteeksi Setä!

Lähden nyt olettamuksesta, että kalustoa joudutaan ostamaan suunnilleen markkinahintaan, mutta että saamme vientiluvat Yhdysvalloilta nopeutetussa menettelyssä melkein kaikkeen mitä haluamme. Oletan myös kumppaniemme kokevan myötätuntoa meitä kohtaan ilman akuuttia heihin kohdistuvaa vakavaa sodanuhkaa. Lisäksi Ruotsilla on oma lehmä ojassa tai ainakin rintapistos, ja saamme ostaa sieltä kalustoa alhaisin hinnoin.

Hinnat miljoonaa euroa

75: Stinger (laukaisulaite ja puolenkymmentä ohjusta): 75 kpl
50: NLAW: 2000 kpl
80: Taistelijan suojavarustus (liivit, kypärä, suojalasit): 50 000 kpl
50: Taistelijan pimeänäkölaite: 25 000 kpl
50: M26(A1) raketti raketinheittimille: 1000 kasettia a 6 rakettia
75: ATACMS-tykistöohjus: 50 kpl
100: Bonus (155 mm ammus): 2000 kpl
100: Maverick-ohjus: 500 kpl
250: Hornet-hävittäjä (A/B/C/D-mallit): 25 kpl
20: Sidewinder 9X: 60 kpl
150: Panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja ryhmän kulkuvälineeksi (Pasi-kalustoa Ruotsista ja Norjasta, MRAP-ajoneuvoja Yhdysvalloista): 750 kpl

Tämä näin äkkiseltään. Ajatuksenani on, että koska vihollinen ei ilmeisesti aio käyttää ilmavoimia enempää kuin mitä maajoukot tarvitsevat tuekseen, niin voimme itsekin harjoittaa rynnäköintiä maakohteita vastaan. Tämän vuoksi sijoitin rahaa ylimääräisiin Horneteihin ja Maverick-ilmasta-maahan ohjuksiin. Periaatteessa jos ilmauhka arvioidaan tosiaan pieneksi, voitaisiin Horneteihin käytettävä 250 miljoonaa siirtää ajoneuvopuolelle. Päädyin kuitenkin nykyiseen ratkaisuun, jotta koneita on varaa menettääkin jokunen ja ilmapuolustus voi vielä kohtalaisesti. Sijoitin rahaa myös mieskohtaisiin varusteisiin, koska mielestäni on vaarallista tinkiä pimeätaistelukyvystä. Moraalin kannalta on tärkeää, että miehillä on hyvät mahdollisuudet selvitä hengissä mahdollisesta haavoittumisesta, siksi sijoitin rahaa suojavarusteisiinkin. Tositilanteessa suojavarusteita saataisiin kyllä varmaankin ilmaiseksi Yhdysvalloista (kun kerran Ukrainakin on saanut).

Mitä itseltäni jäi huomioimatta, oli aika: sodan lasketaan alkavan marraskuussa. Talvi on siis tulossa ja pyöräajoneuvojen käyttökelpoisuus rajoittuu jonkin verran. Mutta onko meillä riittävästi CV-koulutettuja vaunumiehistöjä, että lisävaunuja kannattaisi tavoitella? Vai pitäisikö hankkia panssaritekoja? Lisäksi ilmasta-maahan toiminnassa on omat haasteensa Suomen metsäisillä seuduilla. Ehkä ilmasta-maahan jutut eivät sittenkään ole meidän erikoisalamme? Tein alle vielä toisenlaisen listan, jossa korostin telakaluston merkitystä ja lisäsin NLAW:n määrää.

100: Stinger (laukaisulaite ja puolenkymmentä ohjusta): 100 kpl
100: NLAW: 4000 kpl
80: Taistelijan suojavarustus (liivit, kypärä, suojalasit): 50 000 kpl
50: Taistelijan pimeänäkölaite: 25 000 kpl
50: M26(A1) raketti raketinheittimille: 1000 kasettia a 6 rakettia
75: ATACMS-tykistöohjus: 50 kpl
100: Bonus (155 mm ammus): 2000 kpl
20: Pasi (Jos Ruotsi myisi käytettynä alennettuun hintaan): 200 kpl
175: AMV (Jos työ möisitte nämäkin, mutta lähemmäksi ostohintaa menevällä summalla?): 113 kpl
50: Bv206s (Panssariteka): 93 kpl
100: CV9040: 100 kpl

Vielä jäi sata miljoonaa... mitäs niillä hankitaan? No vaikka 100 panssaritekaa lisää Saksasta/Italiasta/Briteistä tai Eurospikeja.
 
Edellä on tehty ihan hyviä ehdotuksia, joten itse teen muutaman ehdotuksen hankinnoista, jotka ovat tehtävissä nopeasti.

http://www.mod-sales.com/direct/vehicle/related/45842/Saxon.htm Nuo annetaan vaikka ilmavoimien käyttöön, kai niillä on käyttöä panssaroidulle ajoneuvolle ja en näe syytä, että heillä olisi Paseja käytössä, jos muutakin on tarjolla.

http://www.mod-sales.com/direct/vehicle/,37,/43613/EPS.htm Suoraan sanoen en ole ihan varma mihin näitä käytettäisiin, mutta kai tuo pic-up:ista käy ja siinä on kevyt sirpalesuojaus.

http://www.mod-sales.com/direct/vehicle/,26,/68130/Foden.htm Noitakin tarvitaan, siitä ei liene epäilystäkään?
http://www.mod-sales.com/direct/vehicle/,31,/28632/Foden.htm

http://www.mod-sales.com/direct/vehicle/,30,/58595/Broshuis_E-2130_Tri_Axle_Stepframe.htm Joku taisi mainita joskus, että noita alustoita ei ole paljoa tässä maassa, joten niitäkin tarvitaan. Perävaunussa ei tarda haitata, jos noita hankittaisiin vain yksi kappale?

http://www.army-uk.info/equip.php?ID=453 Noita löytyi vielä lisää.

http://www.army-uk.info/equip.php?ID=488 Noilla pitäisi liikkua jopa Leo2a6

http://www.army-uk.info/equip.php?ID=275 Vanhoja mersun maastokuorma-autoja 100kpl. Käyttöä epäilemättä löytyy.

http://www.army-uk.info/equip.php?ID=272 Unimog

http://www.army-uk.info/equip.php?ID=455 32 000 litran polttoaineperävaunu.

http://www.army-uk.info/equip.php?ID=333 MAN CAT A1 8x8 + Aurepa 30000 tanker truck

http://www.army-uk.info/equip.php?ID=170 BV206. Eri malleja.
http://www.army-uk.info/equip.php?ID=173
http://www.army-uk.info/equip.php?ID=175
http://www.army-uk.info/equip.php?ID=179
http://www.army-uk.info/equip.php?ID=415
http://www.army-uk.info/equip.php?ID=672

http://www.army-uk.info/equip.php?ID=510 Panssaroituja etukuormaimia.
http://www.army-uk.info/equip.php?ID=178
http://www.army-uk.info/equip.php?ID=625
 
Tehtävänannossa oli aikamääreenä kaksi kuukautta jos se tarkoittaa että välineet pitäisi olla toimitettuna siinä ajassa niin 1 mrd € hankintojen toteuttaminen voi olla mahdotonta. Joten oletan että tilaukset tehdään tuossa ajassa ja toimitukset tapahtuvat vähän pidemmän ajan sisällä. Myös naapurimaiden (Ruotsi, Norja) ylijäämää ei ole tarjolla kiristyneen tilanteen vuoksi, mutta puolustustarviketeollisuus lupaa nopeampia toimituksia.

Minun ehdotukseni alla
PVTUKEO joka jakautuu seuraavasti viiteen tilausvaltuuteen
KTTT (Kotimaisen Teollisuuden Toimintaedellytysten Turvaaminen)
XA-360 AMV (100kpl 280 milj €)
U700 (14kpl 33,6 mij €)
U700+NEMO (6kpl 20,4 €)
LEO 2R (6kpl 20 milj €)
LEO 2L (6kpl 24 milj €)
Miinajyrät (40kpl 4 milj €)
Merimiina 2000 (500kpl 14 milj €)
Tykistön laukausyhdistelmät (12500kpl 40 milj €)
KRH laukausyhdistelmä (14000kpl 10 milj €)
KIV patruunat (15 milj €)
PV miinat (25000kpl 34 milj €) (KP, PM, TM)
VP 2010 (20000kpl 34 milj €)
KALA 06 (1000kpl 4 milj €)
VV (3000kpl 9,5 milj €) (VV LITE, VV3X)
542,5 milj €
PSTT (Panssarintorjunnan Täydentäminen)
PSTOHJ 2000M (20kpl 2 milj €) (Käytettynä Hollannista)
PSTOHJ 2000M ohjuksia (240kpl 36 milj €)
102 RSLPSTOHJ NLAW (1500kpl 31 milj €)
88 KES 12 (20000kpl 40 milj €)
109 milj €
KTAT (Kenttätykistön Ampumatarvikkeet)
BONUS Mk2 (500kpl 25 milj €)
M31 GMRLS-Unitary (492kpl 82kasettia 60 milj e)
M57 T2K ATACMS Unitary (70kpl 65 milj €)
AT2 miinaraketti (624kpl 104kasettia 8,5 milj €) (Käytettynä Saksasta)
122 mm raketteja (1600kpl 7 milj €)
165,5
IPTT (Ilmapuolustuksen Täydentämisen Tilausvaltuus)
AIM-120C-7 AMRAAM (66kpl 73 milj €)
VT1 (128kpl 38 milj €)
Bolide (400kpl 30 milj €)
Stinger RMB Block 1 (400kpl 16 milj €) (Käytettynä USA)
157 milj €​

TVJ (Tiedustelu Valvonta Johtaminen)
PAS-13D(V)2 MTWS (100kpl 1,4 milj €)
PAS-13D(V)1 LTWS (300kpl 3,6 milj €)
MATITSTJJ päätteet (1000kpl 3 milj €)
Elektronisen tiedustelun järjestelmät (18 milj €) (TLL II kts. liitteestä 2)
26 milj €
-Kotimaista puolustustarviketeollisuuteen käytetään suurin osa varatuista määrärahoista ja tällä parannetaan sen tuotantokapasiteettiä/toimituskykyä kriisin pidetessä. Painopiste erityisesti ampumatarviketuotannossa.
-Hankintaohjelmaan ei sisälly mitään sellaisia järjestelmiä joita ei jo ennestään olisi tai jotka eivät ole yhteensopivia jo käytössä olevan kaluston kanssa.
-Hankintaohjelmaan sisältyy 3 tilausta joilla hankitaan käytettyä materiaalia. Nämä ovat samankaltaisia kuin jo aiemmin toteutuneet hankinnat.
-Toimitusaikataulu pääasiassa 6-12kk sisällä tilauksesta. Poikkeuksena AMV jonka toimitukset saadaan päätökseen 18 kk sisällä.


LIITE 2

Edit: Meinattiin jo toiseen kertaan ostaa vääriä ATACMS tykistöohjuksia (M39 - M57)
 
Viimeksi muokattu:
@Tähystäjä

Saisiko tähän aiheeseen aktiviteettia? Tuolla jossakin toisessa aiheessa sivuttiin hiljattain sivukaupalla tätä asiaa...
 
-Ns. jääkäriryhmä-paketti sisältäen 4kpl vv 3x, 2kpl ACOG, 9kpl henkilökohtaiset varusteet kuten kypärä ja suojaliivi sekä ryhmän johtamisvälineet. N. 20000€/ paketti. 500kpl ja 10 miljoonaa
-66 KES 12 ja Nlaweja 10000/2500kpl 90 miljoonaa
- Sadalla miljoonalla Pstohj2000M laukaisulaitteita ja ohjuksia
-250 miljoonalla tykistön ja heittimistön ampumatarvikkeita. sisältäen 800kpl Bonuksia, 2000kpl ohjautuvia 120mm krh:n kranaatteja, 30 pakkaa GMLRS unitary tai alternative taistelukärjella sekä 50kpl ATACMS unitary taistelukärjellä.
- 100 miljoonalla keskipitkän kantaman UAV-järjestelmä
-150 miljoonalla JASSM ja JADM
-50 miljoonalla erikoisjääkäripataljoonan kouluttaminen ulkomailla ja kotimaassa sekä varustaminen. Koulutukseen valitaan viimeisen kolmen vuoden aikana erikoisjoukkojen peruskoulutuksen saaneita reserviläisiä kuten erikoisrajajääkärit, laskuvarjojääkärit sekä taistelusukeltajat. Toivottu koulutusaika 9kk ja painotus ilmatulenjohto, kaukopartiointi, henkilönkaappaus ja eliminointi sekä väkivaltainen tiedustelu.
-250 miljoonalla panssaroituja pyörä ja telamiehistönkuljetusvaunuja. Ruotsin 113 AMV:tä sekä pasit ainakin.
 
Viimeksi muokattu:
@Tähystäjä

Saisiko tähän aiheeseen aktiviteettia? Tuolla jossakin toisessa aiheessa sivuttiin hiljattain sivukaupalla tätä asiaa...

Saa, on vain ollut sen verran kiireistä viime aikoina, ettei ole oikein kunnolla kerinnyt paneutumaan tähän. Koitan vaikka tässä illalla raapustella jotain alustavaa jatkoa tähän...
 
Back
Top