Kokoomus

Roistoja kaikki tyynni...

Lokakuussa 2006 Jaskarin entinen naisystävä syytti häntä parituksesta ja pahoinpitelystä.[10] Nainen kuitenkin perui paritussyytökset.[11] Jaskari erosi esitutkinnan ajaksi puoluesihteerin tehtävistä ja hänen tilalleen valittiin Kokoomuksen Naisten Liiton pääsihteeri Taru Tujunen. Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen ilmoitti marraskuussa 2006, ettei Jaskarilla ole edellytyksiä palata puoluesihteeriksi.[12] Esitutkinnan jälkeen Jaskaria syytettiin yhdestä, vuonna 2004 tapahtuneesta laittomasta uhkauksesta.[13] Tampereen käräjäoikeus tuomitsi hänet 55 päiväsakkoon.[14] Jaskari itse kiisti uhanneensa, muttei kuitenkaan valittanut päätöksestä, sillä hän ei uskonut mahdollisuuksiinsa saada muutosta tuomioon.[15][16]
 
Sanni Grahn-Laasonen: Satavuotias Kokoomus katsoo eteenpäin
SANNI GRAHN-LAASONEN | 08.12.2018 | 09:39- päivitetty 08.12.2018 | 09:40

Kokoomuksen varapuheenjohtajan mukaan sata vuotta täyttävä puolue uskoo suomalaisuuteen, joka on avointa ja yhdistävää.

Me suomalaiset olemme saaneet elää itsenäisessä, vapaassa Suomessa jo 101 vuoden ajan. Lähes koko itsenäisyytemme ajan isänmaan etuja on ollut valvomassa Kansallinen Kokoomus, joka täyttää lauantaina 8.12. sata vuotta. Kokoomus on vaikuttamassa niin kunnissa, seurakunnissa, maakunnissa, valtakunnallisesti. Euroopan unionissa kuin kansainvälisissä järjestöissäkin.

Satavuotias Kansallinen Kokoomus on avoin tulevaisuuspuolue, joka uskoo ihmiseen. Viime kesänä hyväksyimme puoluekokouksessa uuden periaateohjelman, jossa arvopohjamme puetaan sanoiksi tuorein sanoin ja kirkkaasti. Sain olla puolueen varapuheenjohtajana tuon valmistelun johdossa.

Periaateohjelma puhuu painavasti länsimaisesta arvopohjasta. Ohjelma linjaa, että ”Kokoomus on aatteessaan ja kaikessa politiikassaan sitoutunut länsimaisten arvojen ylläpitoon ja edistämiseen.” Pidämme tärkeinä oikeusvaltiota, demokratiaa ja markkinataloutta sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista.
Harva olisi arvannut, että juuri tästä tulee yksi tekijä, jolla voimme suomalaisten ja eurooppalaisten puolueiden joukossa erottua, mutta näin on nyt käynyt. On entistä tärkeämpää pitää kiinni jakamattoman ihmisarvon, oikeusvaltion ja yksilön vapauden puolustamisesta.

Viimeisten 30 vuoden aikana olemme saaneet tottua siihen, että läntiset perusarvot ovat vain vahvistuneet Euroopassa ja paljolti kautta maailman. Nyt tämä kehitys on pysähtynyt. Populismi, protektionismi ja nationalismi nostavat päätään. Rasistinen vihapuhe ja aggressiivinen meuhaaminen lisääntyvät politiikassa, verkossa ja kaduilla.
Nämä ilmiöt haastavat koko länsimaisen arvopohjan ja ne arvot, joihin Kokoomus uskoo ja joihin olemme sitoutuneet. Ei ole itsestään selvää, millaisten arvojen Suomessa, Euroopassa ja maailmassa lapsemme ja lapsenlapsemme saavat varttua.

Suomalaisten ja eurooppalaisten puolueiden kentässä Kokoomus on vahva, vakaa ja luotettava voima, jota tarvitaan vankkumatta kantamaan yksilönvapauden, jakamattoman ihmisarvon, mahdollisuuksien tasa-arvon ja oikeusvaltion lippua.
***
Periaateohjelmamme tuo esille sen, että me kokoomuslaiset luotamme suomalaisiin: ”Kokoomus uskoo ihmiseen itsestään ja toisistaan huolehtimaan kykenevänä yksilönä.” Me haluamme, että Suomi on maa, jossa saa tehdä.

Poliitikkojen tehtävä on poistaa esteitä ihmisten toimeliaisuudelta ja itsensä toteuttamiselta. Me uskomme, että ”mielekkään elämän sisällön ja sopivimmat tavat sen saavuttamiseen määrittelee ensisijaisesti jokainen yksilö itse omista lähtökohdistaan ja arvoistaan käsin”. Hyvässä ja reilussa yhteiskunnassa ihmisiä kannustetaan vastuulliseen toimintaan.

Yhtä lailla tärkeää on, että sivistyneessä yhteiskunnassa heikoimpia autetaan. Ensinnäkin yhteiskunnan tehtävä on tukea ja vahvistaa jokaisen kykyä huolehtia omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Toiseksi hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen ja sosiaaliturvan on taattava ihmisarvoisen elämän perusedellytykset jokaiselle.
Periaateohjelman mukaan ”oikeudenmukaisuuteen kuuluu, että ahkeruus ja järkevät valinnat tuovat menestystä tekijälleen. Siihen kuuluu myös, että vaikeuksiin joutunutta autetaan nousemaan jaloilleen.” Meillä saa siis yrittää ja saa onnistua – ja saa myös epäonnistua. Virhevalintoja tehnyt tai elämän kolhimaksi joutunut ei jää yksin.
***
Joulukuun alku, itsenäisyyspäivän tienoo, on arvokas mahdollisuus pohtia isänmaan merkitystä. Isänmaallisuus on myönteinen voima, joka vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja turvallisuuden tunnetta.
Kokoomuksen mukaan ”tämän päivän suomalaisuus on luonteeltaan avointa ja mukaan ottavaa”. Me kokoomuksessa ajattelemme, että suomalaisuus – oma kulttuurimme, oma identiteettimme – pitää nähdä yhdistävänä, rakentavana tekijänä. Se ei saa olla rajoittavaa tai muita ulos sulkevaa. Voimme olla samaan aikaan esimerkiksi forssalaisia, hämäläisiä, suomalaisia, pohjoismaalaisia, eurooppalaisia ja maailmankansalaisia. Tällainen monikerroksinen identiteetti on vahvuus, ei rajoite!

Arvoa on annettava menneiden sukupolvien työlle ja saavutuksille. Heidän kovalle työlleen perustuvat nykypäivän hyvinvointimme, turvallisuutemme ja itsenäisyytemme. Periaateohjelma sanoo, että oma kulttuurimme ja kulttuuriperintömme ”liittävät meidät osaksi sukupolvien ketjua. Ne haastavat antamaan uusia merkityksiä maailmalle ja rakentamaan uutta. Ne kertovat, mistä tulemme ja keitä olemme – mutta ne eivät yksin ratkaise, mitä meistä voi tai saa tulla. ”
***
Kokoomus on olemukseltaan tulevaisuuspuolue. ”Suhtaudumme tulevaisuuteen myönteisellä uteliaisuudella ja optimistisesti.” Uskomme, että rakentamalla ihmisten ja ihmisryhmien välille luottamusta ja ymmärrystä rakennamme parempaa Suomea. Haluamme uskoa ihmisen hyvyyteen, myötätuntoon ja empatiaan.
Tältä arvopohjalta ponnistamme eteenpäin. Kokoomus, joka ymmärtää ihmisten arkea ja osaa muuttaa tuon ymmärryksen poliittisiksi tavoitteiksi saa vahvan valtakirjan myös tulevissa eduskuntavaaleissa.

Tavoittelemme suurimman puolueen, pääministeripuolueen asemaa. Me emme keskity rakenteisiin vaan ihmiseen. Haluamme rakentaa Suomelle hyvää tulevaisuutta – seuraavaa sataa vuotta – maana, jossa uskomme ja luotamme toinen toisiimme.

https://www.verkkouutiset.fi/satavuotias-kokoomus-katsoo-eteenpain/
 
Voimme olla samaan aikaan esimerkiksi forssalaisia, hämäläisiä, suomalaisia, pohjoismaalaisia, eurooppalaisia ja maailmankansalaisia. Tällainen monikerroksinen identiteetti on vahvuus, ei rajoite!

Tällä mandaatilla rajat auki GCM:n avulla.
 
Orpo kokoomuksen satavuotisjuhlassa: Kokoomus ei museoi Suomea, vaan uudistaa maata, eikä verota talouden kasvua hengiltä
Kokoomus juhlii tänään sataa vuottaan. Puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo loi juhlapuheessaan puolueväkeen optimismia. Orpo korosti, että kokoomuksen Suomessa saa tehdä, ihmisiin luotetaan ja vanhaan ei takerruta.
pic_5_4410031_k3718039_651.jpg

Kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja, europarlamentaarikko ja Helsingin kaupunginjohtaja Raimo Ilaskivi tapasi kokoomuksen juhlissa puheenjohtaja Petteri Orpon ja eduskunnan puhemiehen Paula Risikon. Ilaskiven mukaan kokoomus on muuttunut paljon hänen ajoistaan. Nyt puolue kantaa hallituksessa vastuuta, kun Ilaskiven aikana kokoomus oli oppositiopuolue. Nuori polvi on Ilaskiven mukaan ottanut hyvin ohjakset käsiinsä.

KOTIMAA Lännen Media 14:19 0
Helsinki
Kirsi Turkki

Kokoomuslaiset kokoontuivat lauantaina Helsingin Vanhalle Ylioppilastalolle juhlimaan satavuotiasta puoluetta. Puolue on perustettu samassa paikassa 9.12.1918. Kokoomuksen päiväjuhlassa oli historian havinaa. Sen ohjelma noudatteli Vanhalla järjestetyn puolueen 10-vuotisjuhlan ohjelmaa vuodelta 1928.

Tilaisuus keräsi salin täyteen kokoomuksen järjestöväkeä ja puolueen johtotehtävissä nykyisin tai aiemmin olleita. Suuret suosionosoitukset keräsi valtioneuvos Riitta Uosukainen, joka puhui sekä lausui runon juhlassa.
Uosukainen saapui juhlaan Topi-puolisonsa kanssa. Valtioneuvos kaatui keväällä eduskunnan portaissa ja on edelleen liikuntarajoitteinen. Uosukaisen mukaan hänen vointinsa kuitenkin paranee päivä päivältä kuntoutuksen ansiosta. Kokoomuksen Uosukainen sanoi voivan hyvin, mutta puolueen pitää hänen mukaansa tehdä edelleen paljon töitä. Myös iloa kaivataan lisää kokoomukseen.

Pitkäaikaisista näkyvistä kokoomuslaisista paikalla Vanhalla Ylioppilastalolla oli kokoomuksen kansanedustajana, europarlamentaarikkona ja Helsingin kaupunginjohtajana toiminut 91-vuotias Raimo Ilaskivi. Ilaskiven mukaan kokoomus on muuttunut paljon hänen ajoistaan. Nyt puolue kantaa hallituksessa vastuuta, kun hänen aikanaan kokoomus oli oppositiopuolue. Nuori polvi on Ilaskiven mukaan ottanut hyvin ohjakset puolueessa käsiinsä.

Kokoomuksen entisen puoluesihteerin Maija Perhon mielestä kokoomukselle kuuluu keskihyvää, kannatusluvut saisivat olla yli kahdenkymmenen prosentin, joten sanoman kirkastamista on vielä mietittävä.

Juhlassa muisteltiin myös vainajia. Kokoomuksen edesmennyttä puheenjohtajaa ja ensimmäistä kokoomuslaista pääministeriä Harri Holkeria juhlaväki kuunteli aikoinaan tehdyn videon välityksellä.

Kokoomuksen nuoren polven edustaja, Wille Rydman puolestaan viihdytti juhlayleisöä yksinlaululla.

pic_5_4410031_k3718040_651.jpg

Valtioneuvos Riitta Uosukainen ja Topi Uosukainen saapuivat Vanhalle Ylioppilastalolle. Uosukainen kaatui keväällä eduskunnan portaissa, mutta kertoi kuntonsa paranevan päivä päivältä. Kokoomuksen toimintaan valtioneuvos toivoi iloa lisää.

Kokoomuksen järjestöväelleosoitetussa puheessaan Orpo muistutti puolueiden tärkeästä tehtävästä.
– Tässä ajassa puoluetoimintaa ei pidetä erityisen trendikkäänä tai mediaseksikkäänä. Olisi syytä pitää. Puolueet ovat demokratian, kansanvallan, kovaa ydintä. Ja demokratia on hyökkäyksen kohteena. Demokraattisia arvoja ja tapoja toimia haastetaan nyt niin maailmanpolitiikan huipulta kuin omassa EU-yhteisössämme.

Niitä haastetaan kotimaassa. Kansalaiskeskustelu on repivää. Vihamielinen väärinymmärtäminen syö happea yhteiseltä ymmärrykseltä.

Orpon mukaan mikään toinen järjestelmä ei ole osoittautunut toimivammaksi rauhan ja vakauden takaajaksi kuin useiden puolueiden – ja niiden yhteistyön varaan rakentuva päätöksenteko.

Orpo arvioi, että puolueiden kautta tämän maan päätöksenteossa tulevat kuulluiksi hyvin eri tavoin ajattelevat ihmiset ja lähtökohdiltaan erilaiset alueet.

pic_5_4410031_k3718041_651.jpg

Kokoomuksen entiset puoluesihteerit Maija Perho ja Minna Arve tapasivat puolueen satavuotisjuhlissa. Perhon mielestä kokoomukselle kuuluu keskihyvää, kannatusluvut saisivat olla yli kahdenkymmenen prosentin, joten sanoman kirkastamista on vielä mietittävä.

Orpo valoi kokoomusväkeen toivoa puhumalla saa tehdä -Suomesta, jossa saa kehittää itseään, saa yrittää, saa innostua ja onnistua. Samalla Orpo arvosteli puoluekentän vasenta laitaa.
Orpon mukaan vaihtoehto on se Suomi, jossa ei saa tehdä.
– Suomi, jossa ei luoteta ihmisiin, vaan säännellään, ja jonkun toisen toimesta määritellään, mikä kullekin on parasta. Se on Suomi, jossa takerrutaan vanhaan, ja verotetaan talouden kasvu ja tekeminen hengiltä. Minulle tämä ei ole vaihtoehto. Voimme varmistaa, että Suomi kulkee oikeaa tietä vain, jos olemme vaaleissa ykkönen.
Orpo painotti, että kokoomus ei halua museoida Suomea, vaan uudistaa sitä vastuullisesti.

Uudistuksista Orpo mainitsi erityisesti työelämän uudistamisen nykyistä joustavammaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Yrittäminen on Orpon mukaan jo uusi normaali, koska Suomessa on 170 000 yksinyrittäjää. Sovellusten tai verkkoalustojen kautta jaettava keikkatyö taas ei välttämättä tuo palkkaa, jolla pärjää. Ensi vaalikauden haasteena onkin sosiaaliturvan kokonaisuudistus.
– Työelämän pelisääntöjä ja sosiaaliturvaa on uudistettava niin, että ne vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Kokoomus tavoittelee myös kunnianhimoista perhevapaauudistusta, jolla puolue parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla.

Orpo puuttui puheessaan myös yhteen suomalaisten suurimmista huolenaiheista eli ilmastonmuutokseen. Hänen mukaansa hallitsemattomasti etenevä ilmastonmuutos rajoittaa tulevien sukupolvien vapautta enemmän kuin mikään muu.
– Ilmastonmuutos ei pysähdy sillä, että kinaamme kotimaassa siitä, kuinka monta kuutiota metsää voidaan hakata. Suomen on hoidettava osuutensa päästövähennyksistä ja luotava globaaliin ongelmaan ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen torjuminen on yhteinen, eurooppalainen ja kansainvälinen tehtävä. Päästöjä on vähennettävä nopeammin ja enemmän kaikkialla.

https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4...aa+maata+eika+verota+talouden+kasvua+hengilta
 
Back
Top