Hybridisota lukemista

Kiitos. Ihan mielenkiintoinen luettava. Tuossa oli aika hyvin ja lyhyesti kuvattu ajankohtaisia sotimisen malleja ja siitä kyllä keski-iän ylittäneelle lukijalle hyvin selviää kuinka pihalla ollaan omien vanhojen käsitystemme kanssa.
Sen verran haastellinen ympäristö, että ei siinä hitaat hyvin pärjää. Huomio kiinnittyi itselläni ainakin 2 sivulla listattuihin sodankäyntitapojen muutoksiin. 4 sivun pohdinta-osan sisältämät maininnat "itse asetetuista pidäkkeistä" kuulostivat ensin huolestuttavilta, mutta toisaalta..... kuten yleensäkin, ei koske Suomea, eihän ?
 
Kiitos. Ihan mielenkiintoinen luettava. Tuossa oli aika hyvin ja lyhyesti kuvattu ajankohtaisia sotimisen malleja ja siitä kyllä keski-iän ylittäneelle lukijalle hyvin selviää kuinka pihalla ollaan omien vanhojen käsitystemme kanssa.
Sen verran haastellinen ympäristö, että ei siinä hitaat hyvin pärjää. Huomio kiinnittyi itselläni ainakin 2 sivulla listattuihin sodankäyntitapojen muutoksiin. 4 sivun pohdinta-osan sisältämät maininnat "itse asetetuista pidäkkeistä" kuulostivat ensin huolestuttavilta, mutta toisaalta..... kuten yleensäkin, ei koske Suomea, eihän ?

Samat asiat ottivat mullakin silmään. Keittiöstrategina tekisi mieli antaa päättäjille ohjeeksi että kehittävät armeijaa jatkossa miten tahansa mutta avainsanoina tulee olla in the strict sense of the word: proaktviivisuus, nopeus, ketteryys, joustavuus, syvyys. Koska siviilinäkökulmasta katsottuna en ole havainnut kuin joitain heikkoja signaalena hybridivalmiudesta niin, vaihtoehtoja on tasan kaksi: armeijalla on jokin supersalainen valmius vastata sivulla 2 listattuihin sodankäynnin muutoksiin tai sitten valmiutta ei yksinkertaisesti ole.
 
Samat asiat ottivat mullakin silmään. Keittiöstrategina tekisi mieli antaa päättäjille ohjeeksi että kehittävät armeijaa jatkossa miten tahansa mutta avainsanoina tulee olla in the strict sense of the word: proaktviivisuus, nopeus, ketteryys, joustavuus, syvyys. Koska siviilinäkökulmasta katsottuna en ole havainnut kuin joitain heikkoja signaalena hybridivalmiudesta niin, vaihtoehtoja on tasan kaksi: armeijalla on jokin supersalainen valmius vastata sivulla 2 listattuihin sodankäynnin muutoksiin tai sitten valmiutta ei yksinkertaisesti ole.


Mielettömän pitkä harmaa vaihe ja PERKt. Nämähän ne ovat. Ja sitten vielä: hyvin.
 
Mielettömän pitkä harmaa vaihe ja PERKt. Nämähän ne ovat. Ja sitten vielä: hyvin.

Olen usein pohtinut harmaan vaiheen pituutta. Tällä hetkellä olen siinä käsityksessä että PV'n suunnitelmissa harmaa vaihe kestää jonkin "kohtuullisen" ajan. Mutta entä jos Venäläisten tavoitteena onkin vallata Suomi "mielettömän pitkällä", niin pitkällä harmaalla vaiheella että emme edes huomaa sitä, esim 10-20 vuotta. Jos ne valtaakin Suomen sammakon keittämismenetelmällä. Lapsikaappaukset, Airiston helmi, maakaupat, ydinvoimala, Helsingin telakka, Jokerit.
 
TIIVISTETTYÄ..

"Murahovskin mukaan Venäjän poliittinen johto teki päätöksen Krimin operaation käynnistämisestä syntyneessä tilanteessa. Operaatio suunniteltiin ja toteutettiin reaaliajassa. Siihen suunnattujen joukkojen ja välineiden taistelujärjestystä ei muodostettu samalla tavoin kuin tavanomaisessa sodankäynnissä. Ryhmittymät perustettiin tilaan ja aikaan verrattuna hajautetusti, eikä niiden johtamiseen käytetty kentälle ryhmitettyjä johtoportaita. Operaation etuosastona toimivat erikoisjoukkoprikaatin erilliset osastot, maahanlasku- ja merijalkaväkijoukkojen tiedusteluosat, ilmakuljetusjoukot ja merivoimat. Ne ottivat haltuunsa avainkohteet, tiedustelivat ja turvasivat päävoimien tulon alueelle. Operaatiota tuettiin elektronisella sodankäynnillä sekä operatiivisella että taktisella harhauttamisella."

Pohdintaa


Tehokkaimmin hybridisodankäynnin laaja-alaista keinovalikoimaa kykenee hyödyntämään valtio, jossa strateginen päätöksenteko on keskitetty yhden, mahdollisesti itsevaltaisen, johdon alaisuuteen, ja jolla ei ole itse asetettuja pidäkkeitä voimankäytölle.

Hybridisodankäynnin vaikutuksille alttiita ovat erityisesti romahtaneet tai
romahtamisvaarassa olevat valtiot, joissa väestö on jakautunut vastakkaisiin etnisin, taloudellisin tai uskonnollisin perustein muodostuneisiin ryhmiin. Myös sellaisten valtioiden, joita rajoittavat julkilausutut tai julkilausumattomat pidäkkeet turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa, on tunnistettava pää- määrätietoisen ja häikäilemättömän toimijan mahdollisuus vaikutuskeinojen joustavaan valintaan. Mikäli valtion turvallisuuden kannalta tärkeiden ja kriittisten toimijoiden tilannekuva ja -ymmärrys ei ole yhtenevä, pystyy hyökkääjä nopealla vaikutuskeinojen vaihtelulla ja harhauttamisella lamauttamaan päätöksenteon. Itse asetetut pidäkkeet turvallisuuspoliittisten päätösten teossa avaavat hyökkääjälle mahdollisuuden sotilaallisten, poliittisten tai taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ilman voimankäyttöä.

Hybridisodankäynnin keinovalikoimaan kuuluvien uhkien torjunnassa tarvitaan valtiojohdon, viranomaisten ja elinkeinoelä- män ymmärrystä päätöksentekokyvyn ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle tärkeiden toimintojen suojaamisessa. Parhaiten tämä saavutetaan yhtenäisellä tilannekuvalla, toimintastrategioiden ja -tapojen kehittämisellä ja harjoittelulla.


Hybridisodankäynnin käsite ei rajaa ulkopuolelleen mitään aikaisempaa sotilaallisten, poliittisten tai taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen käytettyä vaikutustapaa. Keinovalikoiman laajentuminen ei tee sotilaallista voimankäyttöä vanhentuneeksi uhkamalliksi.
 
Olen usein pohtinut harmaan vaiheen pituutta. Tällä hetkellä olen siinä käsityksessä että PV'n suunnitelmissa harmaa vaihe kestää jonkin "kohtuullisen" ajan. Mutta entä jos Venäläisten tavoitteena onkin vallata Suomi "mielettömän pitkällä", niin pitkällä harmaalla vaiheella että emme edes huomaa sitä, esim 10-20 vuotta. Jos ne valtaakin Suomen sammakon keittämismenetelmällä. Lapsikaappaukset, Airiston helmi, maakaupat, ydinvoimala, Helsingin telakka, Jokerit.
Nuo monet suunnitelmat ja odotukset perustuvat oletukseen että vihollinen joutuu myös nostamaan valmiutta, kutsumaan reservejä ja tekemään massiivisia joukkojen siirtoja ja kaikkein oleellisimpana siihen että agressioista saadaan selkeitä merkkejä. Eli esim. alue vaatimuksia, nootteja, kärpäsestä härkänen, lähialue kriisi esim. hyökkäys viroon, jne. Huomioon ei oteta tai ole otettu että naapuri luo ammattiarmeijaa jossa on nopean valmiuden joukot. Tämä on varmaan huomioitu jo nykyään mutta siihen vastaaminen muutoin kuin luomalla itse ammatti armeija on hyvin vaikeaa ja ammatti armeija taas maksaa ja saattaa olla että jäisi suomen väestöpohjalla liian pieneksi. Suurvallan naapurina olemisessa on aina omat ongelmansa. Sama se on jos naapurina olisi usa. Toki usa on sentään demokratia mutta aika ärhäkkäästi sielläkin lähialueiden ongelmiin reagoidaan.
 
Nuo monet suunnitelmat ja odotukset perustuvat oletukseen että vihollinen joutuu myös nostamaan valmiutta, kutsumaan reservejä ja tekemään massiivisia joukkojen siirtoja ja kaikkein oleellisimpana siihen että agressioista saadaan selkeitä merkkejä. Eli esim. alue vaatimuksia, nootteja, kärpäsestä härkänen, lähialue kriisi esim. hyökkäys viroon, jne. Huomioon ei oteta tai ole otettu että naapuri luo ammattiarmeijaa jossa on nopean valmiuden joukot. Tämä on varmaan huomioitu jo nykyään mutta siihen vastaaminen muutoin kuin luomalla itse ammatti armeija on hyvin vaikeaa ja ammatti armeija taas maksaa ja saattaa olla että jäisi suomen väestöpohjalla liian pieneksi. Suurvallan naapurina olemisessa on aina omat ongelmansa. Sama se on jos naapurina olisi usa. Toki usa on sentään demokratia mutta aika ärhäkkäästi sielläkin lähialueiden ongelmiin reagoidaan.

Halpoja tapoja nostaa asevelvollisuuteen perustuvan reservin valmiutta. Vaatii toki rajuja poliittisia muutoksia Suomeen

- Paikallispataljoonien raskaan kaluston hajautus uusiinn varastoihin maakuntakeskuksien läheisyyteen

- Paikallispataljoonien maakuntakomppanioiden aseiden jako kotiin.

- Vaikka maakuntakomppanioidenkin suhteen on värväysongelmia, niin näiden lisäksi tietty määrä äkkilähtö-spol-komppanioita isojen kohteiden yhteyteen. Aseistus kotiin.

Enemmän maksavia ratkaisuja.

- Valmiusprikaatien ja Kaartin jääkärirykmentin yhteyteen sopimusjääkärikomppaniat. Asevelvollisuuden jälkeen vähintään vuoden sitoutuminen. Treenaavat ja toimivat harjoitusmaalina asevelvollisille.

- Paikallispataljoonien PERK:n ottaminen aktiiviseen kertauttuamiseen.

- Paikallispataljoonien käyttöön 3-4 kertausharjoituskeskusta. Keskuksiin vahvistetun jääkärikomppanian varusteet, mellakkavarusteita ja taistelusimulaattoriliivit. Keskuksissa koulutettaisiin/kertautettaisiin paikallispataljoonien vartiokomppaniat tyyliin 10-9 päivän harjoituksilla. Perjantaina varusteiden jako seuraavan viikon loppuun rastikoulutusta. Sitten 48h tilanne päällä harjoitus ja lopuksi kamat varastoon.

Tämän lisäksi sitten samoissa keskuksissa vartiokomppaniat kävisi ampumassa 1-2 viikonloppuna vuodessa hyökkäys ja puolustusharjoitukset. Simulaattoriliivit päälle.

Ei tietenkään mikään maailman nerokkain idea. Eikä auta operatiivisten joukkojen kanssa. Mutta halvalla ei saa kuin...
 
Back
Top