KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE: Ampuma-aseet ja EU:n sisäinen turvallisu

pstsika

Haukka
KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE
Ampuma-aseet ja EU:n sisäinen turvallisuus: kansalaisten suojelu ja laittoman kaupan estäminen


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0716:FIN:FI:PDF

Tiivistettynä: EU-komissio haluaa kieltää siviileiltä itselataavat aseet, suurikapasiteettiset lippaat ja haluaisi lisäksi aseisiin biometriseen tunnistamiseen perustuvat laitteet, jotka estävät muiden kuin aseen rekisteröidyn haltijan ampumisen. Myös esim. aseiden verkkokauppa halutaan
kieltää.

Lainaus:

Kansainvälisellä, EU:n ja kansallisella tasolla jo toteutettujen toimien pohjalta politiikassa
keskitytään neljään ensisijaiseen tavoitteeseen (ks. liite 1, jossa luetellaan kaikki ehdotetut
toimet).

(1) Turvataan siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden lailliset markkinat
uusien EU:n normien mukaisesti säätelemällä sitä, mitä ampuma-aseita
voidaan myydä siviilikäyttöön
, miten ampuma-aseet olisi merkittävä, ja sitä,
miten aseenkantolupa myönnetään henkilöille, jotka haluavat omistaa ja
käyttää ampuma-aseita
.
(2) Vähennetään ampuma-aseiden kulkeutumista rikollisten käsiin kehittämällä
siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden turvallista varastointia koskevia
tehokkaita standardeja
ja standardeja, jotka koskevat siviili- ja sotilasaseiden
tekemistä toimintakyvyttömiksi, sekä tehostamalla toimia EU:n ulkopuolelta
peräisin olevan ampuma-aseiden (siviili- tai sotilasaseiden) laittoman kaupan
vähentämiseksi.
(3) Kohdistetaan enemmän painetta rikollismarkkinoihin parantamalla
rajat ylittävää yhteistyötä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen välillä ja
arvioimalla tarve EU:n yhteisiin sääntöihin siitä, mitkä ampuma-aseisiin
liittyvät toimet olisi kriminalisoitava ja minkä tasoisia rikosoikeudellisia
seuraamuksia jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön.
(4) Tehostetaan tiedustelutoimintaa keräämällä ja jakamalla lisätietoja ampuma-aserikoksista
ja laatimalla lainvalvontaviranomaisille kohdennettua koulutusta.

Kohdat 3 ja 4 koskevat rikollisia. Kohdat 1 ja 2 meitä.

*************************************

Miettikää kenelle annatte äänenne EU-vaaleissa!
 
Idiootteja. Koska EU:ssa on valtavia määriä laittomia aseita ja niitä salakuljetetaan pitkin ja poikin sekä uusia tehdään koko ajan, pistetään laillisten aseiden omistajat selkä seinää vasten niin ongelma ratkeaa! Siis täysin aivokuolleita idiootteja. Samalla logiikalla pitäisi nopeuksia maanteillä laskea, koska jotkut ajavat nykyään ylinopeutta. Tai laittaa autoihin rajoittimet, ettei niillä voi ajaa yli 40kmh, jotta suojellaan kaupungissa olevia jalankulkijoita. Aivan järjen vastaista touhua.
 
Järjenvastaisuudesta ollaan samaa mieltä, mutta on hyvä muistaa, että kuorma-autoissa on ollut jo vuosia nopeudenrajoittimet, eli ollaan hyvinkin valmiit asentamaan erilaisia rajoittimia.
 
Idiootteja. Koska EU:ssa on valtavia määriä laittomia aseita ja niitä salakuljetetaan pitkin ja poikin sekä uusia tehdään koko ajan, pistetään laillisten aseiden omistajat selkä seinää vasten niin ongelma ratkeaa! Siis täysin aivokuolleita idiootteja. Samalla logiikalla pitäisi nopeuksia maanteillä laskea, koska jotkut ajavat nykyään ylinopeutta. Tai laittaa autoihin rajoittimet, ettei niillä voi ajaa yli 40kmh, jotta suojellaan kaupungissa olevia jalankulkijoita. Aivan järjen vastaista touhua.

Höpöhöpö. Ei suinkaan mitään idiootteja, vaan täysin kylmän logista toimintaa ja tosiasioiden tunnustamista. Velkaponzi-pyramiidihuijaus-talous on romahtamassa, olot kurjistuvat, työttömyys kasvaa ja kaikki mahdollinen raha tai "varallisuus" on velkaa ties kenelle. Hallintoalamaisia on alkanut harmittamaan ja ääriliikkeet keräävät kannatusta. Yhteiskunnallisen kehityksen trendi on sellainen, että jossain vaiheessa sopivalla aikajänteellä tulee vielä tapahtumaan yhtä ja toista, mistä riittää historiankirjoihin muutakin mainittavaa kuin putouksen finaalin voittaja.

Vallanpitäjät lobbareineen ovat tunnistaneet riskitekijät ja tiedostavat niiden muodostavan uhan heidän hegemonialleen. Nyt on kova kiire kiristää otetta valvontaa ja lainsäädäntöä lisäämällä sekä kerätä samalla varsinkin kaikki sotakelpoiset aseet pois hallintoalamaisilta. Keski-Euroopassa on muutenkin talonpojan, työläisen ja maaorjan rooli ollut perinteisesti kaikkea muuta kuin niin sanotun vapaan tasavaltalaisen kansalaisen osa. Nyt samaa likaista perinnettä halutaan ulottaa myös Suomeen, jonka historiassa se on toistaiseksi ollut vieras.

Kaikki kiristykset on helppo perustella "turvallisuuden parantamisella", mikä menee suureen yleisöön täydestä kuin väärä raha. On kerrassaan hienoa, että Euroopan Unioni huolehtii hallintoalamaistensa turvallisuudesta.
 
Tähän samaan kehitykseen liittyy myös siirtyminen asevelvollisuusarmeijasta kriisinhallintatehtäviin keskittyneeseen ammattiarmeijaan. Hallintoalamaisilta viedään omaisuus, yksityisyys, aseet ja sotilaskoulutus. Samaan aikaan kieltoja ja rajoituksia lisätään sekä kaikkea viestiliikennettä valvotaan.

Kaikki valmistelut tehdään ajoissa ja suurimmaksi osaksi hallintoalamaisten itsensä siunauksella. Siinä vaiheessa kun alkaa mahdollisesti oikeasti harmittamaan, on jo myöhäistä tehdä mitään, koska silloin istutaan jo kiltisti vuokrayksiön sohvalla tajunnantäyttöviihteen ääressä gps-panta jalassa ja valvontakameran valvoessa herkeämättä kodin turvallisuutta. Mitään pahaa ei voi tapahtua.

Eurooppalaisten hallintoalamaisten tehtävänä on sanoa kiltisti bää ja toimia maksumiehenä. Jos poikkeat tästä roolista, tulee kriisinhallintaan koulutettu ja varustettu ammattiarmeija pamputtamaan sekä palauttamaan eksyneet lampaat takaisin järjestykseen.

Valitettavasti suurin osa hallintoalamaisista on aivan liian tyhmiä ymmärtääkseen tämän ja kootakseen itselleen toimivan kokonaiskuvan. Kaikki mikä telkkarin uutisissa ja sanomalehdissä kerrotaan on totta. Sitten pyöritellään porukalla päätä esson baarissa ja ihmetellään kun esitetyllä järjettömältä kuulostavalta kiellolla/rajoituksella (vrt. aselakikeskustelu) ei aivan varmasti pystytä estämään sitä, mitä kieltäjä silmät kirkkaina ja korvat heiluen väittää kiellolla estävänsä.

Suuren yleisön tietämättömyyteen, sinisilmäisyyteen ja reagointikyvyttömyyteen nämä konnankoukut suurelta osin perustuvatkin. Jos sitten tuleekin paha mieli, niin sitten äänestetään samasta puolueesta jotain toista ehdokasta ja kaikki kääntyy taas parhain päin.
 
Back
Top