jj-koulutus

Status
Suljettu uusilta vastauksilta.
No Reserviupseerikoulussa tai vastaavassa oman puolustushaaransa reservinupseereita kouluttavassa laitoksessa.

Ketju suljettu tarpeettomana.
 
Status
Suljettu uusilta vastauksilta.
Back
Top