Juridiikka

RPG83

Soome Majori
Kaikki wannabe Matlockit tänne, olkaa hyvät! Aloitan foorumilaisia koskettavalla aiheella: miksi sotaan yllyttämisen maksimirangaistus on 10 vuotta vankeutta, mutta muuten rikokseen yllyttämisestä voi saada jopa elinkautisen, mikäli kyse on esimerkiksi murhasta tai törkeästä maanpetoksesta?


Rikoslain viidennestä luvusta:

5 § (13.6.2003/515)
Yllytys

Joka tahallaan taivuttaa toisen tahalliseen rikokseen tai sen rangaistavaan yritykseen, tuomitaan yllytyksestä rikokseen kuten tekijä.

Rikolain kahdennestatoista luvusta:
2 § (21.4.1995/578)
Sotaan yllyttäminen

Jos joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi,

1) julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan,

2) julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi,

3) järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista taikka

4) oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon

siten, että teko selvästi lisää Suomen sotaan tai sotatoimen kohteeksi joutumisen vaaraa, hänet on tuomittava sotaan yllyttämisestä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
 
Sota on valtiotoimijan tai ainakin sitä läheisesti muistuttavan orgaanin toimintaa. Siinä on monta muutakin kynnystä kuin yksilön oma kontrolli. Riippumatta yllytyksen asteesta, valtiotoimijaa ei yksittäinen henkilö (vast.) saa yksinään liikkeelle.

Murha tai vähäisemmät väkivallanteot sen sijaan eivät välttämättä kummoista yllykettä tarvitse.

Onko tuossa sitten järisyttävää logiikkaa, sitä voi etsiä valmistelutöistä. Pelkät pykälät ovat tässä(kin) liian suppea tarkastelu, ja oikeuskäytäntöä 12 luvusta ei onneksi ole.
 
Sota on valtiotoimijan tai ainakin sitä läheisesti muistuttavan orgaanin toimintaa. Siinä on monta muutakin kynnystä kuin yksilön oma kontrolli. Riippumatta yllytyksen asteesta, valtiotoimijaa ei yksittäinen henkilö (vast.) saa yksinään liikkeelle.

Riittäisikö Johtajalle vieraan valtion päämiehelle aiheutuneet vaikeat ruumiinvammat? Äkkiseltään voisi kuvitella sen aiheuttavan melko jyrkkiä tunteita ko. henkilössä ja voivan riittää yksinäänkin sodan syttymiseen. [Jäljessä oleva ei varsinaisesti liity asiaan.] Suhde "tavalliseen" yllytykseen on se, että vaikka tekijä tuomittaisiin terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä, niin tuomioistuimen olisi pakko käyttää alennettua rangaistusasteikkoa rikoksen jäätyä yrityksen tasolle, eli rangaistusmaksimi on 12 vuotta vankeutta.

Sitten toinen vertailukohta: törkeän vakoilun rangaistusmaksimi on elinkautinen. Verrataanpa sotaan yllyttämistä ja törkeää vakoilua.

1. A antaa vieraalle valtiolle perättömän tiedon Suomen ja Yhdysvaltain välillä lähitulevaisuudessa solmittavasta salaisesta puolustusta koskevasta sopimuksesta, mikä johtaa Suomen joutumiseen aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. A tuomitaan sotaan yllyttämisestä vankeuteen enintään kymmeneksi vuodeksi. 2. B antaa vieraalle valtiolle oikean tiedon Suomen ja Yhdysvaltain välillä lähitulevaisuudessa solmittavasta salaisesta puolustusta koskevasta sopimuksesta, mikä johtaa Suomen joutumiseen aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. B tuomitaan törkeästä vakoilusta vankeuteen enintään elinkaudeksi.

Onko tässä mitään käytännön eroa? Toisessa rikoksessa tieto oli aito, toisessa väärä. Seuraus oli kuitenkin sama.
 
Haluan kehottaa että Suomi hyökkäisi Uuteen Seelantiin.

Noin. Nyt on hommattu elinkautinen vankeustuomio.
 
Haluan kehottaa että Suomi hyökkäisi Uuteen Seelantiin.

Noin. Nyt on hommattu elinkautinen vankeustuomio.

Harmi kyllä tuomiosi ei tule ylittämään kymmentä vuotta. Olen pahoillani.
 
Back
Top