Kenr Viljasen kirja "Suurhyökkäyksen torjunta"

Harri_matti

Alikersantti
BAN
ALTTERI
Kirja on ladattavissa

http://www.doria.fi/handle/10024/86815

Sen vaan huomaa kun on kokenut ammattimies tarttunut kynään, eikä joku historioitsija. Paras sota-aiheinen kirja mitä olen lukenut (N=50).

Kiinnostaisi tietää että mitkä asiat on edelleen ajankohtaisia ja mitkä ei. Ainakin itsellä aukeni silmät, olen kuvitellut että sota on nykyään liikkuvampaa kuin ennen. Kyllä se vaan oli jo 1. maailmansodassa juuri niin liikkuvaa kuin mitä oli taukoa tykkitulelta, ja miehillä voimia.

Code:
II. Nykyaikainen suurhyökkäys..................................................... 57
A. Suurhyökkäyksen valmistelut.................................................. 58
Alueen valinta
Varastojen perustaminen
Tykistöasemien rakentaminen
Ilmatoiminta
Lähestymishaudat
Systemaattinen ammunta
Vangiksi sieppaus; piikkilankaesteet
Tykistön tuominen asemiin
Puolustajan ilmatiedustelu
Tykistötuli kiihtyy; tarkistusammunnat
Panssarivaunuja asemiin
Merkit ovat monet
B. Hyökkäyksen suoritustapa....................................................... 63
Eri tapoja
Ilmapommitukset
Tykistön tuli
Puolustajan viestikysymys
Johtajavaunut
Tykistöhyökkäyksen alkuvaiheet
Reservien käyttö täydennykseen
4
Tykistöhyökkäyksessä epämääräinen tilanne
Ylijohdon tähystyspaikat
Puolustajan tykistön toiminta
Ilmatorjunnan merkitys puolustajalle
Uusi voimakas valmistelu
Paikallinen hyökkäys ja vastahyökkäys
Tykistötuki vastahyökkäyksessä
Puolustaja epäonnistuneen vastahyökkäyksen jälkeen
Uusi tykistövalmistelu
Hyökkäys
Panssarintorjunta
Puolustajan yhteydet ja tykistön käyttö
Vetäytyviä miehiä
”Viimeiset reservit”
Vihollinen komentopaikalla
Vetäytymisen valmistelu
Hyökkäys hyökkääjän kannalta
2–3 ensimmäistä tuntia ratkaisee
Puolustetaanko 1.asemaa
Panssarintorjunta liikuntavaiheessa
Ilmatorjunta liikuntavaiheessa
Hävitystyöt
Tuore yksikkö saapuu puolustajalle
Suurtaistelussa olleen joukon kuntouttaminen
C. Yleiskatsaus suurhyökkäykseen................................................ 89
III. Suurhyökkäyksen torjumisen edellytyksiä................................ 91
A. Yleisiä torjumisedellytyksiä...................................................... 91
1. Torjunnan päävihollinen, hyökkääjän materiaaliylivoima.............................................................................
91
2. Kehityksen seuraaminen ja ohjaaminen.............................. 92
3. Asemien rakentamistekniikka............................................. 93
4. Useiden asemien merkitys.................................................. 94
5. Asemien sijoitus................................................................. 96
6. Kenttälinnoituslaitteiden laatu ja määrä.............................. 97
7. Panssarintorjunta.............................................................. 100
8. Ilmatorjunta..................................................................... 103
9. Viestikysymys................................................................... 105
10. Komento- ja radiovaunut................................................. 107
11. Karttaharjoitukset, sotapelit.............................................. 108
12. Joukkojen henkinen tila................................................... 108
5
13. Varajohtajat ja huolto....................................................... 109
14. Puolustajan poliittisen johdon tilanteenarviointi
pitkällä tähtäimellä........................................................... 109
B. Välittömästi ennen suurhyökkäystä luotavat
torjumisedellytykset............................................................... 110
1. Vihollisen suurhyökkäysvalmistelujen havaitseminen
ajoissa............................................................................... 110
2. Henkinen valmennus....................................................... 111
3. Johtajareservi.................................................................... 111
4. Tiedustelu........................................................................ 114
5. Järjestelytoimenpiteitä...................................................... 115
6. Toimintaohjeet suurhyökkäyksen torjumiseksi................. 115
7. Lisävoimien keskitys odotetun suurhyökkäyksen
alueelle............................................................................. 121
8. Huollon järjestely............................................................. 129
C. Suurtaistelun aikana luotavat torjumisedellytykset................ 132
 
Kiitos tästä. Viljanen on tavoittanut jotain oleellista aikanaan ja selvästi perehtynyt asiaan laajemmin kuin vain rykmenttikokemuksella. Esipuheissa osoitetaan, ettei ole ihme, että vaikka 1944 miestä on työnnetty jo sivuraiteelle, hän lopulta jää eläkkeelle yleisesikunnan päällikön paikalta. Savonjousi ja Siilasvuo ovat ensimmäisten joukossa ymmärtäneet, että mies on ollut mahdottoman edessä Valkeasaaressa 1944. Samaan yhtyy sitten Laatikainenkin.

Panssarintorjunnan, liikkuvien komentopaikkojen, salattujen yhteyksen ja reservin merkitys korostuu. Viljanen näkee materiaalisen ylivoiman viime kädessä ratkaisevan ja siksi pitäisi aina kysyä, mikä on riittävä määrä aseita eikä siis sitä, miten vähällä pärjätään. Kehitys ei ole pysähtynyt, vaan jatkossa kaikki teknistyminen on otettava huomioon ilman toiveajattelua. Strateginen isku ei saa kaataa järjestelmää. Kun edessä ollaan tulessa, takaa on saatava silmiä. Johtamisyhteydet eivät saa katketa, sillä komentajien liikkuminen voi olla rajattua.

Samalla Viljanen muistuttaa, että lepo ja huolto voi tehdä järkyttyneestä joukosta taas taistelukykyisen. "Tässä ja nyt" -ajattelu ei saisi hallita.

Kokenut mies.
 
Viimeksi muokattu:
Kiitos. Tämä on erittäin kiinnostavaa luettavaa.
 
Back
Top